Navigacija

Marijana Vukoje

Projekti

Indukovane mutacije u selekciji pasulja

Poljoprivreda se danas suočava sa mnogo izazova koji su prouzrokovani klimatskim, ekološkim i tehnološkim promjenama, što se odražava na količinu, kvalitet i dostupnost poljoprivrednih proizvoda. Naučna zajednica teži da kroz primjenu biotehnoloških metoda i upotrebom genetičkih resursa u procesu selekcije doprinese smanjenju ovih pojava koje se negativno odražavaju na proizvodnju hrane...

Broj projekta 1251528
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim mr Predrag Ilić
Mirjana Jankulovska
Tanja Krmpot, ma
Marijana Vukoje
Dragana Miladinović
Anđela Bujić
doc. dr Marina Antić
mr Jelena Davidović Gidas
doc. dr Jelena Nikitović
Đorđe Komlenić
prof. dr Željko Lakić
prof. dr Vida Todorović
dr Jugoslav Jovičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM