Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Melihe Povlakić-Hadžiefendić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze pod naslovom "Socijalna podrška i prihvaćenost djece bez rodoteljskog staranja", mr Melihe Povlakić-Hadžiefendić, u sljedećem sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, biran na predmetima: Opšta pedagogija i Sociologija obrazovanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Drago Branković, redovni profesor, biran na predmetu: Opšta pedagogija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Husnija Hasanbegović, redovni profesor, biran na predmetu Metodologija, Edukacijsko rehabilitacioni fakultet, Univerzitet u Tuzli, član

Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Melihe Povlakić-Hadžiefendić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3447/logo-filozofski.png