Navigacija

Lista stipendija

Erazmus+ razmjena na Univerzitetu u Kadizu, Španija

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje Univerzitet vrši selekciju
Tip studija prvi ciklus, drugi ciklus, treći ciklus
Oblast prirodne i biotehničke nauke, tehničke nauke, medicinske i zdravstvene nauke, društvene nauke, humanističke nauke
Broj stipendija 3
Prijava od 25.02.2020.
Prijava do 22.03.2020.
Iznos stipendije 850.0 EUR
Trajanje razmjene 5 mjeseci
Napomena studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu u Kadizu (maksimalno tri stranice) Putni troškovi su pokriveni do iznosa od 360,00 evra. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.
Opis

Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru
akademske 2020/21. godine.

Sva tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, elektronskom poštom, na adresu: djordje.kenjalo@unibl.org

Prijava PRIJAVI SE ZA STIPENDIJU

Erazmus+ stipendija za razmjenu na Univerzitetu Aristotel u Solunu, Grčka

Vrsta Stipendije za razmjenu u svrhu studiranja, istraživanja ili prakse
Kategorija stipendije za koje treća strana vrši selekciju
Tip studija prvi ciklus, drugi ciklus, treći ciklus
Oblast prirodne i biotehničke nauke, tehničke nauke, medicinske i zdravstvene nauke, društvene nauke, humanističke nauke
Broj stipendija 2
Prijava od 22.10.2020.
Prijava do 09.11.2020.
Iznos stipendije 800.0 EUR
Trajanje razmjene 5 mjeseci
Napomena Realizovanje razmjene zavisi od važećih pravila i ograničenja vezanih za COVID-19 pandemiju u vrijeme same razmjene.
Opis

Stipendije se realizjuju na univerzitetu u Solunu (Grčka) u proljetnom semestru akademske 2020/2021. godine (od februara do juna).

IZNOS STIPENDIJE:
• mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
• putni troškovi do iznosa od 275,00 evra,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTI:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. CV na engleskom jeziku u Europass formatu
2. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1 - za detalje se obratiti Koordinatoru za akademsku mobilnost matičnog fakulteta)
3 . Uvjerenje o statusu studenta
4. Prepis ocjena

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta, doc. dr Slavici Tutnjević, na mejl adresu slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Linkovi:
• O Univerzitetu: http://www.auth.gr/en
• Studijski programi: http://qa.auth.gr/en/studyguide/
• Informacije o vizi, smještaju i osiguranju: https://eurep.auth.gr/en
• O Erazmus kancelariji https://www.auth.gr/en/erasmus

POSTUPAK ODABIRA:
1. Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banja Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku proćenu svih prijavljenih kandidata.
2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banja Luci.

Prijava PRIJAVI SE ZA STIPENDIJU