Navigacija

mr Lidija Pajić

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/319-784

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DTG1 Tehnika glasa 1
13DTG2 Tehnika glasa 2
13DTG3 Tehnika glasa 3
13DTG4 Tehnika glasa 4
13DTG5 Tehnika glasa 5
13DTG6 Tehnika glasa 6
13DTG7 Tehnika glasa 7
13DTG8 Tehnika glasa 8

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Predstava studenata druge godine glume (ispitna), Stilske vježbe – Rejmon Keno, Muzičke imitacije

  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2020
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert grupe Balkan Express

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2020
  Autori Lidija Pajić

  Radionica

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2019
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2019
  Autori Lidija Pajić

  Radionica

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  BH BROADWAY

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Radionica

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  9. Međunarodno takmičenje mladih (Slovačka)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  9. Međunarodno takmičenje mladih (Slovačka)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  9. Međunarodno takmičenje mladih (Slovačka)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Festivalski koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Festivalski koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Otvaranje festivalskog koncerta, Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Mješovitog hora Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2018
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2017
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2017
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2017
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2017
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje Predstavništva francuskog instituta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje Međunarodnog evropskog kongresa (FIEP), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Koncert katedre za solo pjevanje u okviru dana Vlade S. Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ u okviru 61. Sterijinog pozorja (repriza)

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić
  Veb adresa https://au.unibl.org/index.php/lat/aktuelno-2/obavjestenja/1152-studenti-glume-2-godine-ucestvovali-na-medunarodnom-studentskom-festivalu-u-moskvi?fbclid=IwAR27kp7yuA6SVnMkX90bQKIdkBxTt04bqyBc-yDZ46La3YdNLJUWAJsLrgI

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - repriza

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Umjetnost imitacije „Scenski kolaž“ - premijerno izvođenje

  Izdavač Produkcija: Vuk Vuković, student treće godine Produkcije
  Tip Ostali filmski, pozorišni, radijski i televizijski sadržaji
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti u okviru dana Vlade S. Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  14. Međunarodno takmičenje "Lazar Jovanović"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  14. Međunarodno takmičenje "Lazar Jovanović"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  14. Međunarodno takmičenje "Lazar Jovanović"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata katedre za solo pjevanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje studentskog četvrtog paviljona

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Književno veče "Šušnjar 2016"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Svečana Akademija JU NUB Republike Srpske povodom 80 godina postojanja Biblioteke

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Koncert komorne glazbe

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Koncert "Muzička razglednica"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Lidija Pajić

  Otvoreno takmičenje solo pevača u okviru manifestacije 23. Obzorje na Tisi, Dani Josifa Marinković

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert, Rok Sinfonija u okviru maanifestacije "Zvorničko ljeto 2015" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Put ka BELKANTU, koncert solo pjesama i operskih arija u okviru Dana Blade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert, Rok Sinfonija - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert, Rok Sinfonija - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert, Rok Sinfonija - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert, Rok Sinfonija - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  2. Međunarodno takmičenje solo pevača Vera Kovač Vitkai

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  2. Međunarodno takmičenje solo pevača Vera Kovač Vitkai

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  2. Međunarodno takmičenje solo pevača Vera Kovač Vitkai

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Otvoreno takmičenje solo pevača u okviru manifestacije 23. Obzorje na Tisi, Dani Josifa Marinković

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Svečana Akademija povodom dana OS BiH

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Dan Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje 4. Kongresa doktora medicine Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Svečana Akademija povodom 40 godina Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Proslava Dana poljoprivrednog fakulteta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Svečana akademija povodom "Dana Srpske" - Donošenje Ustava Republike Srpske

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Prvi koncert UPOM Figaro, "U susret operi"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Novogodišnji koncert simfonijskog orkestra Banjalučke filharmonije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje 59. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Međunarodno takmičenje "Lazar Jovanović", Beograd, 14-17. novembra 2014

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji koncert "Muzikom kroz svijet" - premijerno izvođenje

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Koncert 20 godina umjetničkog rada Dunje Simić

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  80 godina od osnivanja Veterinarskog instituta "dr Vaso Butozan"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Rok simfonija, repriza

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Rok simfonija, premijera

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje 19. Međunarodnog sajma knjige

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Predstavljanje "Ratnog albuma 1914-1918"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Dani Srpske u Srbiji, svečano otvaranje

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Svečani koncert "Vezeni most"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Svjetski dan muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata katedre za solo pjevanje Akademije umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje na 58. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Koncert ''San ljetne noći'' ,Simfonijski orkestar Banjalučke filharmonije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Veče operske muzike, odsjek za solo pjevanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Koncert ozbiljne muzike "Muzički koraci"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Dječiji festival "Mali kompozitor"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Dodjela nagrada za najboljeg menadžera 2013. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Svečana Akademija povodom obilježavanja 15. godina od osnivanja Akademije umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Dani opštine Derventa

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Koncert "San ljetne noći"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Tradicionalni sportski bal grada Banja Luke

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Lidija Pajić

  Svečana akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2013
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić

  Kamerna muzika, 57. Beogradski sajam knjiga

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 minuta
  Godina 2012
  Autori Nataša Jokić i Lidija Pajić

