Navigacija

Miljana Nukić

Projekti

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. dr Biljana Gatarić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Sanja Rogić
doc. dr Anđelka Račić
Irma Muršekić
Bojana Jevđenić
Nebojša Mandić-Kovačević
mr Nina Okuka
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Miljana Nukić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 24.01.2024.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM