Navigation

Sonja Ivanovska

Projekti

Istrazivanje diverziteta genetickih resursa povrca u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Project Number 1251527
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Participants Mile Markoski
Nadica Sandeva Atanasova
Sonja Umicevic, ma
David Ducanovic
Sonja Ivanovska
Mirjana Jankulovska
Tanja Krmpot, ma
Stevan Petkovic
Biljana Kuzmanovska
doc. dr Marina Antic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2024-01-01
End of the project 2025-12-31
Project value 6000.0 BAM