Navigacija

OGD07NGTC - Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD07NGTC obavezan 1 2P + 4V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Sticanje neophodnih znanja iz oblasti matematički korektnog, grafičkog rješavanja geometrijskih problema i inženjerskog prikazivanja predmeta na crtežima, stavljajući akcenat na shvatanje prostornosti inženjerskih crteža.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Sposobnost predstavljanja i rješavanja uzajamnih odnosa trodimenzionalnih geometrijskih elemenata na dvodimenzionalnoj ravni crteža (papir, ekran). Sposobnost čitanja crteža, kao sredstva tehničke komunikacije, u ortogonalnim projekcijama i aksonometriji.
Sadržaj predmeta
Opšti pojmovi o projiciranju. Projekcijske ravni. Tačka, prava, ravan. Projekcije duži i prave. Prava veličina duži. Prodori prave kroz projekcijske ravni. Definisanje ravni. Određivanje tragova ravni. Specijalni položaji ravni. Tačka i prava u ravni. Prodor prave kroz ravan. Prodor prave kroz lik. Presječnica dva lika. Obaranje ravni. Lik u ravni. Transformacija i rotacija. Primjena transformacije i rotacije. Projekcije tijela. Kolineacija. Afinitet. Ravni presjeci rogljastih tijela. Prodori rogljastih tijela.Ravni presjeci oblih tijela. Prodori oblih tijela. Krovovi. Presjek krovnih ravni. Kotirana projekcija. Topografske površi – zemljište.
Metode izvođenja nastave
Predavanja prate sedmični zadaci na vježbanjima čije podloge su studentima dostupne na internet stranici predmeta. Na kraju semestra stdenti predaju urađene vježbe u vidu elaborata. Pored predavanja, vježbi i konsultacija, studentima su dostupne i dinamičke animacije koje se nalaze na sajtu fakulteta na stranici predmeta i koje prate materiju obrađenu na predavanjima i vježbama, kao i predavanja i zadaci za vježbanje.
Literatura
  1. Živko Babić: Nacrtna geometrija, Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet u Banjoj Luci, 2010. godine
  2. Ljubica Gagić: Nacrtna geometrija, Akademska misao, Beograd
  3. Katarina Jevtić-Novaković: Nacrtna geometrija sa perspektivom, Beograd 2010.
  4. V. Đurović: Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd
  5. Stevan Živanović, Aleksandar Čučaković: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije i perspektive sa rešenim primerima, Akademska misao, 2008.g. Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Uredno pohađanje nastave i pozitivno ocijenjen elaborat su uslovi za izlazak na ispit. Završni ispit je pismeni. Pohađanje nastave 5 bodova Kolokvijum 1 20 bodova Završni ispit 40 bodova Aktivnost / Elaborat 15 bodova Kolokvijum 2 20 bodova
Posebna naznaka
-