Navigation

prof. dr Milijana Okilj
vanredni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Katedre
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za istoriju i teoriju arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa vanredni profesor May 07, 2019

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Cathedral Church of Holy Trinity in Mostar - history of its building and rebuilding

  DOI https://doi.org/10.47960/2712-1844.2023.9.237
  Časopis Hercegovina
  Godina 2023
  Autori Milijana Okilj and Miroslav Malinović
  Broj 9
  Strana od 237
  Strana do 256
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/file/444365

  The Peak of Jože Plečnik's Ecclesial Oeuvre: the Parish Church of Saint Anthony of Padua in Belgrade

  DOI https://doi.org/10.47960/2712-1844.2022.8.285
  Časopis Hercegovina (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru)
  Godina 2022
  Autori Miroslav Malinović, Danijela Ucović, and Milijana Okilj
  Volumen 8
  Strana od 285
  Strana do 308
  Veb adresa https://hercegovina.ff.sum.ba/wp-content/uploads/2022/09/7-Malinovi%C4%87-Ucovi%C4%87-Okilj.pdf

  MOSTOVI IZGRAĐENI NA PROSTORU REPUBLIKE SRPSKE TOKOM OSMANSKOG PERIODA

  DOI 10.7251/AGGPLUS2008034O
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2020
  Autori Milijana Okilj
  Broj 08
  Strana od 34
  Strana do 48
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/675/4

  Narodno graditeljstvo Republike Srpske-osnovni graditeljski tipovi

  Časopis Glasnik društva konzervatora Srbije
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj and Snježana Gligorić
  Broj 43
  Strana od 131
  Strana do 137
  Veb adresa http://dks.org.rs/scc/izdavastvo/

  Tipološka analiza crkava sa prislonjenim lukovima na Balkanskom poluostrvu

  Časopis Saopštenja
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj
  Broj LI
  Strana od 65
  Strana do 86
  Veb adresa http://www.heritage.gov.rs/cirilica/Download/Saopstenja-2019-LI.pdf

  Razvijeni tip crkava sa prislonjenim lukovima

  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj
  Broj 7
  Strana od 22
  Strana do 41
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/sr-lat/djelatnost/casopis-agg

  Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu-istorijat, obnova, stanje konzervacije

  DOI 10.7251/KN0118036O
  Časopis Kulturno nasljeđe
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Broj 1
  Strana od 36
  Strana do 45

  THE ARCHITECTURE OF THE UKRAINIAN NATIONAL MINORITY IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806006O
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj, Ljubiša Preradović, and Miroslav Malinović
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 6
  Strana do 14
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6054

  ISTRAŽIVANJA I PREZENTACIJA ARHEOLOŠKIH OSTATAKA CRKVE ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE U LJUBINJU

  Časopis Glasnik društva konzervatora Srbije
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj and Ivana Grujić
  Broj 41
  Strana od 53
  Strana do 59

  Porijeklo arhitektonskih oblika crkava sa prislonjenim lukovima

  Časopis Glasnik društva konzervatora Srbije
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj
  Broj 41
  Strana od 63
  Strana do 68

  The Polish national minority and its sacred architecture in Republic of Srpska

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604002M
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović, Milijana Okilj, and LJubiša Preradović
  Volumen 1
  Broj 4
  Strana od 2
  Strana do 9
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus

  THE COLONIZATION OF GERMAN NATIONAL MINORITY AND ITS SACRED ARCHITECTURE IN REPUBLIC OF SRPSKA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503020M
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Miroslav Malinović, Milijana Okilj, and Ljubiša Preradović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 34

  Obnova gradova u funkciji unapređenja graditeljskog nasljeđa na primjeru „Istorijskog gradskog jezgra“ Brčkog

  Časopis PROSTOR S
  Godina 2009
  Autori Milijana Okilj
  Broj 06/07
  Strana od 74
  Strana do 85

  Principi gradnje pravoslavnih hramova, liturgijsko odredjenje pravoslavnog hrama

  Časopis Godišnjak (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. Print)
  Godina 2008
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 74
  Strana do 81

