Navigacija

David Mastikosa, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za kompoziciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline viši asistent 27. februar 2020.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13MEMMO1 Muzički oblici 1
13MEMMO3 Muzički oblici 3
13MIAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MIAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MIAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MIAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MIAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MKDKON1 Kontrapunkt 1
13MKDKON3 Kontrapunkt 3
13MKDMO1 Muzički oblici 1
13MKDMO4 Muzički oblici 4
13MKDHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MKDHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MKDHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MKDHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MKLGAMD1 Analiza muzičkog djela 1
13MKLGAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MKMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MSPAMD2 Analiza muzičkog djela 2
13MSPAMD3 Analiza muzičkog djela 3
13MSPAMD4 Analiza muzičkog djela 4
13MSPAMD5 Analiza muzičkog djela 5
13MSPAMD6 Analiza muzičkog djela 6
13MSPKM1 Kamerna muzika 1
13MTPKON1 Kontrapunkt 1
13MTPKON2 Kontrapunkt 2
13MTPKON3 Kontrapunkt 3
13MTPKON4 Kontrapunkt 4
13MTPMO1 Muzički oblici 1
13MTPMO2 Muzički oblici 2
13MTPMO4 Muzički oblici 4
13MTPMTP1 Metodika teorijskih predmeta 1
13MTPMTP3 Metodika teorijskih predmeta 3
13MTPHHA1 Harmonija sa harmonskom analizom 1
13MTPHHA2 Harmonija sa harmonskom analizom 2
13MTPHHA3 Harmonija sa harmonskom analizom 3
13MTPHHA4 Harmonija sa harmonskom analizom 4
13MTPHHA5 Harmonija sa harmonskom analizom 5
13MTPHHA6 Harmonija sa harmonskom analizom 6

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bosanske elegije Vlade S. Miloševića i Ranka Risojevića („Iz dumača i šuma modrih – XIV bosanska elegija)

  Naučni skup Tradicija kao inspiracija - Vlado Milošević etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Muzikološko društvo Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Saša Pavlović i David Mastikosa
  Strana od 60
  Strana do 74

Umjetnički radovi

  Tradicija kao inspiracija 2019

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  Preporuka Wim Henderickx-a

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.wimhenderickx.com/

  Koncert povodom Dana Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Akademija umjetnosti
  Tip Muzičko delo
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  Koncert savremene muzike, Dani Vlade S. Miloševića 2019

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 8 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  Dani Vlade S. Miloševića 2019

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL i Muzikološko društvo Republike Srpske
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  KALAMOS KVINTET

  Izdavač Udruga za promicanje glazbe Tonart Zagreb i Grad Zagreb
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 12 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  Koncert: Stockholms Saxofonkvartett

  Izdavač Christinae kyrka
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa www.saxofonkvartetten.se/

  CD: BALKAN NEWS – BRASS AG

  Izdavač Univerzitet u Ljubljani i Radio Slovenija za izdavača
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 9 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.ag.uni-lj.si/

  ALBANOVA FESTIVAL 2018 | The Musical Gift

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje cca. 10 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.albanovafestival.com

  Organizacioni odbor manifestacije „Dani Vlade S. Miloševića 2019"

  Izdavač Muzikološko društvo RS i Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  Koncert Balkan Madness, Dani Vlade S. Miloševića 2019

  Izdavač Muzikološko društvo RS, Akademija umjetnosti
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2019
  Autori David Mastikosa

  Is it WISE to end Accordi(o)ngly?

  Izdavač WISE: Wien - International Soloists Ensemble
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa www.wisemusicwien.com

  klank.ist

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa

  Vareš Classic Festival 2018

  Izdavač Vareš Classic Festival
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa

  CEME 2018

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 8 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://www.meitar.net/

  Balkan Madness, BH edition (Nova Bila, BiH)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa

  Serijal koncerata kamerne muzike

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa

  Musica classica

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa

  Festivalis Druskomanija 2019 (Vilnius)

  Izdavač Festivalis Druskomanija
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://druskomanija.lt/

  Festivalis Druskomanija 2018 (Druskininkai)

  Izdavač Festivalis Druskomanija
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://druskomanija.lt/

  CD: Balkan Madness BH edition

  Izdavač za izdavača Nota Bene
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.notabene.hr/

  Musica classica

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa

  Concert de la master class de composition

  Izdavač Académie musicale de Villecroze u saradnji sa Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 9 minuta
  Godina 2018
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.academie-villecroze.com/fr

  This Is Not a Concert Hall - David Mastikosa & Adam Clarke

  Koncert Andrea Nikolić i Stipe Bilić

  Izdavač AUBL UNIBL
  Tip Muzičko delo
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  Koncert gudačkog orkestra Banjalučke filharmonije