  Humanitarni koncert "Banjalučke Dive svome gradu"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Koncert pobjednika i dodjela nagrada na 5. Međunarodnom festivalu solo pjevača "Bruna Špiler"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata solo pjevanja

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Koncert simfonijskog orkestra Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Takmičenje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Takmičenje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Dečiji festival "Mali kompozitor"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Vinski bal

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Proslava povodom 65. godina od osnivanja poljoprivrednog instituta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Prvi sajam volontiranja Republike Srpske

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Svečano obilježavanje 20 godina rada i razvoja Republičkog Zavoda za statistiku

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Proslava dana HIPO banke

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Koncert povodom otvaranja simpozijuma farmaceuta i biohemičara

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje 11. Međunarodnog festivala pozorišta za djecu Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Svečani koncert u okviru manifestacije "Vezeni most"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  5. Međunarodni festival solo pjevača "Bruna Špiler"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  5. Međunarodni festival solo pjevača "Bruna Špiler"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Svečana Akademija povodom dana opštine Prnjavor

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Lidija Pajić

  Član komisije za polaganje stručnog ispita

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Solistički koncert

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti povodom dana Univerziteta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti povodo dana Univerziteta

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Dunje Simić

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, katedra za solo pjevanje i kamernu muziku

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Akademija umjetnosti u okviru Dana Vlade S. Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert sudenata Akademije umjetnosti u okviru Dana Vlade S. Miloševića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Stručno usavršavanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Stručno usavršavanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Stručno usavršavanje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert polaznika inovativnih majstorskih kurseva (AEC)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Naučni skup "Rusija i Balkan u savremenom svijetu"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Koncert polaznika intenzivnih majstorskih kurseva

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Dan Republike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Lidija Pajić

  Član komisije za polaganje stručnog ispita

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Osmo međunarodno takmičenje "Lazar Jovanović"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Osmo međunarodno takmičenje Lazar Jovanović

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Koncert prvonagrađenih

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Svečano otvaranje Instituta za genetičke resurse

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Svijetski dan muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Svjetski dan muzike

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Međunarodna manifestacija, Noć muzeja Banja Luka

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Svečana promocija magistara i studenata

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Dani Frankofonije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Lidija Pajić

  Cjelovečernji solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Lidija Pajić

  "Na krilima pjesma"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Lidija Pajić

  Studijski album "Afrodizijak - Trybl"

  Izdavač PGP RTS u Beogradu
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Koncert kamernog hora i orkestra "Arion"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Svečana akademija povodom 43. Kočićevog zbora

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  "Vezeni most"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  7. godišnja izložba studenata Akademije umjetnosti, Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Svečani koncert povodom 5. objetnic pohoda Pape Ivana Pavla II

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Akademije umjetnosti (odsjek solo pjevanje)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Akademije umjetnosti iz Banja LUke povodom 10-godišnjice rada

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata i postdiplomaca katedre za solo pjevanje

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Koncert studenata Muzičke akademije iz Sarajeva, Banja Luka i istočnog Sarajeva (Sarajevska zima)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Lidija Pajić

  Takmičenje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Lidija Pajić

  Takmičenje

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Lidija Pajić

  Studijski album "Balkan ekspres"

  Izdavač Trend produkcija
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Lidija Pajić

  Međunarodno takmičenje solo pevača "Lazar Jovanović"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Lidija Pajić

  Banjalučki horski susreti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Lidija Pajić

  Promocija knjige Kolje Mićevića

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Lidija Pajić

  Koncert mješovitog hora "Arion"

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Lidija Pajić

  Premijerno izvođenje opere "Sestra Anđelika" Đakoma Pučinija

  Tip Muzičko delo
  Godina 2006
  Autori Lidija Pajić

  Takmičenje u besjedništvu studenata Pravnog fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Lidija Pajić

  Koncert vokalne muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Lidija Pajić

  Premijerno izvođenje opere "Bastien i Bastiena"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2005
  Autori Lidija Pajić

  Repriza izvođenje opere "Bastijen i Bastijena"

  Tip Muzičko delo
  Godina 2005
  Autori Lidija Pajić

  Svečana akademija povodom 30 godina Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Lidija Pajić

  Koncert mješovitog hora "Arion", "Radost muzike"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Lidija Pajić

  Izložba slika

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Lidija Pajić

  Koncert solo pjesama u okviru dana Vlade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Lidija Pajić

  Studijski album "Dani Vlade S. Miloševića"

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjojluci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Lidija Pajić

  Horska olimpijada

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Lidija Pajić

  Koncert hora SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Lidija Pajić

  Koncert hora SPD Jedinstva

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Lidija Pajić

  Matine koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Lidija Pajić

  Svečani koncert Mješovitog hora SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Lidija Pajić

  Koncert Mješovitog hora Univerzuteta u Banja Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Lidija Pajić

  Koncert učenika odsjeka za Solo pjevanje

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Lidija Pajić

  Godišnji koncert muzičke škole V. Milošević

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Lidija Pajić

  Festival horova

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Lidija Pajić

  Festival horova

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Lidija Pajić

  Deset godina obnavljanja rada SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Lidija Pajić

  Koncert solo pevača klase prof. Ljubice Živković

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Lidija Pajić

  9. festival horova "Orlando di Laso"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Lidija Pajić

  Koncert kamernog hora i orkestra "Arion"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2000
  Autori Lidija Pajić