Navigacija

OA07VIM1 - Vizuelizacija i modelovanje 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Vizuelizacija i modelovanje 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07VIM1 obavezan 2 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Razumijevanje trodimenzionalnog prostora i njegovo grafičko predstavljanje u ravni crteža, transformisanje i deformisanje likova i prostornih struktura koje se koriste u arhitekturi kao i upotrebu raznovrsnih konstruktivnih postupaka za njihovu obradu.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Kurs daje kandidatima prostorno-geometrijsko obrazovanje neophodno za rješavanje svih geometrijskih problema u daljoj nastavi i arhitektonskoj praksi. Vještine prepoznavanja geometrije arhitektonske forme i primjene geometrije u procesima projektovanja.
Sadržaj predmeta
Opšti pojmovi o projiciranju. Tačka, prava, ravan u projekcijama i njihovi međusobni odnosi; Obaranje ravni, transformacija, rotacija, prodori ravnih likova u ortogonalnoj projekciji; Konstrukcije rogljastih tijela, kolineacija i afinitet, ravni presjeci rogljastih tijela; Međusobni prodori rogljastih tijela u kosoj i ortogonalnoj projekciji; Krovovi
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, samostalan rad
Literatura
  1. V. Đurović: Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
  2. Petar Anagnosti, Nacrtna geometrija, Naučna knjiga Beograd
  3. Lj. Gagić, Nacrtna geometrija, Akademska misao, Beograd
  4. A. Čučaković, S.Živanović, Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima, Akademska misao, Beograd 2004
  5. Ž. Babić, Nacrtna geometrija, Mašinski fakultet Banja Luka, 2010
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Elaborat (sa vježbanja), kolokvijumi, završni ispit