Navigation

prof. dr Milenko Stanković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/225-190
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za arhitektonsko projektovanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Arhitektonsko projektovanje redovni profesor November 29, 2012

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  MALE INTERVENCIJE U PROSTORU / METODOLOGIJA: STUDIJA ZA AKTIVIRANJE POTENCIJALA JAVNIH PROSTORA BANJE LUKE / Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić

  Časopis Arhitektura i urbanizam
  Godina 2021
  Autori Milenko Stanković and Diana Stupar
  Volumen 15
  Broj 52
  Strana od 115
  Strana do 117

  Comparison of the Applied Measures on the Simulated Scenarios for the Sustainable Building Construction through Carbon Footprint Emissions—Case Study of Building Construction in Serbia

  DOI 10.3390/su10124688
  Časopis Sustainability
  Godina 2018
  Autori Marina Nikolić-Topalović, Milenko Stanković, Goran Ćirović, and Goran Pamučar
  Volumen 10(12)
  Strana od 1
  Strana do 19

  Nove paradigme u planiranju, projektovanju i izgradnji nacelja

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, Slavko Maksimović, Boris Jandrić, Žana Topalović, Raduška Cupač, Slađana Bundalo, Una Umićević, Tatjana Mrđenović, Maja Milinković, and Ranko Božović
  Broj 12/2015
  Strana od 22
  Strana do 32

  Škola graditelja u Banjoj Luci – od ideje koncepta, do stvarnosti - juče, danas, sutra

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Broj 61
  Strana od 16
  Strana do 18

  Arhitektura i čula, Riječ autora i apstrakti važnijih poglavlja

  Časopis AGD profi
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković
  Broj 51
  Strana od 36
  Strana do 45

  Prikaz knjige Arhitektura i čula, profesor dr Nenad Suzić

  Časopis AGD profi
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković
  Broj 51
  Strana od 34
  Strana do 35

  Pregled metoda i tehnika planiranja i replaniranja građevinskih projekata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301214S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Goran Ćirović, Snežana Mitrović, and Nataša Popović-Miletić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 214
  Strana do 225

  Studentski konkurs obnove dječijeg vrtića u Vitezu, organizovan u saradnji Arhitektonsko-građevinskog fakulteta i Delter-a,

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković and Darko Todorović
  Broj 61
  Strana od 42
  Strana do 47

  Graditeljstvo-društvena realnost i vizija progresa

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković
  Broj 10
  Strana od 46
  Strana do 53

  Međunarodne izložbe „Retrospective” i „Maja Dodig – Works of art“

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2012
  Autori M. Stanković, Lj. Preradović, D. Milanović, and I. Živanović
  Broj 10
  Strana od 86
  Strana do 87

  Identitet savremenog graditelja

  Časopis Dom Info
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković
  Broj 42/43
  Strana od 66
  Strana do 67

  Međunarodne izložbe Retrospektive i Maja Dodig-Works of Art, u Češkoj-Prag

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković, LJubiša Preradović, Duška Milovanović, and Ivan Živanović
  Broj 49
  Strana od 20
  Strana do 21

  Arhitektonska profesija - juče, danas, sutra

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković
  Broj 50
  Strana od 46
  Strana do 50

  101 stvar koju sam naučio u školi arhitekture

  Časopis m-Kvadrat
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Broj 37/2011
  Strana od 28
  Strana do 30

  "Kastel" ciljani reper procesa integracija u gradu Banjoj Luci

  Časopis AGD profi
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković and Jelena Stanković
  Broj 42/43
  Strana od 46
  Strana do 53

  Milutin Milanković-životni put umnog graditelja do 1909

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković and Radovan Beleslin
  Broj 2/2009
  Strana od 74
  Strana do 81

  "Pasivna" i "pametna" zgrada-nova paradigma u arhitekturi BiH-normativ EU

  Časopis AGD profi
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Broj 32
  Strana od 32
  Strana do 40

  Stanovanje sutrašnjice-pasivni standard

  Časopis Građevinski materijali i konstrukcije
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 27
  Strana do 40

  Pasivna zgrada–imperativ i velika šansa

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 9

  Seminarski studenski-istraživački rad "Normativi, tehničko-tehnološke, kulturni i istorijski aspekti višeporodičnog stanovanja"

  Časopis AGD profi
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Broj 23
  Strana od 68
  Strana do 75

  Zemljišna politika i naknade-uslov prostorno održivog razvoja Republike Srpske

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Broj 3
  Strana od 7
  Strana do 18

  Naselje u harmoniji sa prirodom-model zdravog života u trećem milenijumu II dio

  Časopis AGD profi
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Broj 19
  Strana od 54
  Strana do 58

  Naselje u harmoniji sa prirodom-model zdravog života u trećem milenijumu I dio

  Časopis AGD profi
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Broj 18
  Strana od 92
  Strana do 96

  Iskustva narodnog graditelja u funkciji zdravog života

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 2
  Strana od 201
  Strana do 212

  Prostorno-teritorijalno održiv razvoj u funkciji stvaranja uslova za zdrav život građana

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 2
  Strana od 167
  Strana do 200

