Navigation

dr Dragutin Mijatović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ampelografske karakteristike reproduktivnih organa sorti Žilavka i Blatina (Vitid vinifera sp.) kao parametar genotipskih specifičnosti

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Tatjana Jovanović-Cvetković, Dragutin Mijatović, Ljubomir Radoš, and Vide Šutalo
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 62

Radovi sa skupova

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poljoprivredne proizvodnje

  Naučni skup XIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Mile Dardić, Siniša Mitrić, Vida Todorović, Zorica Đurić, Svjetlana Zeljković, Dragutin Mijatović, Tatjana Jovanović-Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić, Jovo Stojčić, and Dragan Zarić
  Strana od 21
  Strana do 21

  Vinogradarsko-vinarsko područje Krajina

  Naučni skup VIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2003
  Autori Dragutin Mijatović, Dimitrije Marković, and Boris Pašalić
  Strana od 107
  Strana do 107

Ostali radovi

  Karakteristike rodnosti rezistentnih sorti vinove loze: Villard blanc, villard noir, Chancellot i Nero

  Godina 2015
  Autori Marina Rodić, Dragutin Mijatović, and Ljubomir Radoš

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poljoprivredne proizvodnje

  Uputstvo za integralnu proizvodnju vinskog grožđa

  Uputstvo za integralnu proizvodnju trešnje

  Uputstvo za integralnu proizvodnju jabuke