  Izdavač Banjalučka filharmonija
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  Koncert: NS TRIO, Malborghetto (Udine – Italia)

  Izdavač AMICI DELLA MUSICA Udine
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 6 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  CAVAZZINI CONCERTI - ARTI PARALLELE

  Izdavač AMICI DELLA MUSICA Udine
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://www.amicimusica.ud.it/it/

  ModernArs: Međunarodni festivalu „KozArs“

  Izdavač UG "Skomrah" - Udruženje za razvoj kulture
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 11 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  Dani Vlade S. Miloševića 2017

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL i Muzikološko društvo RS
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 12 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  Dani Vlade S. Miloševića 2017

  Izdavač Akademija umjetnosti i Muzikološko društvo RS
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  Serijal koncerata kamerne muzike

  Izdavač Zavod za kulturu Vojvodine
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 6 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=VBl-G7sVXPQ

  Vareš Classic Festival 2017

  Izdavač Vareš Classic Festival 2017
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=BalEGHWxaWw

  SounMine 2017

  Izdavač Musica - Impulscentrum voor Muziek
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 4 minuta
  Tehnika elektroakustika
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=OM0YICXCZpA

  Godišnji koncert tamburaškog orkestra „Pelagić“ povodom 90 godina postojanja

  Izdavač RKUD Pelagić
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  Promocija novog izdanja "Kameni spavač" Maka Dizdara

  Izdavač Fondacija Mak Dizdar
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://makdizdar.ba/tag/kameni-spavac/

  BALKAN NEWS

  Izdavač Akademija za glasbo, Ljubljana
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 9 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://youtu.be/0OF7V0e3r6E

  Muzika za dokumentarni film „Lica Lafore“

  Izdavač Radio Televizija Republike Srpske
  Tip Muzičko delo
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://www.thefacesoflafora.com/en/

  Studio 2 Live Classical Edition

  Izdavač BHRT
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa

  di nuova maestria

  Izdavač Kyiv Contemporary Music Days
  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://www.kcmd.eu/

  Composers+ summer academy

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://composersplus.com/history/

  Toonmoment compositiestage SoundMine

  Izdavač Musica, Impulse Centre for Music u saradnji sa Antwerp Symphony Orchestra
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2017
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/node/5926

  Nagrada Grada Banja Luke – mladima

  Izdavač Grad Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa

  Zapisi o Bosni

  Izdavač Zeničko proljeće
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://bartolomejstankovic.com/

  Balkan Madness, BH edition (Zenici)

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://bartolomejstankovic.com/

  Kritika Hrvoja Bebana na Hrvatskom radiju 3

  Izdavač Hrvatski radio 3
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa

  Dani Vlade S. Miloševića 2016

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL i Muzikološko društvo RS
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa

  Koncert kompozitora savremene muzike

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 4 kompozicije
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=QdtyUbgh5iI

  Balkan Madness BH edition (Beč, Austrija)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://bartolomejstankovic.com/biografija/

  Balkan Madness BH edition (Sarajevo, BiH)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://bartolomejstankovic.com/

  Balkan Madness BH edition (Zagreb, Hrvatska)

  Tip Muzičko delo
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://bartolomejstankovic.com/balkan-madness-bh-edition/

  Nagrada Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate, istaknuti rad i postignuća u naučno-istraživačkoj djelatnosti i umjetničkom radu

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa

  Poetske note Miloša Crnjanskog

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 5 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa

  Glazbeni vremeplov / SUTRA

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 35 minuta
  Godina 2016
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://youtu.be/cb6zZkTdroQ

  Donemus | Publishing House of Contemporary Classical Music

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://webshop.donemus.nl/action/front/composer/Mastikosa%2C+David

  Balkan Madness vol. 1, svjetska premijera

  Izdavač Ciklus koncerata klasične muzike MAESTRO
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 7 minuta
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa http://bartolomejstankovic.com/

  East meets West

  Izdavač Zagrebački ansambl flauta
  Tip Muzičko delo
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa

  Koncert: MAN TRIO

  Izdavač Akademija umjetnosti UNIBL i "15 Minutes of Fame"
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 4 kompozicije
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa

  Muzika za dokumentarni film "Djeca"

  Izdavač Radio Televizija Republike Srpcke
  Tip Muzičko delo
  Trajanje cca. 30 minuta
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://youtu.be/tT9ZG19en4A

  Muzika za predstavu „Istina (ne) boli“

  Izdavač Narodno pozorište Republike Srpske
  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa
  Veb adresa https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=180372

  Muzika za film „Davno sam ti leg`o“

  Izdavač Asocijacija za vizuelne umjetnosti "FenixArt
  Tip Muzičko delo
  Godina 2015
  Autori David Mastikosa