  Obnova crkve Blagoveštenja manastira Žitomislić

  Časopis Glasnik društva konzervatora Srbije
  Godina 2007
  Autori Milijana Okilj
  Broj 31
  Strana od 94
  Strana do 98

  Rehabilitacija crkve Blagoveštenja manastira Žitomislić

  Časopis Baština - godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
  Godina 2005
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 169
  Strana do 194

  Konstruktivna sanacija crkve Vavedenja Presvete Bogorodice manastira Zavala

  Časopis VIDOSLOV Sabornik Eparhije zahumsko- hercegovačke i primorske
  Godina 2003
  Autori Milijana Okilj
  Volumen X
  Strana od 202
  Strana do 204

  Narodna arhitektura

  Časopis Duh Srpske Usore
  Godina 1999
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 34
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  Focusing a city branding strategy on a luminary: A case study of Trebinje and Jovan Dučić

  Naučni skup Međunarodna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XVI
  DOI Doi 10.7251/stp202401054G
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XVI
  Godina 2024
  Autori Siniša Cvijić, Jasna Guzijan, Miroslav Malinović, Simo Radić, and Milijana Okilj
  Strana od 279
  Strana do 288
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/editor_files/files/STEPGRAD%20PROCEEDINGS%202024%20FINAL.pdf

  From chapel to convent: Unveiling Tolisa's Franciscan architectural heritage

  Naučni skup Međunarodna konferencija Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XVI
  DOI 10.7251/stp202401031M
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XVI
  Godina 2024
  Autori Miroslav Malinović, Jasna Guzijan, Siniša Cvijić, and Milijana Okilj
  Strana od 220-234.
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/editor_files/files/STEPGRAD%20PROCEEDINGS%202024%20FINAL.pdf

  The Role of Building Heritage Preservation in Overcoming the Gap Between Theory and Practice

  Naučni skup The Role of Building Heritage Preservation in Overcoming the Gap Between Theory and Practice, 50 Years /1972-2022/ of the Conventiom Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage
  DOI https://doi.org/10.18485/arh.whc50.2023.ch11
  Publikacija Educational Programs the Future of World Cultural and Natural Heritage, Thematic Conference Proceedings, University of Belgrade,-Faculty of Architecture
  Godina 2023
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 236
  Strana do 249
  Veb adresa https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1968

  Uloga obrazovanja o očuvanju graditeljskog nasljeđa u prevazilaženju jaza između teorije i prakse

  Naučni skup Obrazovni programi budućnost svetske kulturne i prirodne baštine/Educational Programs the Future of World Cultural and Natural Heritage
  Publikacija Educational Programs the Future of World Cultural and natural Heritage-Book of Abstracts
  Godina 2022
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 49

  Innovative Strategies for Historic Urban Landscapes, Heritage-based recovery and resilience: Way forward

  Naučni skup UNESCO Webinar-World Heritage City Lab
  Publikacija UNESCO World Heritage City Lab Summary Report
  Godina 2020
  Autori Milijana Okilj, Kivilcim Nese Akdogan, Rosabella Alvarez-Calderon, Irina Iamandescu, Maya Ishizawa, Christina Lodi, Lorena Perez, and Anna Paola Pola
  Strana od 417 (1)
  Strana do 472 (56)
  Veb adresa http://whc.unesco.org/en/news/2130

  Individual Management Plans for Stećci-Medieval Tombstone Graveyards/斯特茨中世纪墓地管理规划

  Naučni skup 2nd Cultural Heritage Forum of China and CEECs
  Publikacija Papers from the 2nd China-CEECCultural Heritage Forum/第二届中国—中东欧国家 文化遗产论坛文集
  Godina 2020
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 201
  Strana do 208

  Stakeholders in Heritage Preservation and Sustainable Strategies of Building Renewal: the Cekovica House Case Study

  Naučni skup Sharing Conservation Decisions - Current Issues and Future Strategies
  Publikacija Sharing Conservation Decisions - Current Issues and Future Strategies
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 111
  Strana do 120
  Veb adresa https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-05/sharing_conservation_decisions_2018_web.pdf