  Seminarski studentski - istraživački rad "Nove tendencije u stanovanju" I dio

  Časopis AGD profi
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 6
  Strana od 78
  Strana do 82

  Seminarski studentski - istraživački rad "Nove tendencije u stanovanju" II dio

  Časopis AGD profi
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 9
  Strana od 88
  Strana do 94

  Seminarski studentski - istraživački rad "Ulazne zone"

  Časopis AGD profi
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 18
  Strana od 76
  Strana do 83

  Seminarski studentski-istraživački rad "Osnovni principi solarne energije"

  Časopis AGD profi
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 4/5
  Strana od 82
  Strana do 88

  Stanovanje i reforme, uvodno izlaganje na temu serijala „Seminarski studenski-istraživački radovi iz oblasti Stanovanja"

  Časopis AGD profi
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Broj 4/5
  Strana od 80
  Strana do 81

  Iskustva u implementaciji Aneksa 8. u Republici Srpskoj

  Časopis Baština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 55
  Strana do 62

  Narodno graditeljstvo u funkciji unapređenja savremenog stanovanja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković
  Broj 4/5
  Strana od 235
  Strana do 247

  Ekološko stanje nakon rata i međunarodna saradnja u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srpskoj

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2000
  Autori Milenko Stanković
  Broj 6
  Strana od 6
  Strana do 11

  Narodno graditeljstvo Zapadne Krajine u Republici Srpskoj poslije rata, sa posebnim osvrtom na ekološki održiv aspekt i bespravnu gradnju

  Časopis ECOLOGICA
  Godina 2000
  Autori Milenko Stanković
  Broj 6
  Strana od 14
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  A Case study of the increase of Carbon dioxide due to the Application of energy efficiency regulations in Serbia

  Naučni skup XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CONTEMPORARY MATERIALS 2018
  Godina 2018
  Autori Milenko Stanković and Marina Nikolić-Topalović
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

  The Culture of Memory and open public space - Banja Luka

  Naučni skup International Academic Conference on Places and Technologies 2018
  Godina 2018
  Autori Jelena Stanković and Milenko Stanković

  Solarni fasadni sistemi i komfor u porodičnom stanovanju

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Stručni rad
  Godina 2016
  Autori Milenko Stanković and Slađana Janković
  Strana od 631
  Strana do 639
  Veb adresa http://stepgrad16.aggfbl.org/en/home/

  Solarni fasadni sistemi i komfor u porodičnom stanovanju

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik XII međunarodnog naučno-stručne konferencije "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Godina 2016
  Autori Milenko Stanković and Slađana Janković
  Strana od 631
  Strana do 640

  Istraživanje u toku-Banja Luka podsticajno mjesto za život

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik XII međunarodnog naučno-stručne konferencije "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Godina 2016
  Autori Jelena Stanković, Srđan Stanković, and Milenko Stanković
  Strana od 77
  Strana do 84

  Energetski (ne) efikasno osvjetljenje - studija slučaja

  Naučni skup Građevinarstvo - nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa 6. internacionalnog naučno-stručnog skupa: Građevinarstvo - nauka i praksa
  Godina 2016
  Autori Una Umićević, Aleksandar Janković, and Milenko Stanković
  Strana od 1227
  Strana do 1234

  Eksperimentalno određivanje vazdušne propustljivosti zgrade

  Naučni skup Građevinarstvo - nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa 6. internacionalnog naučno-stručnog skupa: Građevinarstvo - nauka i praksa
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Janković, Biljana Antunović, and Milenko Stanković
  Strana od 1133
  Strana do 1139

  Potencijali za regionalnu saradnju u primjeni inovativnih metoda planiranja gradova na bazi paradigme plavo zeleni san (blue green dream-BGD)

  Naučni skup Mjesto i uloga glavnih gradova SEE (Jugoistočne Evrope) u razvoju međuregionalne i međudržavne saradnje u okviru dunavske i jadransko-jonske makroregije
  Publikacija Zbornik Akademije nauka i umjetnosti BiH (ANURSBIH)
  Godina 2016
  Autori Č Maksimović, T Kupusović, and Milenko Stanković
  Strana od 156
  Strana do 178

  Energetska efikasnost i smanjenje emisije SO2 - zgrada AGGF-a u Banjoj Luci

  Naučni skup XI međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Raduška Cupač, Saša Čvoro, and Nevena Novaković
  Strana od 549
  Strana do 556

  Integralne interakcije urbane infrastrukture i ekosistema u planiranju

  Naučni skup VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Boris Jandrić, Slavko Maksimović, Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Žana Topalović, Raduška Cupač, and Slađana Bundalo

  Koncept nove zgrade fakulteta kao ispitne laboratorije znanja

  Naučni skup Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu
  Publikacija Bilten prvog naučno-stručnog seminara-Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 28
  Strana do 30

  Savremeni arhitektonski otvori i dnevna svjetlost

  Naučni skup SFERA
  Publikacija Zbornik prve naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem SFERA 2015
  Godina 2015
  Autori Srđan Stanković, Jelena Stanković, and Milenko Stanković
  Strana od 51
  Strana do 56

