Navigation

Biljana Kuzmanovska

Projekti

Istrazivanje diverziteta genetickih resursa povrca u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Project Number 1251527
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Participants Biljana Kuzmanovska
Sonja Umicevic, ma
doc. dr Marina Antic
Nadica Sandeva Atanasova
Sonja Ivanovska
Mile Markoski
Mirjana Jankulovska
David Ducanovic
Stevan Petkovic
Tanja Krmpot, ma
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 6000.0 BAM