Navigacija

RUD - Regenerativni dizajn

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Arhitektura i urbanizam
Naziv Regenerativni dizajn
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
RUD izborni 2P + 4V 9.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Za polaganje završnog ispita: Pozitivno ocijenjene definisane predispitne obaveze. Bez uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da studenti steknu znanja koja će im omogućiti da razumiju, istraže i analiziraju aspekte urbane regeneracije u skladu sa prirodnim kontekstom i društvenim procesima, kao preduslovima održivog razvoja. Student treba da usvoji osnovna znanja iz oblasti urbanizma i arhitekture relevantna za integrisani pristup regenerativnom dizajnu.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sveobuhvatno razumjevanje urbane regeneracije, njenih glavnih principa i metoda u različitim istorijskim, društvenim i ekonomskim uslovima; Razumjevanje praktičnih aspekata razvijanja integralnih projekata procesa urbane regeneracije; Vještine i sposobnosti za sveobuhvatnu analizu i procjenu različitih vrsta ugroženosti pejzaža i građenih struktura, zasnovane na integralnom pristupu održivom razvoju; - Sposobnosti i vještine za primjenjena istraživanja, analize lokacija i kritičko mišljenje.
Sadržaj predmeta
Strategije regenerativnog dizajna; Urbana regeneracija kao aktivan metod urbane obnove; Koncept urbane regeneracije i urbani razvoj: specifični pristupi, metode, tehnike i alati; Regenerativni dizajn iz perspektive održivog razvoja; Tipologija urbanih degradiranih područja i odgovarajućih urbanističkih metoda regeneracije; Kulturološki, ekonomski i ekološki aspekti u metodologiji urbane regeneracije; Urbana regeneracija kao metodološki okvir za održivi razvoj grada u zemljama Zapadnog Balkana.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz kombinaciju više raznovrsnih oblika rada, kao što su: interaktivni oblici nastave, analiza slučajeva, individualni i grupni projekti, istraživački projekti, prezentacije, eseji, seminarski radovi itd.
Literatura
  1. T. Turner. 1996. City as a Landscape: A Post-Postmodern View of Design and Planning. London: E&FN SPON.
  2. Ibelings, H., The Artificial Landscape: Contemporary Architecture, Urbanism and Landscape Architecture in Nederlands, Rotterdam: Nai Publishers, 2000.
  3. Falk, N., Turning the tide: British experience in regenerating urban docklands, European port cities in transition, Hoyle B.S., D.A, P., London: Belhaven Press, 1992.
  4. Fernandez Per, A., Arpa, J., The Public Chance: Nuevos paisajes urbanos/New urban landscapes, Vitoria-Gasteiz: a+t ediciones, 2008
  5. Dijana Simonović. 2014. Istraživanje mogućnosti obnove identiteta Banjaluke kao pejzažnog grada putem urbanističke regulacije, (doktorska disertacija). Banjaluka: Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Semestralni rad Kolokvijumi Završni ispit