  DAY LIGHT INEXHAUSTIBLE POTENTIAL IN ARCHITECTURE

  Naučni skup The Importnce of Place
  Publikacija Proceedings of the 3rd International Conference, „The Importnce of Place”
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Srđan Stanković, and Jelena Stanković
  Strana od 65
  Strana do 74

  Dnevna svjetlost-najstariji savremeni materijal u arhitektonskom stvaralaštvu, ugodan doživljaj i zdrav život u vijeku znanja stimulisan dnevnom svjetlošću

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković and Una Umićević
  Strana od 455
  Strana do 465

  Teaching about Urban Complexity: Course Curriculum of Urban Regeneration at the Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy in Banja Luka

  Naučni skup BROWNINFO 2014. International Academic Conference
  Publikacija BROWNINFO 2014. Proceedings of International Academic Conference
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, and Nevena Novaković
  Strana od 117
  Strana do 124

  Reinstalacija dnevne svjetlosti u vijeku prirodnih materijala I (o) Led Nanotehnology

  Naučni skup Instalacije & Arhitektura
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković and Una Umićević
  Strana od 85
  Strana do 91

  (Re)Generacija škole graditelja u Banjoj Luci - nova promišljanja u vijeku znanja

  Naučni skup X naučno-stručni skup, Zavod za izgradnju Banjaluka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković and Una Umićević
  Strana od 159
  Strana do 167

  (Re)generation&reflections of the school of architecture – Banjaluka in the century of knowledge and skills

  Naučni skup International Academic Conference on Places and Technologies 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković and Una Umićević
  Strana od 864
  Strana do 872

  Blue Green Dream and Daylight

  Naučni skup International Academic Conference on Places and Technologies 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Srđan Stanković, Čedo Maksimović, and Milenko Stanković
  Strana od 637
  Strana do 645

  City of the Mind - Invisible in the Map

  Naučni skup International Academic Conference on Places and Technologies 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Jelena Stanković and Milenko Stanković
  Strana od 424
  Strana do 431

  Dnevna svjetlost-ugodniji i humaniji život

  Naučni skup Građevinarstvo-nauka i praksa 2014
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković, Biljana Antunović, and Una Umićević
  Strana od 1493
  Strana do 1500

  Promišljanje Škole graditelja u Banjoj Luci,

  Naučni skup Građevinarstvo-nauka i praksa
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković and Una Umićević
  Strana od 2210
  Strana do 2220

  Promišljen koncept škole graditelja – doprinos sistemu obrazovanja

  Naučni skup Energetska efikasnost / ENEF 2013
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Gerhard Kopeinig, Saša Čvoro, and Malina Čvoro

  Dejstvo lokalnih vibracija i buke na zdravlje radnika prilikom ugrađivanja betona

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković and Gordana Broćeta
  Strana od 503
  Strana do 508

  Plavo&zeleni dizajn-nova paradigma u planiranju i projektovanju grada na Vrbasu

  Naučni skup IX međunarodni naučno-stručni skup, Zavod za izgradnju Banjaluka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Srđan Stanković, and Jelena Stanković
  Strana od 141
  Strana do 160

  Mjerenje koeficijenta prolaza toplote zida u zgradi rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija VIII međunarodni naučno-stručni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2012
  Autori Biljana Antunović, Milenko Stanković, Aleksandar Janković, Darija Gajić, and Darko Todorović
  Strana od 37
  Strana do 46

  Primjena 3D,4D,5D, tehnika u analizi odlučivanja u građevinrstvu

  Naučni skup XXXIX Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zoran Živković, Milenko Stanković, and LJubiša Preradović
  Strana od 211
  Strana do 214

  Energetski pregled zgrada-primjena infracrvene termografije

  Naučni skup VIII međunarodni naučno-stručni skup, Zavod za izgradnju Banjaluka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković, Darija Gajić, and Darko Todorović
  Strana od 301
  Strana do 310

  Eliminacija efekata vibriranja primjenom samozbijajućeg betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Knjiga radova, Izdavač: Tehnološki fakultet Zvornik,
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gordana Broćeta, and Nataša Popović-Miletić
  Strana od 1218
  Strana do 1223

  Eliminacija efekta vibriranja primjenom samozbijajućeg betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gordana Broćeta, and Nataša Popović-Miletić
  Strana od 1218
  Strana do 1223

  New Edducational Profile of Bilders in Banja Luka - Established Through construction of School based on the principle of Passive and Intelligent Hause

  Naučni skup International conference Energy Menagement in Curtural Heritage
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 1
  Strana do 10

  Inovating Architectural Desing with Parameterization and Collaboration

  Naučni skup International Conference Innovation as a Function of Enginering Development
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Miloš Dačić, Nikola Cekić, and Milenko Stanković
  Strana od 73
  Strana do 78

  Kulturna raznolikost&nacionalne manjine i strateški urbani dizaj

  Naučni skup Nacionalne manjine u Republici Srpskoj
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 128
  Strana do 145

  Energetski održiv dizajn u savremenoj praksi Banjaluke

  Naučni skup Zbornik, Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković and Jelena Stanković
  Strana od 15
  Strana do 24

