Navigacija

Goran Banović

Projekti

Uticaj različitih svjetlosnih tretmana primjenom fotoselektivnih mreža na biohemijsko-fiziološke parametre gajenih biljaka

Upotreba fotoseletivnih mreža predstavlja relativno inovativni pristup u proizvodnji biljaka. Potvrda toga je i mali broj naučnih radova objavljenih na tu temu, tako da i samo uvođenje primjene istih predstavlja inovaciju i novo tehnološko rješenje. U realizaciju ovog projekta uključeni su mladi istraživači (studenti drugog ciklusa studija) i asistenti (studenti trećeg ciklusa studija) Prirodno-matematičkog i Poljoprivrednog fakulteta čime je stvoren preduslov ...

Broj projekta 1259097
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Dino Hasanagić
Projektni tim prof. dr Vida Todorović
Bojana Kajkut
Nikolina Đekić, ma
dr Ljiljana Janjušević
prof. dr Tanja Maksimović
dr Senad Murtić
Goran Banović
doc. dr Ivan Samelak
Tanja Gostić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2024.
Završetak projekta 01.02.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM