Navigacija
Viber

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10; 104/11; 84/12) i Odluke
Vlade Republike Srpske, broj: 04/1‐012‐2‐1339/12 od 15.06.2012. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog
ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2012/2013. godini, i Odluke Vlade Republike Srpske, broj:
04/1‐012‐2‐2298/12 od 26.09.2012. godine, o izmjenama i dopunama odluke o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2012/2013. godini, raspisuje se

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci