Navigation

prof. dr Mile Dardić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor November 25, 2010

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Influence of grafting on quality and yield of watermelon

  Časopis Contemporary Agriculture
  Godina 2012
  Autori Vida Todorović, Mile Dardić, Danijela Čičić, and Boris Pašalić
  Volumen 61
  Strana od 201
  Strana do 208

  Uticaj roka sjetve, supstrata i režima vlaženja na fenološke faze rasta i razvoja krastavca

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Lučić-Govedarica and Mile Dardić
  Strana od 5
  Strana do 13

  Kvantitativne karakteristike komponenti prinosa i prinos odabranih hibrida paradajza.

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Vildana Jogić, Mile Dardić, and Zemira Delalić
  Strana od 83
  Strana do 91

  Influence of variety, seed tuber mass and number of sprotus on potato yiled.

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2009
  Autori Mile Dardić and R. Dimitrić
  Strana od 23
  Strana do 28

  The role seed tuber mass and the number ofsprouts in the development of generic potato stalks

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2009
  Autori Mile Dardić and R. Dimitrić
  Strana od 30
  Strana do 36

  Organska proizvodnja dio multifunkcionalnog ruralnog razvoja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2008
  Autori Branka Lazić, Mile Dardić, and Vida Todorović
  Volumen 9
  Strana od 121
  Strana do 127

  Genetski modifikovan krompir-potreba i rizik

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2008
  Autori Mile Dardić, B. Bosančić, and Đ. Gatarić
  Strana od 31
  Strana do 39

  Organska proizvodnja kao dio multifunkcionalnog ruralnog razvoja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2008
  Autori Branka Lazić, Mile Dardić, and Vida Todorović
  Strana od 121
  Strana do 127

  Uticaj suše i supstrata na intenzitet razvoja asimilacione površine lista krastavca (Cucumis sativus L.)

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2006
  Autori Mile Dardić and Aleksandra Lučić-Govedarica
  Strana od 21
  Strana do 27

  Potrebe i mogući pravci razvoja povrtarske proizvodnje u Republici Srpskoj.

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2002
  Autori Mile Dardić, Đ. Gatarić, B. Nedović, and Vida Todorović
  Strana od 128
  Strana do 134

  Podsticanje ekološke poljoprivrede

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2002
  Autori B. Nedović, E. Mutić, Đ. Gatarić, Mile Dardić, V. Mejakić, and Z. Kovačević
  Strana od 123
  Strana do 136

  Uticaj načina proizvodnje na ranostasnost i prinos mladog luka pri gajenju u plastenicima

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2001
  Autori Vida Todorović and Mile Dardić
  Volumen L
  Strana od 135
  Strana do 139

  Uticaj načina proizvodnje na ranostasnost i prinos mladog luka pri gajenju u plastenicima

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 2001
  Autori Vida Todorović, Branka Lazić, and Mile Dardić
  Strana od 135
  Strana do 139

  Procjena proizvodnje i upotrebne vrijednosti zemljišnog prostora u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 1997
  Autori R. Lukić, Mile Dardić, M. Marković, and D. Ristić
  Strana od 31
  Strana do 36

  Poljoprivreda i poljoprivredni resursi Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 1997
  Autori Mile Dardić, R Lukić, D. Savić, and R. Dimitrić
  Strana od 36
  Strana do 43

  Procjena proizvodne i upotrebne vrijednosti zemljišnog prostora u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 1997
  Autori Rade Lukić, Mile Dardić, Mihajlo Marković, and Dane Ristić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 31
  Strana do 35
  Veb adresa http://www.agroznanje.com

  Stanje i perspektive proizvodnje povrća u Republici Srpskoj.

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 1996
  Autori Mile Dardić and D. Mičević
  Strana od 43
  Strana do 46

  Ozime pšenice u brdsko-planinskom području.

  Časopis Savremena poljoprivreda
  Godina 1995
  Autori Mile Dardić, Đ. Stojaković, and Ž. Kremenović
  Strana od 93
  Strana do 100

  Sjemenska proizvodnja i zakonska regulativa u Republici Srpskoj.

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 1970
  Autori Đ. Gatarić, Mile Dardić, and B. Nedović
  Strana od 33
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Naučni skup III INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND XIX SCIENTIFIC CONFERENCE OF AGRONOMISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, Book of Abstract
  Godina 2014
  Autori Ivana Tošić, Vojislav Trkulja, Ivana Koleška, Vida Todorović, and Mile Dardić
  Strana od 348
  Strana do 349

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poljoprivredne proizvodnje

  Naučni skup XIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Mile Dardić, Siniša Mitrić, Vida Todorović, Zorica Đurić, Svjetlana Zeljković, Dragutin Mijatović, Tatjana Jovanović-Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić, Jovo Stojčić, and Dragan Zarić
  Strana od 21
  Strana do 21

  Krompir kao strateški poljoprivredni proizvod Republike Srpsake.