  Identitet u prostoru - materijal i oblik

  Naučni skup Zbornik, Građevinski fakultet Subotica Univerziteta u Novom Sadu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 5
  Strana do 14

  Promišljen koncept škole-doprinos sistemu obrazovanja

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija-Juče, Danas, Sutra
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gerhard Kopeinig, Saša Čvoro, and Malina Čvoro
  Strana od 145
  Strana do 152

  Functional Inovations in Urbarchitecture of Students Hostels

  Naučni skup International Conference innovation as a Function of Enginering Development
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Nikola Cekić, Milenko Stanković, and Miloš Dačić
  Strana od 43
  Strana do 48

  Mogućnost analize alternativnih pravaca u izgradnji primjenom 4D CAD i 5D CAD paradigme

  Naučni skup XXXVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Vule Aleksić, Milenko Stanković, Zoran Živković, and Zora Aleksić
  Strana od 181
  Strana do 184

  Permakultura - ekološki prihvatljiv model zaštite i očuvanja sela u BiH

  Naučni skup 4. Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti „Procjena potreba i prioriteta u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa“
  Publikacija U: Zbornik radova S. Šiljegović /ur./ 4. Regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti „Procjena potreba i prioriteta u zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa“
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Tanja Trkulja, and Maja Ilić
  Strana od 96
  Strana do 107

  Integracija istorijskih repera u održiv razvoj centra Banjaluke-nova paradigma, potreba i imperativ

  Naučni skup V Konferencija o integrativnoj zaštiti
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 173
  Strana do 187

  Arhitektura čula, instalacije i održiv dizajn

  Naučni skup Arhitektura&Instalacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković and Jelena Stanković
  Strana od 173
  Strana do 179

  "Kastel" nova paradigma-korak do uspjeha ("Kastel" New paradigm - one step to success)

  Naučni skup Dvorci i ljetnikovci Vojvodine (Casteles and Summer Houses of the region Vojvodina)
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković and Jelena Stanković
  Strana od 27
  Strana do 39

  Kastel-juče-danas-sutra

  Naučni skup Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 99
  Strana do 111

  New Edducationl profile Builder in Banjaluka - A Reasonable investment in the future of Sport and Healthy life

  Naučni skup International Congress Sports Facilities-Cyrent Position and Perspectives SPOFA 09
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 51
  Strana do 59

  Pasivna kuća-imperativ očuvanja nasljeđa u Srpskoj i BiH

  Naučni skup Konferencija o integrativnoj zaštiti
  Publikacija Zbornik raadova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 268
  Strana do 277

  Jahorina-kulturni predio

  Naučni skup Konferencija o integrativnoj zaštiti
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković, Zvjezdana Milašinović, Gordana Stjepanović, and Bojan Vuković
  Strana od 65
  Strana do 76

  Skriveni potencijali regije-Mrkonjić Grad

  Naučni skup Konferencija o integrativnoj zaštiti
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković, Dušanka Gajić, Milovan Blagojević, and Luka Kukrić
  Strana od 55
  Strana do 64

  Energetski održivo graditeljstvo u funkciji zaštite zdravlja čovjeka i njegove sredine

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Strana od 57
  Strana do 67

  Energetski održivo graditeljstvo u BiH-potreba-vizija-imperativ

  Naučni skup V naučno-stručni skup, Zavod za izgradnju Banjaluka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković and Darija Gajić
  Strana od 75
  Strana do 88

  Stanovanje -strategije u urbane matrice u gradu Banjoj Luci

  Naučni skup Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja
  Publikacija NIP07 Banjaluka, Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja, Monografija naučno-istraživačkog projekta
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Ivan Živanović, and Milica Malešević
  Strana od 353
  Strana do 371

  Pasivna kuća-potreba-standard-vizija zaštite i očuvanja prirode u BiH

  Naučni skup Tehnološke inovacije - generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 201
  Strana do 218

  Pasivna kuća-standard i imperativ zaštite i očuvanja prirode u RS i BiH

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 103
  Strana do 115

  Biklimatska arhitektura-potreba-nova paradigma u Srpskoj i BiH

  Naučni skup Savremene tehnologije za održiv razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 41
  Strana do 55

  Pasivna zgrada-imperativ i velika šansa

  Naučni skup Simpozijum o istraživanjima i primjeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 405
  Strana do 414

  Obrazovanje graditelja u Banjoj Luci

  Naučni skup Uloga i značaj nauke u savremenom društvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 3
  Strana do 24

  Prostorno održiv razvoj grada Banjaluke sa akcentom na stanovanju

  Naučni skup Održivi prostorni razvoj gradova
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 3
  Strana do 24

  Infrastuktura Republike Srpske-stanje i perspektive

  Naučni skup Republika Srpska-petnaesat godina postojanja
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 817
  Strana do 839

  Novi pristup u planiranju i promociji naselja Bardača-Ramsarsko mjesto No 1658

  Naučni skup Selo u novim razvojnim uslovima
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 177
  Strana do 204

  Obrazovanje graditelja u Republici Srpskoj

  Naučni skup VI simpozijum "Procedure i problematika izgradnje objekata"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 219
  Strana do 230

