Navigation

Dane Ristić

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Procjena proizvodne i upotrebne vrijednosti zemljišnog prostora u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 1997
  Autori Rade Lukić, Mile Dardić, Mihajlo Marković, and Dane Ristić
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 31
  Strana do 35
  Veb adresa http://www.agroznanje.com

Radovi sa skupova

  Hidradenitis suppurativa kod pacijenata liječenih tuberkulostatskom terapijom, dijagnostičke i terapijske dileme

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Publikacija Program i zbornik sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić, and Dane Ristić
  Strana od 70
  Strana do 72

  Najčešće komponente metaboličkog sindroma kod pacijenata sa psorijazom liječenih u klinici za kožne i polne bolesti kc Banjaluka

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić, and Dane Ristić