Navigacija

GHP - GIS u hidrotehničkoj praksi

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv GIS u hidrotehničkoj praksi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
GHP izborni 1 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geomatike i geoinformatike. Upoznavanje sa aktuelnim geoinformacionim tehnologijama i oblastima primene.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema korišćenjem geoinformacionih tehnologija.
Sadržaj predmeta
Mesto i uloga geoinformacionih tehnologija. Osnovni pojmovi i terminologija. Akvizicija podataka o prostoru (GNSS, fotogrametrija, daljinska detekcija). GNSS – tehnološke osnove i primena tehnologije. Akvizicija podataka korišćenjem GNSS tehnologije. Fotogrametrija – tehnološke osnove i primena tehnologije. Akvizicija geopodataka na osnovama fotogrametrije. Daljinska detekcija – tehnološke osnove i primena tehnologije. Akvizicija podataka na osnovu daljinske detekcije. Klasifikacija i segmentacija podataka. Interpretacija i prezentacija podataka o prostoru. Vizuelizacija. Tehnološke osnove i primena vizualizacije. Primene Geoinformacionih tehnologija u različitim oblastima. Integracija sa GIS sistemima.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave: predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna izrada obaveznih zadataka.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provera znanja: vođena i samostalna izrada zadatka i 1 obavezna odbrana elaborata; 2 obavezna teorijska kolokvijuma; završni ispit – u usmenom obliku.