Navigation

Jelena Jandrić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Gluma asistent March 30, 2023

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa

Projekti

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants Aleksandar Gacina
Marko Sipka, ma
Ognjen Calic
doc. mr Sasa Karakas Sikanic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Smiljana Paras
doc. dr Mihajlo Savic
prof. Drasko Gajic, ma
prof. dr Goran Stojanovic
prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
mr Dragana Radulovic
Jelena Jandric, ma
Milica Maric
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR