Navigacija

Nikolina Đekić

Projekti

Karakterizacija raštana (Brassica oleracea var. acephala L.) u cilju njegovog očuvanja i održivog korišćenja

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje zajedničke kolekcije germplazme raštana i uvođenje prinova raštana u AEGIS bazu podataka (A European Genebank Integrated System for PGR). U prethodna dva projekta bilateralne saradnje između BiH i R. Slovenije uspostavljena je zajednička kolekcija pasulja i mnogocvjetnih pasulja, kao i graha poljaka...

Broj projekta 1250176
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim Nikolina Đekić
prof. dr Mirjana Žabić
doc. dr Marina Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2021.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Karakterizacija genetičkih resursa paradajza iz Banke gena Republike Srpske

Zbog evidentnih klimatskih promjena javila se potreba za očuvanjem i korišćenjem na održiv način, kao i istraživanjem i evaluacijom genetičkih resursa autohtonih sorti, lokalnih populacija i divljih srodnika kultivisanih biljaka zbog njihovog velikog potencijala kao izvora bitnih agroekoloških osobina...

Broj projekta 1251510
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim Nikolina Đekić
dr Mirjana Vasić
dr Tošo Arsov
prof. dr Vida Todorović
prof. dr Biljana Kukavica
Sonja Umićević, ma
doc. dr Sanda Stanivuković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2022.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Uticaj raličitih tipova osvjetljenja na rast i razvoj hortikulturnih biljaka u in vitro uslovima

Iako u Republici Srpskoj i BiH u poslednje vrijeme dolazi do značajnog razvoja u proizvodnji, preradi i izvozu sirovina lokalnih autohtonih vrsta i sorti hortikulturnih biljaka, on se zasniva na sadnom materijalu i rasadu koji je neprovjeren i nije uvijek najboljeg kvaliteta, a naročito u slučaju ljekovitih biljaka i autohtonih sorti vinove loze...

Broj projekta 1250111
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
mr Jelena Davidović Gidas
doc. dr Borut Bosančić
prof. dr Tatjana Jovanović-Cvetković
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Boško Simić
prof. dr Svjetlana Zeljković
Nikolina Đekić
mr Slobodan Stojnić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Uspotavljanje on farm konzervacije i sistema farmerskog sjemena u Bosni i Hercegovini

Projekat će doprinijeti očuvanju i održivom korištenju biljnih genetičkih resursa u Bosni i Hercegovini. To će unaprijediti znanje farmera o proizvodnji sjemena i sadnica i svijesti ...

Broj projekta 1251505
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Jovana Mićić
Nikolina Đekić
doc. dr Marina Antić
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Arche Noah
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 07.06.2021.
Vrijednost projekta 16600.0 BAM

Evaluacija kvaliteta srijemuša, kao genetičkogresursa, sa različitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Cilj ovog projekta je izučavanje odabranih karakteristika srijemuša da bi se dobila pouzdana, naučna osnova o njegovoj hranljivoj, ljekovitoj i zaštitnoj ulozi, rasprostranjenju i značaju njegovih populacija kao i mogućih kvalitativnih i kvantitativnih razlika u istraživanim osobinama između ispitivanih lokaliteta...

Broj projekta 1251503
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Biljana Kiprovski
Ivana Maksimović
Senad Murtić
doc. dr Marina Antić
prof. dr Rodoljub Oljača
dr Ivana Koleška
Nikolina Đekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 20305.0 BAM

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljišnog supstrata

Da bismo dobili potpunu sliku o procesima koji dešavaju u biljci tokom tretmana, istraživanja će se obaviti kako na biohemijskim i fiziološkim analizama, tako i na analizama morfologije. Od biohemijskih analiza radiće se enzimski i neenzimski antioksidansi. Antioksidansi su jedinjenja različite prirode koja se stvaraju u biljci, koja imaju sposobnost da neutrališu negativno delovanje slobodnih radikala koji se javljaju tokom izloženosti biljke stresu...

Broj projekta 0830103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vida Todorović
Projektni tim doc. dr Sanda Stanivuković
Senad Murtić
Biljana Kiprovski
Ivana Maksimović
Milan Borišev
prof. dr Svjetlana Zeljković
prof. dr Rodoljub Oljača
Nikolina Đekić
dr Ivana Koleška
doc. dr Borut Bosančić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.01.2016.
Završetak projekta 20.03.2018.
Vrijednost projekta 23700.0 BAM