  Zemljišna politika i naknade-uslov prostorno održivog razvoja Republike Srpske

  Naučni skup Multidisciplinarno modeliranje u projektovanje građevinskih materijala i konstrukcija
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 317
  Strana do 333

  Stanovanje u kompleksnom okruženju

  Naučni skup III naučno-stručni skup "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 305
  Strana do 318

  Koncept i vizija života u naselju Bardača-Ramsarsko mjesto No 1658

  Naučni skup Ljetna škola urbanizma "Investiori-Investicije, mesto i značaj u izradi strategije prostornog i urbanog razvoja Srbije"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 127
  Strana do 137

  Prostorno uređenje i institucionalni okviri očuvanja vazduha u Republici Srpskoj

  Naučni skup Prvi naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Institut zaštite, ekologije i informatike
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 93
  Strana do 100

  Koncept i vizija naselje u harmoniji sa prirodom- model zdravog života u novom milenijumu

  Naučni skup "Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 189
  Strana do 207

  Naselje u harmoniji sa prirodom-model zdravog života u novom milenijumu

  Naučni skup II naučno-stručni skup "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 35
  Strana do 50

  Zemljišna politika i naknade-uslov prostorno održivog razvoja Republike Srpske

  Naučni skup Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci
  Publikacija Zbornik
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 171
  Strana do 188

  Unapređenje uslova za zdrav život građana-put ka prostorno-teritorijalno održivom razvoju

  Naučni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu”, Zavod za izgradnju Banjaluka
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 97
  Strana do 117

  Održiv prostorni razvoj Republike Srpske

  Naučni skup „Strateški okvir za održivi razvoj Srbije”
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 277
  Strana do 284

  Proizvodnja u harmoniji sa prirodom i obnova sela

  Naučni skup Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 351
  Strana do 357

  Primjena novih smjernica u planiranju, put ka evropskim integracijama-integracija zemalja Podunavlja

  Naučni skup 6. Podunavski naučno-kulturni forum "Mogućnost i ograničenja integracija zemalja podunavlja"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 449
  Strana do 457

  Planski razvoj sela na novim principima-put ka evropskoj integraciji

  Naučni skup „Selo u novim razvojnim uslovima,” Udruženje urbanista Srbije
  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 11
  Strana do 19

  Čistije proizvodnje u funkciji razvoja i obnove sela

  Naučni skup Selo u novim razvojnim uslovima
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 449
  Strana do 457

  Tradicionalne vrijednosti narodnog graditeljstva u funkciji unapređenja savremenog stanovanja, iskustva Republike Srpske

  Naučni skup Selo u novim razvojnim uslovima
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 238
  Strana do 247

  Održivost i integralno planiranje (sa zaključcima Izvještaja o održivom razvoju BiH i radionice za jačanje kapaciteta u vladinoj i javnoj administraciji, Solun, pripreme za svjetski samit Rio+10)

  Naučni skup 5. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 156
  Strana do 162

  Principi partnerstva u prostornom planiranju

  Naučni skup 5. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 153
  Strana do 155

  Tradicionalne vrijednosti narodnog graditeljstva u funkciji unapređenja savremenog stanovanja, iskustva Republike Srpske

  Naučni skup „Selo u novim razvojnim uslovima,” Udruženje urbanista Srbije
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 238
  Strana do 247

  Približavanje zakonodavstva Evropske Unije u oblasti zaštite životne sredine

  Naučni skup Međunarodna konferencija "Održivost rehabilitacije sistema vodosnabdjevanja i živodne sredine"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Milenko Stanković, Borislav Jakšić, Radmila Kostić, Dragan Olujić, and Maja Smiljanjić
  Strana od 15
  Strana do 31

  Analiza primjene Zakona o uređenju prostora, razlozi i preporuke za izmjene i dopune u cilju poboljšanja

  Naučni skup 4. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 143
  Strana do 147

  Projekcija uticaja "stare" i "nove" atinske povelje na prostorni razvoj Republike Srpske

  Naučni skup 4. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 9
  Strana do 12

  Uticaj razvoja gradova u Republici Srpskoj na životnu sredinu

  Naučni skup Strategija razvoja gradova i saobraćaj
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 421
  Strana do 431

  Ekološke preporuke anonimne seoske arhitekture

  Naučni skup 3. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2000
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 69
  Strana do 85

  Ratne posljedice i komunalni otpad

  Naučni skup 2. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 261
  Strana do 265

  Pregled stanja zaštite životne sredine u Republici Srpskoj, principi održivog razvoja i veze sa komplementarnim domaćim projektima

  Naučni skup 2. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Milenko Stanković and Radmila Kostić
  Strana od 175
  Strana do 186

  Potreba za etno-parkom u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1999
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 375
  Strana do 380

  Zaštita narodnog graditeljstva sa prijedlozima za izgradnju etno-parka Republike Srpske

  Naučni skup 21. Sabor crpskog izvornog narodnog stvaralaštva
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1998
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 69
  Strana do 83

  Narodno neimarstvo u Republici Srpskoj

  Naučni skup 1. Ljetna škola urbanizma
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 1998
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 88
  Strana do 112

Ostali radovi

  Arhitektura na prostoru Republike Srpske

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj and Milenko Stanković
  Strana od 136
  Strana do 138

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Izdavač AGGF Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darija Gajić, Gordana Broćeta, and Diana Stupar
  Strana od 1
  Strana do 80

  Zakonodavni okviri graditeljstva Republike Srpske sa prijedlogom rješenja

  Izdavač Udruženje urbanista Srbije
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 15

  Institucionalni i zakonski okviri za uspostavu Agencije u BiH

  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 14

  Naselje u harmoniji sa prirodom-model za treći milenijum

  Izdavač Urbanistički zavod Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-616-4-2
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Marija Vilhem-Dejanović, Boris Badža, and Ozren Laganin
  Strana od 141
  Strana do 151

  Studija o hidrološkom potencijalu opštine Šipovo-stanje i persperktive održivog razvoja

  Izdavač Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o.
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković and Zdravko Milovanović
  Strana od 1
  Strana do 206

  Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci

  Izdavač Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković and Mihajlo Đurđević
  Strana od 1
  Strana do 446

  Koncept nove zgrade fakulteta kao ispitne laboratorije znanja

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univreziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-752-9-8
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 28
  Strana do 30

  POTENTIAL OF BROWNFIELD SITES AND THEIR CONTIBUTION TO THE PRESERVATION OF THE IDENTITY AND URBAN DEVELOPMENT OF THE CITY ON THE RIVER VRBAS

  Izdavač University of Banja Luka, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
  ISSN/ISBN 978-99955-752-3-6
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, and Una Umićević
  Strana od 105
  Strana do 119

  Browninfo 2014. Proceedings of International Academic Cenference

  Izdavač Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
  ISSN/ISBN 978-99955-752-4-3
  Godina 2014
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 253

  Monografija ''Nedosanjan san o Izraelu vjera,ljubav i nada" iskustva, impresije i vizije graditelja o zemlji na tri mora

  Izdavač arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISSN/ISBN ISBN 978-99955-747-6-5
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Maja Dodig, and Mladen Amović
  Strana do 262

  Nacionalni naučno-istraživački projekat, 2012-2013

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Biljana Antunović, Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Gordana Broćeta, Darija Gajić, and Aleksandar Janković
  Veb adresa http://aggfbl.org/nacionalni/

  Blue Green concept at work, New Building of the AG Faculty and BGD coordination centre@ANURS in Banjaluka

  Izdavač Akctivity of the MIKSER Festival(BGD)
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković, Jelena Stanković, and Srđan Stanković
  Strana od 1
  Strana do 15

  Zbornik apstrakata i program Međunarodnog naučno stručnog skupa: „Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija-Juče, Danas, Sutra”

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-667-6-0
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 131

  Arhitektura i urbanizam, Građevinarstvo, Geodezija-Juče, Danas, Sutra

  Izdavač Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99938-616-7-6
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 131

  Stanovanje-strategije i urbane matrice u gradu Banjoj Luci

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Banjaluka
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Dijana Stupar, Ivan Živanović, and Milica Erceg
  Strana od 353
  Strana do 371

  "Strategija obnove grada Banjaluke sa akcentom na stanovanju"

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISSN/ISBN 978-99938-616-8-3
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Maja Dodig, and Duška Milanović
  Strana od 78
  Strana do 95

  Savremene tendencije u stanovanju-put ka modelu zdravog života u novom milenijumu

  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 12

  Planovi ministarstva za izradu nove regulative

  Izdavač USAID
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 15

  Zemljišna politika i naknade

  Izdavač Zavod za izgradnju Banjaluka
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 11

  Stanje graditeljstva u Republici Srpskoj-prijedlog rješenja

  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 11

  Prostorno uređenje opštine Srbac-Analiza stanja i prijedlog rješenja

  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 7

  Studija za definisanje aktivnosti, programa i sredstava za iskorišćavanje prirodnih izvorišta na području sarajevske makro regije (SMR)

  Izdavač Institut za građevinarstvo "IG"
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković and Zdravko Milovanović
  Strana od 1
  Strana do 309

  Prostorno-planske odrednice za određivanje trase auto-puta na koridoru Vc kroz Republiku Srpsku

  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković and Biljana Marković
  Strana od 1
  Strana do 11

  Prostorno-teritorijalno održiv razvoj i LEAP

  Izdavač REK-a BiH
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 12

  Rješavanje statusa nezakonito izgrađenih građevina – put ka prostorno održivom razvoju

  Izdavač Ministarstva za Prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Urbanističkog zavoda RS
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 12

  Upravljanje prostorom

  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 59
  Strana do 66

  Prostorno-teritorijalno održiv razvoj i vode, edukacija opštinskih službenika za prostorno uređenje i vode u slivu rijeke Une

  Izdavač Programski ured IBG Ltd
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 12

  Prostorno-planske odrednice za određivanje trase auto-puta na koridoru Vc kroz Republiku Srpsku

  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković and Biljana Marković
  Strana od 1
  Strana do 11

  Prostorno-teritorijalno održiv razvoj i LEAP

  Izdavač REK-a BiH
  Godina 2005
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 12

