Navigacija

Prof. dr Dragica Dodig (1984-1988)

Dragica Dodig je rođena 15. septembra 1926. godine u Kosijerovu, u opštini Laktaši. Gimnaziju u Banjoj Luci je pohađala od 1936. do 1944. godine. Tehnički fakultet u Zagrebu je upisala 1945, a diplomirala je 22. februara 1952. godine, i to na Hemijsko-tehnološkom odsjeku. Doktorsku disertaciju odbranila je 1964. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. 
Od 1. aprila 1952. godine radila je u Fabrici sode u Lukavcu kao šef laboratorija, a nakon dvije godine preuzela je pogon proizvodnje sode bikarbone, tehničke krede i kristalne sode. Od 1. marta 1955. bila je zaposlena u Tvornici celuloze u Banjoj Luci, gdje je od prvog dana neposredno učestvovala u organizaciji rada budućih laboratorija, a nakon puštanja pogona u rad, decembra 1959. godine, radila je kao njihov šef. Na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci angažovana je od 1963. godine, a u zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu birana je 1969. godine (izborne discipline: Neorganska hemija i Hemijska tehnologija). 
Pored zapaženog naučnog, stručnog i društvenog angažovanja, izdvaja se i obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Skupštine opštine Banja Luka (1974). Osim toga što je bila rektor Univerziteta (1984-1988), Dragica Dodig bila je prodekan Tehničkog fakulteta, kao i prvi dekan Tehnološkog fakulteta (1975–1977. i 1983–1984). 
Preminula je u Banjoj Luci 15. januara 1999. godine.