  Naučni skup Resursi Republike Srpske, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
  Godina 2008
  Autori Mile Dardić and B. Bosančić
  Strana od 254
  Strana do 261

  Integralna proizvodnja- koncept savremene poljoprivrede

  Naučni skup (Zbornik sažetaka XIII naučno-stručnog savjetovanja agronoma RS "Pravci razvoja poljoprivrede RS"
  Godina 2008
  Autori Gordana Đurić, N. Mićić, Mile Dardić, S. Mitrić, Vida Todorović, Zorica Đurić, Svjetlana Zeljković, D. Mijatović, Tanja Jovanović-Cvetković, LJ. Radoš, J. Stojčić, and D. Zarić
  Strana od 21

  Present state and perspective of fresh vegetable and fruit storage in Republika Srpska

  Naučni skup Conference: Storage of fres vegetables, fruits and flovers
  Publikacija Proceedings and Presentations
  Godina 2007
  Autori Mile Dardić, Sretenka Srdić, Boris Pašalić, and Vida Todorović
  Strana od 23
  Strana do 29

  Uticaj zapremine saća u kontejnerskoj proizvodnji rasada paprike

  Naučni skup XII Savetovanje o biotehnologiji
  Godina 2007
  Autori Mile Dardić and Aleksandra Lučić-Govedarica
  Strana od 265
  Strana do 269

  Program razvoja proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru za period 2007-2016. god.

  Naučni skup Saopštenje XII naučno-stručnom savjetovanju agronoma RS
  Godina 2007
  Autori Mile Dardić, Vida Todorović, Branka Lazić, K. Garić, and D. Zarić
  Strana od 22

  Present state and perspective of fresh vegetable and fruit storage in Republic of Srpska. Proceedings and presentations:

  Naučni skup Storage of fresh vegetables, fruits and flowers", Coference with workshop
  Godina 2007
  Autori Mile Dardić, Sretenka Srdić, B. Pašalić, and Vida Todorović

  Zemljište, voda i klima – važni prirodni resursi za razvoj poljoprivrede Republike Srpske

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske "Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative"
  Publikacija Zbornik sažetaka, Uvodni referati
  Godina 2006
  Autori Mihajlo Marković, Mile Dardić, and Vaskrsija Janjić
  Strana od 17
  Strana do 17

  Dissemation of Allium ursinum L. on the northwest of BiH territory

  Naučni skup Zbornik sažetaka sa 1st IFOAM international conference on Organic wild production
  Godina 2006
  Autori Vida Todorović and Mile Dardić

  Značaj temperature u periodu čuvanja povrća

  Naučni skup Zbornik sažetaka Naučno-stručnom savjetovanju agronoma RS "Proizvodnja hrane u uslovima evropske zakonske regulative"
  Godina 2006
  Autori Vida Todorović and Mile Dardić

  Integralna proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru.

  Naučni skup Zbornik sažetaka "Savjetovanje o integralnoj proizvodnji voća
  Godina 2006
  Autori Vida Todorović and Mile Dardić

  Integralna proizvodnja povrća na otvorenom polju.

  Naučni skup Zbornik sažetaka "Savjetovanje o integralnoj proizvodnji voća"
  Godina 2006
  Autori Vida Todorović and Mile Dardić

  Uticaj i značaj temperature u periodu čuvanja povrća.

  Naučni skup Saopštenje, XI naučno-stručno savjetovanje agronoma RS
  Godina 2006
  Autori Mile Dardić and Vida Todorović

  Dissemination of Allium ursinum L. on the northwest of BiH territory.

  Naučni skup Zbornik sažetaka sa 1st IFOAM internacional coference on Organic wild production
  Godina 2006
  Autori Vida Todorović and Mile Dardić

  Fiziološke promjene na plodu krastavca (Cucumis sativus L.) u periodu skladištenja

  Naučni skup Fiziološke promjene na plodu krastavca (Cucumis sativus L.) u periodu skladištenja
  Godina 2005
  Autori Mile Dardić, K. Veber, and Vida Todorović
  Strana od 80

  Prirodni, ekološki i poljoprivredni značaj Glamočkog Polja. Ekologija. Ekološke posljedice rata u životnoj sredini.

  Naučni skup Prirodni, ekološki i poljoprivredni značaj Glamočkog Polja. Ekologija. Ekološke posljedice rata u životnoj sredini.
  Godina 1999
  Autori Mile Dardić, M. Nedović, and R Lukić
  Strana od 1
  Strana do 6

Ostali radovi

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Godina 2013
  Autori Ivana Tošić, Vojislav Trkulja, Ivana Koleška, Vida Todorović, and Mile Dardić
  Strana od 348
  Strana do 349

  Proizvodni program poljoprivredneg gazdinstva D.O.O. „Milošević-promet“ iz Amajlija

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2008
  Autori Branko Krstić, Mile Dardić, Ljiljana Drinić, and Vesna Mrdalj
  Strana od 1
  Strana do 88

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poljoprivredne proizvodnje

  Bibliografija 2000-2005

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić, R. Grujić, Ljiljana Ševo, Jelena Božić, R. Kravarušić, Milorad Božić, M. Đuđurović, M. Kalušević, Mile Dardić, Mile Dmičić, Vladimir Jovanović, Zoran Kukrić, Igor Simanović, Predrag Miletić, and Petar Pavlović

Knjige

  Organska proizvodnja povrća

  Izdavač Poljoprivredni fakultet, Banjaluka
  ISBN 978-99938-93-14-1
  Godina 2010
  Autori Mile Dardić, A. Ostojić, and J. Travar
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 184

  Berba, sortiranje, pakovanje i čuvanje povrća

  Izdavač Poljoprivredni fakultet, Zubin potok
  ISBN 978-86-910563-2-2
  Godina 2009
  Autori Z. Ilić, E. Falik, and Mile Dardić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 388

  Proizvodnja krastavca (Cucumis satvus L.)

  Izdavač Zavod distrofičara, Banja Luka
  ISBN 86-7472-003-x
  Godina 2001
  Autori Mile Dardić, J. Čota, Vida Todorović, and R. Dimitrić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 70