  Prostorni razvoj-dio Republika Srpska

  Izdavač Institut hidrotehnike Sarajevo
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 7

  Vizuelni identitet Bardače

  Izdavač Urbanistički zavod Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-616-4-2
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković and Čedo Maksimović
  Strana od 157
  Strana do 162

  Eko-turizam i prirodni resursi

  Izdavač Urbanistički zavod Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-616-4-2
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković and Viktor Bijelić
  Strana od 128
  Strana do 133

  Seizmološka osmatranja u Republici Srpskoj

  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković and Drago Trkulja

  Dodirne tačke Zakona o građevinskom zemljištu sa Zakonom o prostornom uređenju

  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković, Biljana Marković, and Mensur Šehagić
  Strana od 20
  Strana do 22

  Zbornik „Prirodno-matematičkih nauka”

  Izdavač Javna ustanova Književna zadruga
  ISSN/ISBN 978-99938-616-7-6
  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković

  Javna administracija i odživ razvoj u BiH

  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković and Sabit Subašić
  Strana od 1
  Strana do 6

  Održiv razvoj u dokumentima i praksi Republike Srpske

  Izdavač UNDP
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 8

  Tradicionalne vrijednosti narodnog graditeljstva u funkciji unapređenja savremenog stanovanja, iskustva Republike Srpske

  Izdavač Udruženje urbanista Srbije
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 238
  Strana do 247

  Integralno planiranje, upravljanje prostorom, životnom sredinom i sistemima gradske infrastrukture

  Izdavač Urbanistički zavod Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Milenko Stanković and Radmila Kostić
  Strana od 16
  Strana do 24

  Uticaj razvoja gradova u Republici Srpskoj na životnu sredinu

  Godina 2001
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 421
  Strana do 431

  Profana i sakralna arhitektura u drvetu Zapadne Krajine (Republika Srpska)

  Godina 2001
  Autori Milenko Stanković

  Tradicionalne vrijednosti narodnog graditeljstva u funkciji unapređenja savremenog stanovanja, iskustva Republike Srpske

  Godina 1999
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 11

  Nešto o narodnom graditeljstvu sa posebnim osvrtom na etno-park Republike Srpske

  Godina 1999
  Autori Milenko Stanković
  Strana od 1
  Strana do 15

  Narodno neimarstvo na području Zapadne Krajine u Republici Srpskoj (kraj 19-tog i početak 20-tog vijeka)

  Godina 1999
  Autori Milenko Stanković

Knjige

  MALE INTERVENCIJE U PROSTORU / METODOLOGIJA: Studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banje Luke

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, i Grad Banja Luka
  ISBN 978-99976-782-8-7
  Godina 2020
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja, and Dubravko Aleksić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 341
  Veb adresa https://sova.unibl.org/naucni_rad/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB/

  MALE intervencije u prostoru/metodologija: studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banje Luke

  Izdavač UNIBL
  ISBN 978-99976-782-8-7
  Godina 2020
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja, and Dubravko Aleksić
  Tip knjige naučna knjiga

  Nova paradigma, Mogućnosti upotrebe savremenog materijala porobeton sistema Ytong

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Xella BH d.o.o. Tuzla
  ISBN 978-99955-747-9-6
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 95

  Zbornik naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem SFERA 2015 - Oblikovanje i tehnologije arhitektonskih otvora

  Izdavač Izdavačka i marketinška agencija Sfera Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-663-0-7
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Naida Memić, Nevena Novaković, and Martina Mišić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 150

  Nova paradigma i mogućnosti upotrebe savremenog materijala porobeton sistema Ytong

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Xella BH d.o.o., Tuzla
  ISBN 978-99955-747-9-6
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 94

  BrownInfo. Proceedings of International Academic Conference

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99955-752-4-3
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Brankica Milojević, and Nevena Novaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 253

  Monografija Reasemblaža grada. Urbana regeneracija braunfild lokacije “Rudi Čajavec” u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci - Arhitektonsko-građevinski fakultet, Univerzitet u Beču - Institut za urbani dizajn I pejzažnu arhitekturu i Univerzitet primjenjenih nauka u Koruškoj – Građevinsko-arhitektonski fakultet
  ISBN 978-99955-752-2-9
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Đukić, Michael Surböck, Vladimir Vuković, Milenko Stanković, Christoph Luchsinger, and Peter Nidst
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 257

  Priručnik za AP 3

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ivan Živanović, and Ognjen Šukalo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za AP 4

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ognjen Šukalo, and Ivan Živanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Upravljanje otpadom u Republici Srpskoj – analiza postojećeg stanja s posebnim osvrtom na komunalna preduzeća

  Izdavač Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS, Banjaluka; Institut za geografiju i regionalno istraživanje, Grac
  ISBN 978-99955-699-8-3
  Godina 2013
  Autori Milan Topić, LJubiša Preradović, Milenko Stanković, Fridrih Cimerman, Volfgang Fišer, Gordana Preradović, Dušica Pešević, and Duško Topić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 227

  Arhitektonsko projektovanje 2 _ priručnik za studente

  Izdavač Biblioteka Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN ___
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Duška Milanović, Milica Malešević, and Tanja Trkulja
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za bioklimatsku arhitekturu