  STRUKTURA STANOVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

  Naučni skup Prirodno-matematički fakultet: 1996-2016.
  Publikacija Zbornik radova: povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori LJubiša Preradović, Miroslav Malinović, Milijana Okilj, and Gordana Preradović
  Strana od 192
  Strana do 199

  THE ARCHITECTURAL OEUVRE OF THE TRAPPIST EBERHARD WEGNANDT IN BANJA LUKA

  Naučni skup XII MEĐUNARODNA NAUČNO- STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  Publikacija XII MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU - ZBORNIK RADOVA ISBN 978-99976-663-3-8
  Godina 2016
  Autori Miroslav Malinović and Milijana Okilj
  Strana od 155
  Strana do 162

  VIJEĆNICA U NOVOM GRADU – ISTORIJAT, ARHITEKTURA, OBNOVA

  Naučni skup SAVREMENE PERCEPCIJE KULTURNOG NASLIJEĐA AUSTRO-UGARSKE U BOSNI I HERCEGOVINI
  Publikacija Savremene percepcije kulturnog naslijeđa Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini : radovi sa Simpozija od 22. novembra 2014. u Sarajevu
  Godina 2016
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 89
  Strana do 94

  Detlak-od arheoloških tragova do arhitekture manastirskih građevina

  Naučni skup Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Publikacija Kulturno-istorijski kompleks Detlak, Zbornik radova naučnog simpozijuma, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 189
  Strana do 199

  Mehmed Pasha Sokolović Bridge in Višegrad

  Naučni skup Monitoring of World Heritage Sites, UNESCO Participation Programme
  Publikacija Monitoring of World Heritage Sites, UNESCO Participation Programme
  Godina 2013
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 13
  Strana do 14

  Stakeholders in Heritage Preservation and Sustainable Strategies of Builning Renewal, Case of Cekovica House

  Naučni skup ICCROM Course- Sharing Conservation Decisions Current Issues and Future Strategies
  Publikacija elektronsko izdanje www.iccrom.org/eng/prog_en/en/archive-sharing_eng/2011_07sharingabstracts_eng.pdf
  Godina 2011
  Autori Milijana Okilj

  Svjetsko nasljeđe i savremena arhitektura-analiza konkursa za izgradnju poslovne zgrade HE Višegrad

  Naučni skup Peta konferencija o integrativnoj zaštiti
  Publikacija Zbornik pete konferencije o integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 200
  Strana do 211

  Integrativni pristup zaštiti manastira Zavala sa kulturnim predjelom

  Naučni skup Kulturni pejzaž-savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasljedja na Balkanu
  Publikacija Zbornik radova Prve regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti, Beograd, 2008.
  Godina 2008
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 91
  Strana do 95

Ostali radovi

  GOSPODSKA ULICA, Banja Luka

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 639
  Strana do 640

  Gostović (Udrim), ostaci manastira

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 643
  Strana do 644

  Gostović, mjesto stradanja Srba u ratu 1992-1995.

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 643

  Vozuća, manastir

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 232
  Strana do 233

  Vladičanski dvor, Tuzla

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 190
  Strana do 191

  Vijećnica, Bijeljina

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 122

  Večići-Trzan, srednjovjekovna nekropola

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 106

  Veselinje, manastir u selu Vrba

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99976-42-04-2
  Godina 2018
  Autori Milijana Okilj
  Strana od 100
  Strana do 101

  Arhitektura na prostoru Republike Srpske

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Milijana Okilj and Milenko Stanković
  Strana od 136
  Strana do 138

  Katalog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja poslovne zgrade ZP „HE na Drini Višegrad“ u Višegradu, uvodni tekst

  Godina 2010
  Autori Milijana Okilj

  Crkva Svetog Apostola Pavla, publikacija povodom osvećenja hrama

  Godina 2007
  Autori Milijana Okilj

Knjige

  Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini = Religious buildings of national minorities in Bosnia and Herzegovina, 2. izdanje

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS
  ISBN 978-99976-49-41-6
  Godina 2024
  Autori Ljubiša Preradović, Milijana Okilj, Miroslav Malinović, and Gordana Preradović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 291
  Veb adresa https://plus.cobiss.net/cobiss/rs/sr/bib/nubrs/139657729

