Navigacija

mr Miodrag Čelebić
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
Katedre
 • Rudarski fakultet - Katedra za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina i eksploataciju fluida
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Površinska eksploatacija mineralnih sirovina viši asistent 25. septembar 2019.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2ISI Izrada studije izvodljivosti
R2OIPPK Optimizacija i planiranje površinskih kopova
R2SPOVE Sistemi površinske eksploatacije
R2TNIG Transport nafte i gasa
Akademske studije prvog ciklusa
G1MMMS Menadžment i marketing mineralnih sirovina
R1IDIR10 Industrijske deponije i rekultivacija
R1INGRF Inženjerska grafika
R1MMUR10 Metode modeliranja u rudarstvu
R1MPOVE Metode površinske eksploatacije
R1MPOVE14 Metode površinske eksploatacije
R1PPK10 Projektovanje površinskih kopova
R1RMEH Rudarska mehanizacija
R1RMEH18 Rudarska mehanizacija
R1 TNPK Transport na površinskim kopovima
R1TUR Transport u rudarstvu
R1TUR10 Transport u rudarstvu
R1FBS10 Fizibiliti studija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Development of an Integrated Model for Open-Pit-Mine Discontinuous Haulage System Optimization

  DOI 10.3390/su16083156
  Časopis Sustainability
  Godina 2024
  Autori Miodrag Čelebić, Dragoljub Bajić, Sanja Bajić, Mirjana Banković, Duško Torbica, Aleksej Milošević i Dejan Stevanović
  Volumen 16
  Broj 8
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2071-1050/16/8/3156

  DEVELOPMENT OF INTEGRATED FUZZY MODEL FOR MINE MANAGEMENT OPTIMIZATION

  DOI 10.7546/CRABS.2023.09.12
  Časopis Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences
  Godina 2023
  Autori Miodrag Čelebić, Sanja Bajić, Dragoljub Bajić, Dejan Stevanović, Duško Torbica i Vladimir Malbašić
  Volumen 76
  Broj 9 (2023)
  Strana od 1413
  Strana do 1420
  Veb adresa http://proceedings.bas.bg/index.php/cr/article/view/388

  CONTROL FACTORS OF IRON MINERALIZATION IN THE METALLOGENY OF THE LJUBIJA ORE REGION

  DOI 10.7251/afts.2022.1426.013M
  Časopis Technical Institute of Bijeljina, Archives for Technical Sciences
  Godina 2022
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić, Miodrag Čelebić i Boško Vuković
  Strana od 13
  Strana do 22
  Veb adresa file:///C:/Users/bosko.vukovic/Downloads/8981-Article%20Text-20483-1-10-20220930%20(5).pdf

  METALLOGENY OF THE LJUBIJA ORE REGION

  DOI 10.5937/mmeb2104007G
  Časopis MINING AND METALLURGY INSTITUTE BOR
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Grubić, Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Miodrag Čelebić i Boško Vuković
  Broj 3-4
  Strana od 7
  Strana do 16
  Veb adresa https://irmbor.co.rs/casopis/mining-and-metallurgy-engineering-bor/

  FORMATION ANALYSIS OF MAGLAJCI – MOŠTANICA OPHIOLYTIC ZONES IN THE NORTH OF KOZARA FOR THE USE OF ROCKS IN CONSTRUCTION

  DOI 10.5937/mmeb2004 001M
  Časopis MINING AND METALLURGY INSTITUTE BOR
  Godina 2020
  Autori Aleksej Milošević, Boško Vuković i Miodrag Čelebić
  Broj 3-4
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://irmbor.co.rs/casopis/mining-and-metallurgy-engineering-bor/

  Primjena modela upravljanja diskontinualnim sistemima eksploatacije u uslovima PK "Bogutovo Selo

  Časopis TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Godina 2019
  Autori Vladimir Malbašić, Dimšo Milošević i Miodrag Čelebić
  Strana od 205
  Strana do 213

  MANAGEMENT MODEL FOR DISCONTINUOUS SYSTEM ON SURFACE MINES

  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2019
  Autori Vladimir Malbašić, Dimšo Milošević i Miodrag Čelebić
  Strana od 23
  Strana do 34

  Genetic model of Ljubija brands deposits - raw materials for production of mineral pigments

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Miodrag Čelebić i Žarko Kovačević
  Strana od 38
  Strana do 47

  Geological and economic assesment of the perspective of the mining in Ljubija ore region

  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2018
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Miodrag Čelebić i Žarko Kovačević
  Strana od 1
  Strana do 8

  Economic analysis and calculation of drilling and blasting parameters for quarry ''Dobrnja'' near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2015.0713.035M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić i Jovana Crnogorac
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 35
  Strana do 41

  Perspectives for development of technical building stone - limestone in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/afts.2015.0712.027M COBISS. RS-ID 4987672
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić i Miodrag Čelebić
  Volumen 7
  Broj 12
  Strana od 27
  Strana do 36