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *******
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković, Dragoljub Borojević, and Anđelina Ošap
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  „Arhitektura i čula, Arhitektonski elementi i strukture objedinjene promišljanjem o unapređenju stvaralačkog procesa”

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banjaluka
  ISBN 978-99955-747-1-0
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 264

  101 stvar koju sam naučio u školi arhitekture

  Izdavač Arhitektonski fakultet i Izdavačko i grafičko društvo Besjeda
  ISBN 978-99938-1-161-9
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković and Srđan Stanković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 228

  Priručnik za AP 1

  Izdavač Biblioteka Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN *********
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Duška Milanović, Milica Malešević, and Tanja Trkulja
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za energetski efikasnu i održivu gradnju

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *******
  Godina 2010
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darko Todorović, and Darija Gajić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  "Harmonija i konflikti u prostoru"

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet
  ISBN 978-99938-616-7-6
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 302

  Deset godina Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjaluci 1996-2006

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-616-4-2
  Godina 2006
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 220

  Život u močvari

  Izdavač Urbanistički zavod RS, Banjaluka
  ISBN *********
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković, Žarko Šarić, Čedo Maksimović, and David Batler
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 160

  Prostorno-teritorijalno održiv razvoj i LEAP

  Izdavač Književna zadruga Republike Srpske
  ISBN *******
  Godina 2004
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 164

  "Narodno graditeljstvo Zapadne Krajine u Republici Srpskoj (kraj 19. i početak 20. vijeka)"

  Izdavač Književna zadruga Republike Srpske, Banjaluka
  ISBN 99938-33-07-X
  Godina 2003
  Autori Milenko Stanković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 276

Umjetnički radovi

  Izložba SP1

  Urbanističko-arhitektonski projekat kompleksa "Ćopića sokak" u Hašanima

  Izdavač 28. Međunarodni salon urbanizma
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Marina Radulj, Milana Nedimović, Dijana Simonović, Milenko Stanković, Radomir Cvijić, and Radovan Vukomanović

  Izložba "Arhitektonsko stvaralaštvo i tehnologije-juče, danas, sutra"

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 14.06.2017.-01.10.2017.
  Tehnika Poster prezentacije
  Godina 2017
  Autori Slađana Janković, Gordana Jakovljević, and Milenko Stanković

  Druga nagrada u kategoriji Istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja za "Browninfo - Metodološki okvir za kreiranje interaktivne baze podataka braunfild lokacija"

  Izdavač 24. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, Tijana Vujičić, Brankica Milojević, Miodrag Ralević, Aleksandra Krstić-Furundžić, Ljubiša Preradović, Dijana Simonović, Malina Čvoro, Nevena Novaković, Tanja Trkulja, Maksim Šestić, Anita Milaković, Jelena Medić, and Dalibor Ilić

  Priznanje dodijeljeno u kategoriji Publikacije "BrownInfo: ka metodološkom okviru za kreiranje informacione platforme zapuštenih i neiskorišćenih prostora"

  Izdavač 24. Međunarodni salon urbanizma, Udruženje urbanista Srbije, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 3-13.11.2015.
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Đukić, Dijana Simonović, Tijana Vujičić, A. Perić, Miodrag Ralević, Dž. Beganović, Ružica Bogdanović, D. Filipović, Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić, Milenko Stanković, Una Umićević, Aleksandra Krstić-Furundžić, M. Grbić, D. Grahovac, M. Miljuš, F. Nepravishta, S. Mujkić, M. Nikšić, G. Radović, Malina Čvoro, B. Antonić, J.L. Rivas Navarro, B. Vojvodikova, Brankica Milojević, D. Ilić, A. Špirić, and B. Bijelić

  Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-pejzažnog rješenja parternog uređenja keja – desne i lijeve strane kanala Dašnica u Bijeljini

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Milenko Stanković, Tanja Trkulja, Maja Ilić, Dubravko Aleksić, Dragana Tepić, Milan Blagojević, Aleksandar Gaćanović, Goran Kukavica, Anja Trivić, and Nataša Lazić

Projekti

Razvoj i implementacija kurseva za pozorisne tehnicare i sefove scene

Project Number 8300301
Status Aktivan
Type of project Tempus
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Marina Radulj
Participants Vesna Savic
doc. Nevena Novakovic
prof. Drasko Gajic, ma
prof. dr Milenko Stankovic
doc. dr Maja Ilic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2012-10-01
End of the project 2015-10-01
Project value 817345.0 BAM

Spajanje akademskog i preduzetnickog znanja kroz ucenje potpomognuto tehnologijom

Project Number 8300146
Status Neaktivan
Type of project Tempus
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head prof. dr Aleksandar Borkovic
Participants prof. dr Ljubisa Preradovic
prof. dr Milenko Stankovic
doc. dr Maja Ilic
Natasa Mrdja Bosnjak, ma
Radovan Vukomanovic, ma
Dijana Tatar, ma
Dragana Tepic
Vesna Savic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2013-12-01
End of the project 2020-06-10
Project value 79633.0 BAM