Navigacija

2C13BSB005 - Ljekovite biljke

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Biologija
Naziv Ljekovite biljke
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
2C13BSB005 izborni 2 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Anatomija biljaka, Morfologija biljaka Položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa značajem, rasprostranjanjem i upotrebom najznačajnijih ljekovitih biljaka.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će shvatiti značaj ljekovitih biljaka, razumjeti upotrebu u fitofarmaciji i odrediti rasprostranjenost, što je bitno zbog sve izražajnije vrijednosti liječenja biljkama, ali i prevencije bolesti.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Pravilni postupci pri berbi i sušenju ljekovitih biljaka. Ljekoviti sastojci. Ljekovite biljke u fitofarmaciji. Botaničke karakteristike najznačajnijih ljekovitih i otrovnih vrsta (morfološke, ekološke, histološke ili anatomske ako su bitne za ljekovito svojstvo vrste). Primjena u liječenju (tradicionalna i savremana s posebnim naglaskom na imunobiotski, imunostimulativni i antikancerogeni efekat biljaka). Gajenje ljekovitih biljaka. Praktična nastava: Upoznavanje spoljašnje i unutrašnje građe ljekovitih biljaka na prirodnom biljnom materijalu.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, laboratorijske vježbe i konsultacije
Literatura
  1. Lukić i sar. (1988): Ljekovite biljke SR Srbije. Beograd.
  2. Kojić,M.,Stamenković,V.,Jovanović,D. (1998): Lekovite biljke jugoistočne Srbije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
  3. Kovačević, N. (2000): Osnove farmakognozije. NK Beograd.
  4. Životić, D., Životić, Dragana (1977): Ljekovite biljke u narodnoj medicini. Beograd.
  5. Esen, K. (1965) : Plant anatomy. Ney York – London
Oblici provere znanja i ocenjivanje
2 kolokvijuma iz vježbi 2 testa aganžman na nastavi seminarski rad praktični ispit usmeni ispit