Navigacija

Zdravko Marković

Stručni saradnik za nastavu - II-17
Poljoprivredni fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Proizvodnja mlijeka kod kontrolisanih stada simentalske rase u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2005
  Autori Božo Važić, Dragan Kasagić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić i Zdravko Marković
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 114

  Proizvodnja mlijeka i sadržaj mliječne masti kod ovaca dupske pramenke u muznom periodu laktacije

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2003
  Autori Božo Važić, Milanka Drinić, Dragutin Matarugić i Zdravko Marković
  Broj 2
  Strana od 100
  Strana do 109

Radovi sa skupova

  Uticaj različitih izvora selena na proizvodne karakteristike tovnih pilića

  Naučni skup XVI međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2011
  Autori Milanka Drinić, Aleksandar Kralj, Zdravko Marković i Vojo Radić
  Strana od 192
  Strana do 192

  Uticaj proizvodnje prema organskim principima na kvalitet mlijeka

  Naučni skup XVI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Kralj, Anka Popović-Vranješ, Milanka Drinić, Zdravko Marković i David Cvetanović
  Strana od 233
  Strana do 238

  Morfometrijske karakteristike ovaca dupske, privorske i kupreške pramenke

  Naučni skup XV naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2010
  Autori Božo Važić, Nebojša Savić, Biljana Rogić i Zdravko Marković
  Strana od 119

Projekti

Savremeni principi balansiranja obroka na farmama muznih krava

Cilj ovog projekta jeste da se uradi hemijska analiza osnovnih hraniva kaoja se koriste u obroku za muzne krave...

Broj projekta 1250131
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Milanka Drinić
Projektni tim mr Aleksandar Kralj
Zdravko Marković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 16.03.2020.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM