Navigation

prof. dr Dragoljub Mirjanić
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsku fiziku
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za opštu fiziku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Medicinska fizika redovni profesor September 01, 1991

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The study of optical and photodielectric properties of polymethyl methacrylate and tris-(8-hydroxy-quinoline) aluminum (Alq3) composites

  DOI 10.1002/app.50992
  Časopis JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE
  Godina 2021
  Autori Danijela Vuković, Blanka Škipina, Slavica Maletić, Dragana Cerović, M.M. Duvenhage, A.S. Luyt, Dragoljub Mirjanić, and Duško Dudić
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.50992

  Absorption features of symmetric molecular nanofilms

  Časopis NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS
  Godina 2013
  Autori Jovan Šetrajčić, Branko Markoski, Dragana Rodić, Svetlana Pelemiš, Siniša Vučenović, Blanka Škipina, and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 5
  Broj 4
  Strana od 493
  Strana do 497

  SELECTIVE IR ABSORPTION IN MOLECULAR NANOFILMS

  Časopis OPTICAL MATERIALS
  Godina 2011
  Autori Blanka Škipina, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Jovan Setrajčić, Igor Šetrajčić, Ana Šetrajčić-Tomić, Svetlana Pelemiš, and Branko Markoski
  Volumen 33
  Strana od 1578
  Strana do 1584

  CHANGES IN OPTICAL PROPERTIES OF MOLECULAR NANOSTRUCTURES

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2010
  Autori Siniša Vučenović, Jovan P.Šetrajčić, Branko Markoski, Dragoljub Mirjanić, Blanka Škipina, and Svetlana Pelemiš
  Volumen 117
  Strana od 764
  Strana do 767

  ELECTRON THERMODYNAMICS OF NANOFILM-STRUCTURES

  Časopis MODERN PHYSICS LETTERS. B, CONDENSED MATTER PHYSICS, STATISTICAL PHYSICS, APPLIED PHYSICS
  Godina 2009
  Autori Branko Markoski, Jovan Šetrajčić, Ljubiša Džambas, Dragoljub Mirjanić, and Siniša Vučenović
  Broj 23
  Strana od 129
  Strana do 135

  PHONON CONTRIBUTION IN THERMODYNAMICS OF NANO-CRYSTALLINE FILMS AND WIRES

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2009
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Dušan Ilić, Branko Markoski, Stevo Jaćimovski, Vjekoslav Sajfert, and Vojkan Zorić
  Broj 115
  Strana od 778
  Strana do 782

  IR RESONANT ABSORPTION IN MOLECULAR NANOFILMS

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2009
  Autori Svetlana Pelemiš, Jovan Šetrajčić, Branko Markoski, Nenad Delić, Siniša Vučenović, and Dragoljub Mirjanić
  Broj 116
  Strana od 579
  Strana do 584

  ADAPTION AND APPLICATION OF THE GREEN'S FUNCTIONS METHOD ONTO RESEARCH OF THE MOLECULAR ULTRATHIN FILM OPTICAL PROPERTIES

  Časopis Physica Scripta T
  Godina 2009
  Autori Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić, Branko Markoski, Ana Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Blanka Škipina, and Svetlana Pelemiš
  Strana od 1
  Strana do 4

  APSORPCIJA KOD MOLEKULSKIH NANOFILMOVA

  Časopis TEHNIKA - NOVI MATERIJALI
  Godina 2008
  Autori Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, and Jovan Šetrajčić
  Strana od 13
  Strana do 19

  BOUNDARY INFLUENCE ON PERMITTIVITY IN MOLECULAR FILMS

  Časopis ACTA PHYSICA POLONICA A
  Godina 2007
  Autori Siniša Vučenović, Jovan P.Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, and Blanka Škipina
  Volumen 112
  Strana od 963
  Strana do 968

  PHONON THERMODYNAMICS IN CRYSTALLINE NANOFILMS

  DOI https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.555.291
  Časopis Materials Science Forum
  Godina 2007
  Autori Jovan Šetrajčić, Vojkan Zorić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Vjekoslav Sajfert, Stevo Jaćimovski, and Dušan Ilić
  Volumen 555
  Strana od 291
  Strana do 296

  EXCITON DISPERSION LAW AND STATES OF BIMOLECULAR THIN FILMS

  Časopis MATERIALS SCIENCE FORUM
  Godina 2005
  Autori Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Vjekoslav Sajfert, and Stevo Jaćimovski
  Volumen 494
  Strana od 49
  Strana do 54

  EXCITON STATES OF THIN CRYSTALLINE FILMS

  Časopis TEHNIKA - NOVI MATERIJALI
  Godina 2004
  Autori Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Dejan Raković, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 17
  Strana do 21

  INFLUENCE OF BOUNDARY CONDITIONS TO THE ELECTRON PROPERTIES OF THIN FILMS WITH TWO SUBLATTICES

  Časopis MATERIALS SCIENCE FORUM
  Godina 2003
  Autori Jovan Šetrajčić, Slađana Stojković, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, and Dušan Popov
  Volumen 413
  Strana od 33
  Strana do 38

  ELECTRONS IN CRYSTALLINE FILMS WITH TWO SUBLATTICES

  Časopis Bul.Sti.Univ.Politehnica Timisoara (Mat.Fiz.)
  Godina 2000
  Autori Igor Vragović, Slađana Stojković, Danijela Šijačić, Irena Junger, Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, and Siniša Vučenović
  Strana od 70
  Strana do 79

  Spektri stanja fonona i elektrona u jednoslojnim strukturama

  Časopis SFIN Sveske fizičkih nauka
  Godina 1996
  Autori Jovan Setrajcic, Dragoljub Mirjanić, Zlatko Bundalo, Zoran Rajilić, S Lazarev, and Milan Pantic
  Volumen 9
  Strana od 102
  Strana do 112

  Logarithmic Bisolitons and Anomalous High-Temperature Superconductivity

  Časopis Balkan Physics Letters
  Godina 1995
  Autori Jovan Setrajcic, Dragoljub Mirjanić, and Zoran Rajilić
  Volumen 2
  Strana od 745
  Strana do 747

  Logarithmic Bisolitons in the High-Tc Superconducting Materials

  Časopis MODERN PHYSICS LETTERS. B, CONDENSED MATTER PHYSICS, STATISTICAL PHYSICS, APPLIED PHYSICS
  Godina 1994
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 8
  Strana od 1771
  Strana do 1779

  Thermodynamical Characteristics of Thin Ferroelectric Films

  Časopis FERROELECTRICS LETTERS SECTION
  Godina 1992
  Autori Dragoljub Mirjanić, Zoran Rajilić, D Sajfert, Jovan Setrajcic, and Bratislav Tosic
  Volumen 14
  Strana od 15
  Strana do 19

  Anisotropy of the Cuprate Superconductor in the Three-Dimensional Bigausson Model

  Časopis PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH
  Godina 1992
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 173
  Strana od 699
  Strana do 707

  Bigaussons in the High-Temperature Oxide Superconductors

  Časopis FERROELECTRICS LETTERS SECTION
  Godina 1992
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 14
  Strana od 9
  Strana do 14

  Correlation Between L3+ Ion Radius and Tc of Superconductors L1Ba2Cu3O7

  Časopis FERROELECTRICS
  Godina 1992
  Autori Zoran Rajilić, Dragoljub Mirjanić, and Jovan Setrajcic
  Volumen 30
  Strana od 151
  Strana do 154

  Expression for the Superconducting Transition Temperature in the Bigausson Model

  Časopis PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH
  Godina 1991
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 166
  Strana od K95
  Strana do K97

  Kvazicesticni opis

  Časopis Nastava
  Godina 1986
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 5
  Strana od 55
  Strana do 61

  Influence of the Quasiparticle Non-Conservation on the Interaction of Exciton Currents

  Časopis PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH
  Godina 1986
  Autori Dragoljub Mirjanić and Zoran Rajilić
  Volumen 137
  Strana od K69
  Strana do K72

  Simetrije u suvremenoj fizici

  Časopis Nastava
  Godina 1985
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Volumen 3
  Strana od 87
  Strana do 93

Radovi sa skupova

  DEBAJEVI PARAMETRI U KRISTALNOM NANOFILMU

  Naučni skup 50. ETRAN
  Publikacija Zbornik radova - 50. ETRAN 4
  Godina 2020
  Autori Jovan Šetrajčić, Vojkan Zorić, Dušan Ilić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Stevo Jaćimovski, and Vjekoslav Sajfert
  Strana od 139
  Strana do 142

  Razvoj podsistema Fakultetskog informacionog sistema za evaluaciju uspješnosti studenata tokom školovanja

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić, and Nebojša Babić
  Strana od 741
  Strana do 746

  Softverska analiza energetske efikasnosti različito orjentisanih modula od polikristalnog silicijuma

  Naučni skup 12. Međunarodna naučno-stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Mirjanić, Ljubiša Preradović, and Darko Divnić
  Strana od 429
  Strana do 436

  Razvoj softverskog alata za akviziciju, analizu i prikaz podataka u fotonaponskim sistemima

  Naučni skup Infoteh
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Dragoljub Mirjanić, Ljubiša Preradović, and D. Divnić
  Strana od 577
  Strana do 582

  APPLICATION OF SOLAR CELLS IN CONTEMPORARY ARCHICTETURE

  Naučni skup VIII International Scientific Conference Contemporary Materials 2015.
  Publikacija VIII International Scientific Conference Contemporary Materials
  Godina 2015
  Autori Dragana Milosavljević and Dragoljub Mirjanić

  MODIFICATIONS OF GRAPHENE WITH NITROGEN ATOMS AND CONSEQUENCES TO THE OPTOELECTRONIC PROPERTIES

  Naučni skup 15th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry
  Publikacija 15th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry
  Godina 2015
  Autori Sanja Armaković, Stevan Armaković, Svetlana Pelemiš, and Dragoljub Mirjanić

  TRANSPORT PROPERTIES OF GRAPHENE MODIFIED WITH DIFFERENT ATOMS

  Naučni skup The Fourth Serbian Ceramic Society Conference
  Publikacija The Fourth Serbian Ceramic Society Conference - Advanced Ceramics and Application IV
  Godina 2015
  Autori Dragoljub Mirjanić, Stevan Armaković, Sanja Armaković, and Svetalana Pelemiš

  BIOMEDICAL APPLICATIONS AND NANOTOXICITY SOME OF NANOSTRUCTURED MATERIALS

  Naučni skup CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Dragoljub Mirjanić, and Igor Hut

  Zavisnost koncentracije torona od vrste građevinskog materijala za škole Grada Banja Luka

  Naučni skup Contemporary materials
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Zoran Ćurguz, Dragoljub Mirjanić, and Milan Popović
  Strana od 153
  Strana do 160

  POJAVA REZONANTNE I SELEKTIVNE APSORPCIJE KOD SIMETRIČNIH ULTRATANKIH FILM-STRUKTURA

  Naučni skup 55. ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 55. ETRAN, MO 2.2
  Godina 2011
  Autori Dragoljub Mirjanić, Jovan Šetrajčić, Svetlana Pelemiš, Igor Šetrajčić, Siniša Vučenović, Ana Šetrajčić-Tomić, Dragana Rodić, and Blanka Škipina
  Strana od 1
  Strana do 4

  PERMTIVNOST KOD MOLEKULSKIH NANODIMENZIONIH FILM-STRUKTURA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni Materijali, ANURS, Knjiga 14
  Godina 2011
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Svetlana Pelemiš, and Blanka Škipina
  Strana od 33
  Strana do 40

  MODEL AKTIVNE IZOLACIJE – MODIFIKOVAN TROMBOV ZID

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – juče, danas, sutra
  Publikacija Zbornik radova, Međunarodni naučno stručni skup „Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo i geodezija – juče, danas, sutra“
  Godina 2011
  Autori Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, Kristina Fodor, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 497
  Strana do 500

  EKSITONI U VIŠESLOJNIM MATERIJALIMA-SUPERREŠETKAMA

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija Knjiga 12
  Godina 2010
  Autori Siniša Vučenović, Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Branko Markoski, Dragoljub Mirjanić, and Jovan Šetrajčić
  Strana od 137
  Strana do 148

  Nanomaterials in biomedicine pharmacology and stomatology applications

  Naučni skup International Scientific Conference UNITECH
  Publikacija International Scientific Conference UNITECH
  Godina 2010
  Autori Dragoljub Mirjanić, A Šetrajčić-Tomić, Vladan Mirjanić, and J Šetrajčić

  Nanomaterials in biomedicine pharmacology and stomatology applications

  Naučni skup UNITECH Vol. 3
  Publikacija UNITECH Vol. 3
  Godina 2010
  Autori Dragoljub Mirjanić, A Šetrajčić-Tomić, Vladan Mirjanić, and J Šetrajčić
  Strana od 438
  Strana do 446

  IC REZONANTNA APSORPCIJA U MOLEKULSKIM NANOFILMOVIMA

  Naučni skup 53. ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 53. ETRAN, MO 3.2
  Godina 2009
  Autori Svetlana Pelemiš, Dragoljub Mirjanić, Jovan Šetrajčić, Branko Markoski, Siniša Vučenović, and Blanka Škipina
  Strana od 1
  Strana do 4

  RESONANT OPTICAL ABSORPTION IN MOLECULAR NANOFILMS

  Naučni skup 32nd International Convention MIPRO
  Publikacija Proceedings, 32nd MIPRO
  Godina 2009
  Autori Jovan Šetrajčić, Siniša Vučenović, Branko Markoski, Svetlana Pelemiš, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 52
  Strana do 57

  Optički selektivno-apsorpcioni molekulski nanoslojni materijali

  Naučni skup Cotemporary Materials
  Publikacija Knjiga 8
  Godina 2008
  Autori Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, N.V. Delić, Svetlana Pelemiš, and Blanka Škipina
  Strana od 83
  Strana do 96

  Apsorption characteristics of ultrathin nonmetallic film-structures

  Naučni skup MNM Zenica
  Godina 2008
  Autori Siniša Vučenović, Svetlana Pelemiš, Blanka Škipina, Dragoljub Mirjanić, and Jovan Šetrajčić

  Changes of the optical properties in non-metalic nanostructured films

  Naučni skup MNM Zenica
  Godina 2008
  Autori Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, Blanka Škipina, Svetlana Pelemiš, and Dragoljub Mirjanić

  Diskretna i selektivna optička apsorpcija u molekulskim nanokristalnim filmovima

  Naučni skup 52. ETRAN
  Publikacija MO4.1
  Godina 2008
  Autori Jovan Šetrajčić, Svetlana Pelemiš, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Blanka Škipina, and Esad Jakupović
  Strana od 1
  Strana do 4

  ELECTRON-PHONON INTERACTION IN ULTRATHIN FILMS AND SUPERCONDUCTIVE EFFECTS

  Naučni skup XVII Symposium on Condensed Matter Physics
  Publikacija Proceedings 17. SFKM
  Godina 2007
  Autori Bratislav Tošić, Vjekoslav Sajfert, Stevo Jaćimovski, Jovan Šetrajčić, Dušan Ilić, Dragoljub Mirjanić, and Siniša Vučenović
  Strana od 72
  Strana do 75

  DEBAJEVI PARAMETRI U NANOSTRUKTURNIM KRISTALIMA

  Naučni skup 51. ETRAN
  Publikacija Zbornik radova - 51. ETRAN, MO5.4
  Godina 2007
  Autori Jovan Šetrajčić, Vojkan Zorić, Dušan Ilić, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Stevo Jaćimovski, and Vjekoslav Sajfert
  Strana od 1
  Strana do 4

  PERMITTIVITY IN MOLECULAR NANOFILMS

  Naučni skup 2007 MRS Spring Meeting & Exhibit
  Publikacija MRS Symposium Proceedings Volume 1017
  Godina 2007
  Autori Siniša Vučenović, Dušan Ilić, Jovan Šetrajčić, Vjekoslav Sajfert, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 58
  Strana do 63

  PHONON SPECTRA IN TRIPLE NANOFILMS

  Naučni skup UNITECH ('07)
  Publikacija Proceedings UNITECH('07) 2
  Godina 2007
  Autori Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, and Jovan Šetrajčić
  Strana od 406
  Strana do 409

  MECHANICAL OSCILLATIONS AND CHARGE CARRIERS IN NANOSTRUCTURES

  Naučni skup YUCOMAT
  DOI https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.518.47
  Publikacija Materials Science Forum (Volume 518)
  Godina 2006
  Autori Bratislav Tošić, Jovan Šetrajčić, Vjekoslav Sajfert, Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, and Stevo Jaćimovski
  Strana od 45
  Strana do 50

  RESEARCH OF NANOSTRUCTURED SUPERCONDUCTIVITY

  Naučni skup UNITECH ('06)
  Publikacija Proceedings UNITECH('06) 1
  Godina 2006
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, and Siniša Vučenović
  Strana od 479
  Strana do 483

  , EKSITONSKI SPEKTRI U KRISTALNIM NANOSTRUKTURAMA

  Naučni skup Teorijska i eksperimentalna istraživanja nanomaterijala
  Publikacija Zbornik radova - TEIN
  Godina 2005
  Autori Siniša Vučenović, Dragoljub Mirjanić, Bratislav Tošić, Željko Škrbić, and Jovan Šetrajčić
  Strana od 171
  Strana do 190

  DIFERENCNE JEDNAČINE ATOMSKIH POMERANJA U PROSTORNO-OGRANIČENIM KRISTALNIM LANCIMA

  Naučni skup Kongres fizičara Srbije i Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova - KFSCG 6
  Godina 2004
  Autori Jovan Šetrajčić, Bratislav Tošić, Stevo Jaćimovski, Vjekoslav Sajfert, Vojkan Zorić, Siniša Vučenović, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 57
  Strana do 61

  DIELECTRIC PROPERTIES OF MOLECULAR CRYSTALLINE FILMS

  Naučni skup MIEL
  Publikacija IEEE: Proceedings 24th MIEL 1
  Godina 2004
  Autori Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, Svetlana Pelemiš, Bratislav Tošić, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 279
  Strana do 282

  ELECTRON STATES AND SPECTRA IN A SUPERCONDUCTIVE CERAMICS

  Naučni skup UNITECH ('04)
  Publikacija Proceedings UNITECH ('04) 3
  Godina 2004
  Autori Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, Bratislav Tošić, and Vjekoslav Sajfert
  Strana od 459
  Strana do 463

  ELECTRON ENERGIES AND ORDERING IN A SUPERCONDUCTIVE CERAMICS

  Naučni skup UNITECH ('04)
  Publikacija Proceedings UNITECH ('04) 3
  Godina 2004
  Autori Jovan Šetrajčić, Bratislav Tošić, Stevo Jaćimovski, Dragoljub Mirjanić, and Siniša Vučenović
  Strana od 464
  Strana do 468

  ELECTRON CONTRIBUTION IN THERMODYNAMIC PROPERTIES OF SUPERCONDUCTIVE FILM-STRUCTURES

  Naučni skup UNITECH ('02)
  Publikacija Proceedings UNITECH ('02)
  Godina 2002
  Autori Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, and Jovan Šetrajčić
  Strana od 74
  Strana do 77

  EFEKTI DIMENZIONOG KVANTOVANJA U NISKODIMENZIONIM KRISTALIMA

  Naučni skup Epoha kvanta
  Publikacija Zbornik radova - Epoha kvanta, ANURS Knjiga VII
  Godina 2001
  Autori Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, and Slađana Stojković
  Strana od 48
  Strana do 56

  OPTIČKE KARAKTERISTIKE DIELEKTRIČNIH FILMOVA

  Naučni skup INDEL
  Godina 1999
  Autori Igor Vragović, Siniša Vučenović, Jovan Šetrajčić, Slađana Stojković, Dragoljub Mirjanić, and Dejan Raković
  Strana od 33
  Strana do 37

  Logaritamski bisolitoni u organskim i visokotemperaturnim superprovodnicima

  Naučni skup XXXIII Jugoslavenski simpozijum za medicinsku fiziku i biofiziku
  Publikacija Zbornik radova (XXXIII Jugoslavenski simpozijum za medicinsku fiziku i biofiziku)
  Godina 1995
  Autori Zoran Rajilić, Dragoljub Mirjanić, and Jovan Setrajcic
  Strana od 112
  Strana do 118

