Navigacija

Vesna Vujić-Aleksić

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07KF Klinička farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16KF Klinička farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OFT18OFT Osnove farmakologije i toksikologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prospective Risk Assessment of Medicine Shortages in Europe and Israel: Findings and Implications

  DOI 10.3389/fphar.2020.00357
  Časopis Frontiers in Pharmacology
  Godina 2020
  Autori Lana Nežić i Vesna Vujić-Aleksić
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.00357/full

Projekti

Ispitivanje uticaja žučnih kiselina i statina na kardiotoksičnost izazvanu doksorubicinom u in vivo sistemu

Kardiotoksičnost uzrokovana antraciklinima je poznata komplikacija onkološke terapije, bez dostupne efikasne i sigurne terapije u prevenciji njenog nastanka. Najčešće se manifistuje kao odložena kardiovaskularna bolest/disfunkcija usljed kumulativne doze antraciklina. Doksorubicin je široko zastupljen antraciklin u terapiji adultnih i pedijatrijskih maligniteta.

Broj projekta 1257024
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Lana Nežić
Projektni tim prof. dr Momir Mikov
dr Vesna Jaćević
doc. dr Ljiljana Amidžić
Nataša Bubić Pajić
Đorđe Đukanović, ma
Žana Radić
prof. dr Svetlana Goločorbin-Kon
Biljana Vatreš
Vesna Vujić-Aleksić
Početak realizacije 01.07.2020.
Završetak projekta 31.07.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM