Navigacija

dr Milenko Šarić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mycotoxins Co-contamination in Corn Grains

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2016
  Autori Zora Čolović Šarić i Milenko Šarić
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 337
  Strana do 344

  Morphometric characteristics of Lotus corniculatus L.

  Časopis AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
  Godina 2013
  Autori Đorđe Gatarić, Vojo Radić, Branko Đurić, Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić i Borislav Petković
  Strana od 5423
  Strana do 5426

  Procena kvaliteta krmnih smeša za živinu na osnovu sadržaja sirovih proteina i mikrobiološke ispravnosti

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Zora Čolović Šarić, Drago Kubelka, Milenko Šarić, Biljana Pećanac i Aleksandra Babić
  Volumen V
  Broj 1-2
  Strana od 89
  Strana do 91

  Uzroci smanjene plodnosti u prvotelki uvezenih iz inostranstva i način njenog suzbijanja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2002
  Autori Dragutin Matarugić, Milenko Šarić i Zora Čolović Šarić
  Volumen IV
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 61

  Kvalitet autohtonih mliječnih proizvoda Zmijanja

  Časopis VETERINARSKI ŽURNAL REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2002
  Autori Milenko Šarić, Radovan Grujić i Zora Čolović Šarić
  Volumen 1
  Broj 3
  Strana od 167
  Strana do 171

  Mikološka kontaminacija koncentrovanih krmiva

  Časopis Agroznanje
  Godina 2001
  Autori Zora Čolović Šarić i Milenko Šarić
  Volumen 2
  Broj 4
  Strana od 43
  Strana do 47

  Indukcija i sinhronizacija estrusa u koza van sezone gonjenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić i Zora Čolović Šarić
  Volumen II
  Broj 4
  Strana od 54
  Strana do 58

  Indukcija i sinhronizacija estrusa u ovaca van sezone gonjenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Dragutin Matarugić, Savo Subotić, Milenko Šarić i Zora Čolović Šarić
  Volumen II
  Broj 4
  Strana od 48
  Strana do 54

Radovi sa skupova

  Trihofitija goveda – naša iskustva

  Naučni skup 16. Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Zora Čolović Šarić, Milenko Šarić i Sonja Nikolić
  Strana od 83

  Mikopopulacija zrna kukuruza

  Naučni skup 15. Međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Zora Čolović Šarić, Milenko Šarić, Sonja Nikolić, Drago Kubelka i Darko Despotović
  Strana od 115

  Nalaz toksinprodukujućih plesni i prisustvo mikotoksina u hrani za životinje

  Naučni skup 11. Naučno-stručno savjetovanje agronoma RS
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2005
  Autori Zora Čolović Šarić, Milenko Šarić, Drago Kubelka, Sonja Nikolić i Radovan Babić
  Strana od 60

  Kvalitet meda na banjalučkom tržištu

  Naučni skup 11. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2005
  Autori Biljana Pećanac, Vesna Kalaba, Milenko Šarić, Branko Bjelajac i Zora Čolović Šarić
  Strana od 52

  Značaj upotrebe „Sanosan-a“ u prevenciji mastitisa

  Naučni skup 16. savetovanje veterinara Srbije
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Milenko Šarić, Branko Kampl, Igor Vrućinić i Zora Čolović Šarić
  Strana od 33

  Ispitivanje nutritivne vrijednosti i mikrobiološke kontaminacije mesa puževa

  Naučni skup 16. Savjetovanje veterinara Srbije
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Milenko Šarić, Vesna Kalaba, Biljana Pećanac, Zora Čolović Šarić i Aleksandra Babić
  Strana od 33

  Rizik od fuzarijuma kao dominantne plijesni u hrani za životinje

  Naučni skup 10. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Zora Čolović Šarić, Drago Kubelka, Milenko Šarić i Sonja Nikolić
  Strana od 161

  Uticaj primarne kontaminacije i temperature čuvanja na kvalitet sirovog mlijeka

  Naučni skup 10. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Milenko Šarić, Nada Vilenica, Lela Nikoletić, Miroslav Zakić i Zora Čolović Šarić
  Strana od 112

  Sadržaj nitrita u proizvodima od mesa na banjalučkom tržištu

  Naučni skup 10. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Biljana Pećanac, Zora Čolović Šarić i Milenko Šarić
  Strana od 106

  Higijena muže – savremeni pristup

  Naučni skup 10. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Milenko Šarić, Drago Kubelka i Zora Čolović Šarić
  Strana od 90

  Mikološka kontaminacija začina u mesnoj industriji

  Naučni skup 10. savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2004
  Autori Milenko Šarić, Vesna Kalaba i Zora Čolović Šarić
  Strana od 86

  Mikoflora kukuruza i potpunih krmnih smeša

  Naučni skup 9. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2003
  Autori Zora Čolović Šarić, Milenko Šarić i Biljana Pećanac
  Strana od 61

  Pregled sadržaja sirovih proteina u sojinoj sačmi

  Naučni skup 9. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2003
  Autori Biljana Pećanac, Zora Čolović Šarić i Milenko Šarić
  Strana od 60

  Rezultati ispitivanja hemijskog sastava sirovog mlijeka sa banjalučke regije

  Naučni skup 8. Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik kratkih sadržaja
  Godina 2002
  Autori Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić i Dragutin Matarugić
  Strana od 31

  Uticaj različitih faktora na broj i tipove somatskih ćelija u mlijeku

  Naučni skup VII Savjetovanje veterinara RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Milenko Šarić, Dragutin Matarugić i Zora Čolović Šarić
  Strana od 87
  Strana do 88

  Učestalost nalaza gljivica u hrani za životinje

  Naučni skup 7. Savjetovanje veterinara RS
  Godina 2000
  Autori Milenko Šarić, Zora Čolović Šarić, Dragutin Matarugić, Biljana Srđenović i Čedo Borić

Projekti

Očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja i njihovih tradicionalnih proizvoda na primjeru podveleške pramenke i psa tornjaka

Osnovni cilj ovog projekta je pokretanje programa zaštite autohtonih rasa na području Republike Srpske. Prikupljanje podataka i inventarizacija na terenu će se izvršiti za autohtone rase koje su prisutne na području Republike Srpske, ali poseban akcenat (na ovom projekatu) je stavljen na podvelešku pramenku i psa tornjaka...

Broj projekta 1251504
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Milenko Šarić
Projektni tim mr Predrag Ilić
Bogoljub Novaković
doc. dr Jelena Nikitović
doc. dr Marina Antić
Slavica Samardžić
dr Milenko Šarić
doc. dr Borut Bosančić
Sonja Umićević, ma
Milijan Erbez
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 30.11.2020.
Vrijednost projekta 10200.0 BAM