  Manastir Zavala

  Izdavač Besjeda, AGGF Univerziteta u Banjoj Luci, Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska
  ISBN 978-99938-1-512-9
  Godina 2024
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 214

  Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini = Religious buildings of national minorities in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS
  ISBN 978-99976-764-5-0
  Godina 2019
  Autori Ljubiša Preradović, Milijana Okilj, Miroslav Malinović, and Gordana Preradović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 283

  Vjerski objekti nacionalnih manjina u Republici Srpskoj / Religious buildings of national minorities in the Republic of Srpska

  Izdavač Međunarodno udruženje naučnih radnika- AIS
  ISBN 978-99976-649-3-8
  Godina 2017
  Autori Ljubiša Preradović, Milijana Okilj, Miroslav Malinović, and Gordana Preradović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 215

  Atlas narodnog graditeljstva Republike Srpske

  Izdavač Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-661-1-6
  Godina 2016
  Autori Milijana Okilj and Snježana Gligorić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 235

  Manastir Zavala

  Izdavač Besjeda i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS
  ISBN ISBN 978-99938-1-141-1
  Godina 2015
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

  Stari gradovi Bosne i Hercegovine

  Izdavač Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
  ISBN 0000000000000
  Godina 2012
  Autori Ferhad Mulabegović, Azer Aličić, Milijana Okilj, and i ostali
  Tip knjige naučna knjiga

  Manastir Zavala

  Izdavač Besjeda i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99938-1-141-1
  Godina 2010
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

  Restart 1995-2010: Arhitektura u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Sarajevo: Buybook
  ISBN ISBN 978-9958-30-092-9
  Godina 2010
  Autori Hans Ibelings and Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

  Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja grada Banjaluke - uvodna razmatranja

  Izdavač Arhitektonsko – građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN 978-99938-616-8-3
  Godina 2008
  Autori Eva Vaništa Lazarević, Milijana Okilj, and Jelena Savić
  Tip knjige naučna knjiga

  Vaskrs Žitomislića

  Izdavač Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska i Besjeda, Banja Luka
  ISBN ISBN 9938-35-85-4
  Godina 2005
  Autori Milijana Okilj
  Tip knjige naučna knjiga

Umjetnički radovi

  Izložba plakata "Svjetsko nasljeđe Republike Srpske/World Heritage of Republic of Srpska"

  Izdavač Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje septembar 2020.-
  Godina 2020
  Autori Milijana Okilj
  Veb adresa https://nasljedje.org/dani-evropskog-nasljeđa-2020-godine-european-heritage-days-2020/

  Izložba plakata "Njegovo veličanstvo Most Mehmed paše Sokolovića"

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 18. septembar-1. oktobar 2019. godine
  Tehnika Plakat
  Godina 2019
  Autori Milijana Okilj and Goran Milojević

  Mentorstvo za: Interni studentski konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja užeg obuhvata turističko-rekreativnog kompleksa platoa Manjače, prostor oko jezera Šljivno

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje zimski semestar šk. god. 2018/2019.
  Godina 2019
  Autori Tanja Trkulja, Milana Nedimović, Slađana Grumić, Milijana Okilj, and Milica Malešević

  BALKANSKO ARHITEKTONSKO BIJENALE/BALKAN ARCHITECTURAL BIENALLE, Theme of Exiibition Intersection

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25. maj-9. jun 2013.
  Godina 2013
  Autori Milijana Okilj

  1. SALON ARHITEKTURE REPUBLIKE SRPSKE 1997-2007

  Izdavač SAVEZ ARHITEKATA REPUBLIKE SRPSKE
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 6-20. novembar 2008.
  Godina 2008
  Autori Milijana Okilj

  30 SALON ARHITEKTURE/30 SALON OF ARCHITECTURE

  Izdavač MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 27. mart-30. april 2008.
  Godina 2008
  Autori Milijana Okilj
  Veb adresa http://mpu.rs/izlozbe/30-salon-arhitekture/?pismo=lat