Navigacija

prof. mr Danko Brkić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za slikarstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Slikarstvo redovni profesor 19. februar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DAFCTM Crtačke tehnike i materijali
17LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
17LSZSL2 Zidno slikarstvo 2
17LUZSL1i Zidno slikarstvo - izborni 1
17LUZSL2i Zidno slikarstvo - izborni 2
17LUSTM1 Slikarske tehnike i materijali 1
17LUSTM2 Slikarske tehnike i materijali 2
17LUSTM3 Slikarske tehnike i materijali 3
17LUSTM4 Slikarske tehnike i materijali 4
LSZSL1 Zidno slikarstvo 1
LSZSL2 Zidno slikarstvo 2

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Peto Međunarodno bienale male grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linogravura
  Godina 2019
  Autori Danko Brkić

  V Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2017
  Autori Danko Brkić

  V Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2017
  Autori Danko Brkić

  V Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2017
  Autori Danko Brkić

  lV Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2015
  Autori Danko Brkić

  lV Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akavarel
  Godina 2015
  Autori Danko Brkić

  lV Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2015
  Autori Danko Brkić

  lV Bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2015
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Crtež grafitnom olovkom
  Godina 2014
  Autori Danko Brkić

  Izložba radova iz fundusa Muzeja Kozara

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2014
  Autori Danko Brkić

  Monotipije, kolaži, grafike

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Radovi na papiru, visoka štampa
  Godina 2014
  Autori Danko Brkić

  Izložba portreta

  Izdavač Gallery96
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika ulje, akvarel, crtež olovka
  Godina 2014
  Autori Danko Brkić

  Treće bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2013
  Autori Danko Brkić

  14 bijenale U svetlosti Milene

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akrilik
  Godina 2013
  Autori Danko Brkić

  Treće bijenale akvarela malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2013
  Autori Danko Brkić

  kolaž Umetnička provokacija

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Kolaž
  Godina 2012
  Autori Danko Brkić

  Prvih pet godina Eh - ju konkursa za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2012
  Autori Danko Brkić

  Kolaž umetnička provokacija

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Kolaž
  Godina 2012
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalna izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akrilik
  Godina 2012
  Autori Danko Brkić

  Kolaž umetnička provokacija

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Kolaž
  Godina 2012
  Autori Danko Brkić

  Xll Međunarodni umjetnički kamp

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Kolaž
  Godina 2012
  Autori Danko Brkić

  Izbor radova sa drugog bijenala akvarela

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  Mala grafika

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  Gostovanje četvrtog Eh - ju konkursa za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  Drugo bijenala akvarela

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  66 Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akrilik
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  Drugo bijenale akvarela

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  The Second Round International Biennale for Miniature Graphics

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  14 International Triennial of Small Graphics Forms

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Danko Brkić

  Gostovanje Trećeg Eh - ju konkursa za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  Gostovanje Trećeg Eh - ju konkursa za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  Četvrti Eh - ju konkurs za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  Mala grafika

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  Majska izložba novobeogradskih umetnika

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  65 Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  1 International Ehibition Competition oin Painting and Mixed media

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  9 Lessedra Word Art Print Annual Mini Print

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  Izložba grafika

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Danko Brkić

  Zemunski salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Treći Edž ju konkurs za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  XVlll Izložba malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Linogravura
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Akvarel malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika akvarel
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalna Majska izložba

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Prolećna izložba

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Akvarel malog formata

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  The First Round International Biennale International for Miniature Graphics

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Drugi Međunarodni Bijenale Ex Libris 2008

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  8 Lesedra Worrd Art Print Annual Mini Print 2009

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Florean Museum, The International Small Engraving Salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Izložba grafika

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig, visoka štampa
  Godina 2009
  Autori Danko Brkić

  Izložba male grafike Niškog grafičkog kruga

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Hll Podgorički likovni salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Pola veka televizije Beograd, Ekslibris RTS

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Drugi Eh Ju konkurs za grafiku

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Bijenale grafike 2008

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi Žig
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Majska izložba novobeogradskih umetnika

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  lll Bijenale mozaika "Preplet od kamena"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Mozaik
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  4 International Eh Libris Competition 2008 Bodio Lomnago

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  International Ex LibrisTrienele of Lefkas

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Suva igla
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  International Ex Libris Trienale of Lefkas

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Suva igla
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Izložba ekslibris radova sa Drugog trijenala Međunarodnog konkursa "Hljeb kulturna baština"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  7 LESSEDRA WORD ART PRINT ANNUAL MINI PRINT 2008

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Četvrto Međunarodno Bienale Male Grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Izložba slika

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje, akvarel
  Godina 2008
  Autori Danko Brkić

  Izložba male grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  Xl Podgorički likovni salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  Majska izložba likovnih i primenjenih umetnika Novog Beograda

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  DRUGI MEĐUNARODNI TRIJRNALE BALKANSKOG EKSLIBRISA

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  The international Small Engraving Salon 2007

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  Međunarodni konkurs za grafiku "Svet je Otvorena knjiga"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Suvi žig
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  6 LEESEDRA WORD ART PRINT ANNUAL MINI PRINT 2007

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2007
  Autori Danko Brkić

  Izložbamale male grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2006
  Autori Danko Brkić

  Majska izložba umjetnika Novi Beograd

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2006
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Olovka na papiru
  Godina 2006
  Autori Danko Brkić

  Prvi međunarodni bijenale EX LIBRIS 2006

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2006
  Autori Danko Brkić

  Međunarodna likovna izložba "Balkan kultirni prostpr bez granica"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Ulje na kartonu
  Godina 2006
  Autori Danko Brkić

  5 LESSEDRA WORD ART PRINT ANNUAL MINI PRINT 2006

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2006
  Autori Danko Brkić

  lX Podgorički likovni salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Kombinovana tehnika
  Godina 2005
  Autori Danko Brkić

  Izložba male grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2005
  Autori Danko Brkić

  Zemunski salon 2005

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2005
  Autori Danko Brkić

  Majska izložba umjetnika Novog Beograda

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2005
  Autori Danko Brkić

  Međunarodna izložba slika "Balkan kulturni prostor bez granica"

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2005
  Autori Danko Brkić

  Izložba slika

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje na platnu, ulje na kartonu
  Godina 2005
  Autori Danko Brkić

  Vlll Podgorički likovni salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Olovka na papiru
  Godina 2004
  Autori Danko Brkić

  Izložba male grafike

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Mecotinta
  Godina 2004
  Autori Danko Brkić

  Majska izložba umjetnika Novog Beogrda

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2004
  Autori Danko Brkić

  Vll Podgorički likovni salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2003
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2003
  Autori Danko Brkić

  Izložba slika

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje, akvarel,
  Godina 2003
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2002
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalana izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2002
  Autori Danko Brkić

  1 Interbalkan Forum of Contemporary Miniature Art 2002

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Akvarel
  Godina 2002
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalna izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2001
  Autori Danko Brkić

  Izbor sa Zemunskog saluna

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2000
  Autori Danko Brkić

  Zemunski salon 2000

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2000
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalna izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 2000
  Autori Danko Brkić

  Tradicionalna izložba ULUCG

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 1999
  Autori Danko Brkić

  Magistarska izložba slika

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 1999
  Autori Danko Brkić

  Peti podgorički salon

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Tehnika Ulje
  Godina 1998
  Autori Danko Brkić