Navigacija

dr Snežana Popović

Projekti

Inovativni pristup inkapsulacije holekalciferola: strategija za poboljšanje stabilnosti i bioraspoloživosti

Cilj predloženog projekta je sinteza potpuno amorfne formulacije VD/ACC/HPMCAS koja se sastoji od dva aktivna sastojka, API1 (VD3) i API2 (Ca2+), a u kojoj API1 i API2, ako su zajedno, obezbeđuju dugotrajnu stabilnost i amorfnost, odnosno, bioraspoloživost. Cilj je dobiti strukturno i termičku stabilnu formulaciju, jer od toga u velikoj meri zavisi bioraspoloživost...

Broj projekta 1259101
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim prof. dr Saša Zeljković
dr Snežana Popović
prof. dr Milica Balaban
mr Sanja Pržulj
Božidar Ilić
Dragana Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2024.
Završetak projekta 31.05.2025.
Vrijednost projekta 6158.0 BAM