Navigacija

OA07MDK - Metalne i drvene konstrukcije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Metalne i drvene konstrukcije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07MDK obavezan 6 1P + 4V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Mehanika i otpornost materijala Ispunjene predispitne obaveze su uslov za slušanje. Položen ispit je uslov za polaganje.
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnove proračuna i konstruisanja drvenih i čeličnih konstrukcija.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Savladavanje osnovnih postupaka proračuna i dimenzionisanja drvenih i metalnih konstrukcija. Razvoj kreativnosti i sposobnosti za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
Sadržaj predmeta
Istorijat drveta, osnovni pojmovi, klase drveta, botaničke vrste drveta, dopušteni naponi, opterećenja. Proračun i konstruisanje drvenih štapova: savijanje, centrični pritisak i zatezanje, ekscentrični pritisak i zatezanje. Proračun i konstruisanje drvenih štapova: savijanje, centrični pritisak i zatezanje, ekscentrični pritisak i zatezanje. Spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. Veze i nastavci u drvenim konstrukcijama (tesarske i statičke veze i nastavci). Rešetkasti nosači u drvenim konstrukcijama. Klasični tipovi drvenih krovnih konstrukcija. Lijepljene lamelirane konstrukcije, osnovni pojmovi. Istorijat čelika, osnovni pojmovi, mehanička i hemijska svojstva čeličnih konstrukcija, štapovi, limovi, profilisani nosači, šuplji profili, hladno oblikovani profili. Proračun i konstruisanje čeličnih štapova: savijanje, centrični pritisak i zatezanje, ekscentrični pritisak i zatezanje. Proračun i konstruisanje čeličnih štapova: savijanje, centrični pritisak i zatezanje, ekscentrični pritisak i zatezanje. Spojna sredstva u metalnim konstrukcijama. Veze i nastavci u metalnim konstrukcijama (nastavci, zglobne i krute veze). Rešetkasti nosači u metalnim konstrukcijama. Limeni nosači.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka. Konsultacije.
Literatura
  1. Gojković, M.: Drvene konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
  2. D. Buđevac, Z. Marković, D. Bogavac, D.Tošić: Metalne konstrukcije, Beograd, 1998.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave 2 boda, aktivnost na nastavi 8 bodova, 1. kolokvij 20 bodova, 2. kolokvij 20 bodova, završni ispit 50 bodova.