Navigacija

OG07SK1 - Statika konstrukcija 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Statika konstrukcija 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07SK1 obavezan 4, 5 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Otpornost materijala 2 Ispunjene predispitne obaveze su uslov za slušanje. Položen ispit je uslov za polaganje.
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Omogućiti razumijevanje teorijskih osnova i elemenata praktične primjene metoda teorije konstrukcija u proračunu ravanskih linijskih sistema. Razviti kreativnost i sposobnost za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava zadatke mehanike deformalbilnog tijela kao i sisteme linijskih nosača.
  Sadržaj predmeta
  Uvod. Osnovni pojmovi. Bernuli-Ojlerova hipoteza. Referentne deformacije ose štapa. Temperaturna deformacija. Presječne sile. Transformacija koordinata. Diferencijalne jednačine ravnoteže i njihova integracija. Kinematičke i deformacijske nezavisne veličine. Elementi nosača. Statička klasifikacija. Uslovi kompatibilnosti. Kinematička klasifikacija. Strukturalna analiza statički određenih nosača. Metode rješavanja. Osnovnih tipova statičkih sistema. Prosta greda, konzola, luk na tri zgloba, luk sa imaginarnim zglobom. Lanac ploča. Okvirni sistemi. Rešetkasti nosači. Energija deformabilnih sistema. Princip o minimumu potencijalne energije. Princip virtuelnih sila. Određivanje generalisanih pomjeranja. Princip virtuelnih pomjeranja. Kinematička metoda. Kinematika krutih ploča u ravni.
  Metode izvođenja nastave
  Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka Konsultacije.
  Literatura
  1. G.Radenković, Statika linijskih nosača u ravni, Građevinski fakultet, Beograd, 2007
  2. S. Ranković, Zbirka zadataka iz teorije konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Obavezna je samostalna izrada i odbrana 2 godišnja zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvijume tokom semestra, popravne kolokvijume polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.