  Oscilovanje atoma dugacke kristalne trake

  Naučni skup XXI JUMEH
  Publikacija Zbornik radova (XXI JUMEH) D1.5
  Godina 1995
  Autori Dragoljub Mirjanić, Zoran Rajilić, and Jovan Setrajcic
  Strana od 20
  Strana do 25

  Prelaz soliton-haos u kupratnim superprovodnicima

  Naučni skup IX Kongres fizicara Jugoslavije
  Publikacija Zbornik radova (IX Kongres fizicara Jugoslavije)
  Godina 1995
  Autori Zoran Rajilić, Sreten Lekic, Jovan Setrajcic, and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 269
  Strana do 272

  Bigausson Breaking Near Critical Temperature in Cuprate Superconductors

  Naučni skup XII Yug. Symp. on the Phys. of Cond. Matter
  Publikacija Proceedings (XII Yug. Symp. on the Phys. of Cond. Matter)
  Godina 1992
  Autori Zoran Rajilić and Dragoljub Mirjanić
  Strana od 34
  Strana do 42

  Temperature properties of films

  Naučni skup Conference on Advanced Materials
  Publikacija Proceedings of Conference on Advanced Materials ICAM 91, Strazbourg, France
  Godina 1991
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Bratislav Tošić, and Zlatko Bundalo

  Energetski spektar feroelektrika

  Naučni skup Simpozij o elektronskih sestavnih delih in materialih
  Publikacija Zbornik referatov (Simpozij o elektronskih sestavnih delih in materialih)
  Godina 1987
  Autori Dragoljub Mirjanić, Zoran Rajilić, Bratislav Tosic, and Jovan Setrajcic
  Strana od 283
  Strana do 287

  Uticaj vibracija kristalne resetke na dielektricne osobine kristala

  Naučni skup Simpozij o elektronskih sestavnih delih in materialih
  Publikacija Zbornik referatov (Simpozij o elektronskih sestavnih delih in materialih)
  Godina 1986
  Autori Bratislav Tosic, Jovan Setrajcic, Dragoljub Mirjanić, and Zoran Rajilić
  Strana od 89
  Strana do 94

Ostali radovi

  OPTICAL PROPERTIES OF ASYMMETRIC MOLECULAR NANO-FILMS

  ISSN/ISBN Abstract
  Godina 2012
  Autori Blanka Škipina, Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Igor Šetrajčić, V.M. Zorić, and Siniša Vučenović

  FIZIKA - EKSPERIMENTALNE VEŽBE, Br.7

  Godina 2008
  Autori Jovan Šetrajčić, Dragoljub Mirjanić, Siniša Vučenović, and Blanka Škipina
  Strana od 1
  Strana do 91

  Bibliografija 2000-2005

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić, R. Grujić, Ljiljana Ševo, Jelena Božić, R. Kravarušić, Milorad Božić, M. Đuđurović, M. Kalušević, Mile Dardić, Mile Dmičić, Vladimir Jovanović, Zoran Kukrić, Igor Simanović, Predrag Miletić, and Petar Pavlović

Knjige

  Upravljanje prirodnim resursima u eri klimatskih promjena

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99976-42-57-8
  Godina 2023
  Autori Goran Trbić, Tatjana Popov, and Dragoljub Mirjanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 846
  Veb adresa https://www.dropbox.com/scl/fi/0oegr9f80t6t03v2218oa/Monografija_4-UPRAVLJANJE_PRIRODNIM_RESURSIMA_U_ERI_KLIM_.pdf?rlkey=1zuqgrrf1kxcfeerc4beyab86&dl=0

  Fizika atmosfere

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 99938-611-3-8
  Godina 2005
  Autori Dragoljub Mirjanić and Rajko Gnjato
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Savremene tehnologije i bezbjednost namirnica

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN ISBN 99938-54-01-8
  Godina 2005
  Autori Goran Vučić, Dragoljub Mirjanić, and Blanka Škipina
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 77