Navigacija

prof. dr Dragoja Radanović
redovni profesor

Katedre
 • Poljoprivredni fakultet - Katedra za zemljište, fiziologiju i ishranu biljaka
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 15. jul 2010.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MVOĆ09E Ekofiziologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  The results of the working group for medicinal and aromatic plants achieved in scope of SEEDNet project in Republika Srpska

  Naučni skup SeedNet the Way Ahead, CropSustain Workshop
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2014
  Autori Marina Antić, Dragana Radulović, Dimitrije Marković, Nada Šumatić i Dragoja Radanović
  Strana od 50