  Importance of olistostrome member for metallogeny of Ljubija iron ore deposits

  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić i Miodrag Čelebić
  Strana od 1
  Strana do 8

  Aspekti bezbjednosti i zaštite životne i radne sredine prilikom upotrebe anfo ekspoloziva u rudniku "Sase" Srebrenica

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, Jelena Trivan, Ljubica Figun i Miodrag Čelebić
  Broj 2-3/2013
  Strana od 81
  Strana do 93
  Veb adresa www.irmbor.co.rs/mining-metallurgy-engineering-bor-br-2-2013

  Calculation of drilling and blasting parameters for quarry Dobrnja near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2013.0509.035K
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2013
  Autori Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić i Dražana Tošić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 42
  Veb adresa www.arhivzatehnickenauke.com

  Problemi geologije i metalogenije ruda gvožđa južnih rudišta ljubijskog regiona

  Časopis Geološki glasnik
  Godina 2013
  Autori Aleksej Milošević, Ranko Cvijić, Esad Salčin i Miodrag Čelebić
  Strana od 89
  Strana do 104

  Određivanje sigurnosnih zona pri bušenju i miniranju u cilju maksimalno moguće zaštite objekata na primjeru kamenoloma „Ljubačevo“ kod Banjaluke

  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2011
  Autori Vladimir Malbašić i Miodrag Čelebić
  Strana od 119
  Strana do 132

Radovi sa skupova

  ANALYSIS OF THE UNDERGROUND ROOMS STABILITY (LATERAL DRIFTS) AND CALCULATION OF THE LOADING OF SAFETY PILLARS IN UNDERGROUND MINE "BATURINKA"

  Naučni skup GEO-EXPO 2022
  DOI 10.35123/GEO-EXPO_2022
  Publikacija ZBORNIK RADOVA GEO-EXPO 2022
  Godina 2022
  Autori Duško Torbica, Dražana Tošić, Miodrag Čelebić i Jovana Munjiza
  Strana od 83
  Strana do 90
  Veb adresa https://www.geotehnika.ba/Zbornici_radova/zb_2022.html

  Annexes the knowledge of the metalogenia of the Ljubia mineral area

  Naučni skup 7. balkanskog kongresa rudarstva
  Godina 2017
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić i Miodrag Čelebić
  Strana od 57
  Strana do 68

  Geološka istraživanja terena prijedorske regije obavljena u poslijednje dvije decenije

  Naučni skup II Rudarsko- geološki forum
  Godina 2016
  Autori Aleksej Milošević i Miodrag Čelebić

  Metodika izrade metalogenetske karte Ljubijskog rejona

  Naučni skup Kongres geologa Bosne i Hercegovine
  Godina 2015
  Autori Aleksej Milošević, Aleksandar Grubić, Esad Salčin i Miodrag Čelebić

  Exploration of zeolite tuffs within Prnjavor and Šnjegotina basin

  Naučni skup "Savremeni materijali 2013"
  Godina 2013
  Autori Aleksej Milošević, Esad Salčin, Vladimir Malbašić, Ranko Cvijić i Miodrag Čelebić
  Strana od 107

  Verifikacija kontinualnog sistema transporta otkrivke na površinskom kopu Buvač

  Naučni skup VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu
  Godina 2008
  Autori Miodrag Čelebić, Goran Agbaba, Jelena Trivan i Dražana Tošić
  Strana od 158
  Strana do 162

  Prednosti primjene računarskih programa u izradi projektne dokumentacije na primjeru Glavnog rudarskog projekta eksploatacijed na lokalitetu „Buvač“ Rudnika Omarska

  Naučni skup IV savjetovanje inženjera i tehničara rudarske,geološke i metalurške struke RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Vladimir Malbašić, Lazar Stojanović i Miodrag Čelebić
  Strana od 29
  Strana do 41

Knjige

  Metalogenija Ljubijskog rudnog rejona

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99976-42-69-1
  Godina 2023
  Autori Aleksandar Grubić, Ranko Cvijić, Aleksej Milošević i Miodrag Čelebić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 159
  Veb adresa https://www.anurs.org/sr

  Transport rasutih materijala na površinskim kopovima - KONTINUALNI TRANSPORT

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Rudarski fakultet Prijedor
  ISBN 978-99976-781-1-9
  Godina 2019
  Autori Vladimir Malbašić i Miodrag Čelebić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 410

  Riječna mreža opštine Mrkonjić Grad-fizičkogeografska i ekološka istraživanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-719-8-6
  Godina 2014
  Autori Čedomir Crnogorac, Goran Trbić, Vesna Rajčević, Radoslav Dekić, Dušica Pešević, Svjetlana Lolić, Aleksej Milošević i Miodrag Čelebić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147