Navigacija

dr Biljana Antonijević

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07MLO Metabolizam lijekova i otrova
ISF07TOKS Toksikologija
ISF19ATL Akutna trovanja lijekovima
ISF19KTA Kliničko – toksikološke analize
ISF19TA Toksikologija sa analitikom
Akademske studije prvog ciklusa
OSI18T Toksikologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Liver function alterations among workers in the shoe industry due to combined low-level exposure to organic solvents

  DOI 10.1080/01480545.202
  Časopis DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY
  Godina 2021
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Vesna Paleksić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat i Biljana Antonijević
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/eprint/Z9T2NPES6QNIHJDDWYZ7/full?target=10.1080/01480545.2021.1894703

Radovi sa skupova

  Toxicity of a mixture of toluene, xylene, ethanol and acetaldehyde: in silico toxicogenomic data-mining

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat i Biljana Antonijević

  Correlation of oxidative stress parameters and liver function in workers employed in the shoe industry

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Zorica Bulat i Biljana Antonijević

  Oxidative stress parameters in workers exposed to a mixture of low-level organic solvents

  Naučni skup 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Publikacija 13. International Congress of the Serbian Society of Toxicology & 1. TOXSEE Regional Conference
  Godina 2023
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Katarina Baralić, Danijela Đukić Ćosić, Evica Antonijević Miljaković, Aleksandra Buha Đorđević, Marijana Ćurčić, Zorica Bulat i Biljana Antonijević

  Effects of low-level exposure to a mixture of organic solvents on oxidative stress in workers in the shoe industry

  Naučni skup 6th Croatian congress of Toxicology
  Publikacija 6th Croatian congress of Toxicology
  Godina 2021
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur Stevuljević, Evica Antonijević, Danijela Đukić Ćosić i Biljana Antonijević

  Effect of organic solvents on hepatic parameters among workers in the shoe industry

  Naučni skup 6. Hrvatski kongres farmacije
  Publikacija 6. Hrvatski kongres farmacije, 04.-07. aprila 2019. Dubrovnik, Hrvatska
  Godina 2019
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Danijela Đukić Ćosić, Nataša Bogavac Stanojević, Evica Antonijević i Biljana Antonijević

  Oxidative stress and antioxidative defense parameters in female workers exposed to volatile organic compounds

  Naučni skup 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 10)
  Publikacija 10th Congress of Toxicology in Developing Countries (CTDC 10) and the 12th Serbian Congress of Toxicology, April 18-21 2018, Belgrade, Serbia,
  Godina 2018
  Autori Nina Umićević, Jelena Kotur- Stevuljević, Evica Antonijević, Danijela Đukić Ćosić i Biljana Antonijević

  Uticaj vegetarijanskog načina ishrane i terapije niskim dozama acetilsalicilne kiseline na izlučivanje salicilata urinom

  Naučni skup 50. Dani preventivne medicine- međunarodni Kongres
  Publikacija 50. Dani preventivne medicine- međunarodni Kongres, 27-30. septembra 2016. Niš, Srbija, Zbornik rezimea
  Godina 2016
  Autori Nina Vukičević, Anja Gligić, Milenko Vučenović, Nina Umićević, Mirjana Đermanović, Biljana Antonijević i Danijela Đukić Ćosić
  Strana od 71

  Uticaj trodnevne primjene preparata na bazi ranitidina, pseudoefedrina i oksimetazolina na pouzdanost analize amfetamina komercijalnim test trakama

  Naučni skup 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Publikacija 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 22-26. april 2016. Srebrno jezero, Srbija, Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Vesna Lukić, Marina Janjetović, Milica Jokić, Dragana Bundalo, Danijela Đukić Ćosić, Biljana Antonijević i Nina Umićević
  Strana od 834

  Ekskrecija salicilata putem urina kod vegetarijanaca i pacijenata koji koriste niske doze acetilsalicilne kiseline

  Naučni skup 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem
  Publikacija 57. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, 22-26. april 2016. Srebrno jezero, Srbija, Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Anja Gligić, Nina Vukičević, Milenko Vučenović, Danijela Đukić Ćosić, Biljana Antonijević, Mirjana Đermanović i Nina Umićević
  Strana od 823

Projekti

Jačanje naučnog kapaciteta za energetsko siromaštvo

Danas preko 41 miliona građana EU nije u mogućnosti da pristupi osnovnim energetskim uslugama i pati od energetskog siromaštva. Ovo je dovelo do toga da Evropska komisija (EK) smatra energetsko siromaštvo glavnim društvenim izazovom. U Bosni i Hercegovini je za oko 70-15% domaćinstava utvrđeno da su energetski siromašna.

Broj projekta 1256017
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Mašinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Gvero
Projektni tim dr Srđan Vasković
doc. dr Đorđe Vojinović
prof. dr Milovan Kotur
prof. dr Ljubiša Preradović
Milan Pupčević, ma
prof. dr Darija Gajić
Danijela Kardaš Ančić, ma
dr Biljana Antonijević
prof. dr Dalibor Savić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.09.2024.
Završetak projekta 01.08.2027.
Vrijednost projekta 2930700.0 BAM