Navigation

dr Dragan Dragomirović

Šef biblioteke - II-12
Filozofski fakultet
051/322-780

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Analiza sadržaja udžbenika Pravoslavna vjeronauka za II razred osnovne škole

  Časopis Ličnost i društvo IV
  Godina 2018
  Autori Đorđe Čekrlija, Dragan Dragomirović, and Lana Vujaković
  Broj IV
  Strana od 58
  Strana do 75

  Zašto nema kritike i da li je to pitanje uopšte važno?

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 63-64
  Strana od 150
  Strana do 162

  Bosanski književni lonac Staniše Tutnjevića

  DOI 10.7251/RAD1624213D
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 24
  Strana od 213
  Strana do 218

  Teorija književnosti: pojam, termin i/ili disciplina?

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 4-5
  Strana od 49
  Strana do 74

  Da li je Pjer Menar prvi romanopisac književnosti za djecu i mlade? (Teorijsko-metodološka napomena o književnosti za djecu)

  DOI 10.7251/GMSSR1403071D
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 3/2013
  Strana od 71
  Strana do 81
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

  Prve teorije književnosti kod Srba: Petar Pera Đorđević (1892) i Jovo Ljepava (1895)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 18
  Strana od 11
  Strana do 42
  Veb adresa www.radoviff.org

  Hronotop puta i susreta u Andrićevim pripovjetkama Put Alije Đerzeleza i Jelena, žena koje nema

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 2/2012
  Strana od 241
  Strana do 256
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

  Filozofske osnove razumijevanja 'Haga', Balkana i Evrope Zorana Arsovića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 1
  Strana od 303
  Strana do 307

  Vrtlog Slobodana Boškovića

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 151
  Strana do 152

  Žena pognuta nad ručnim radom: tvrdičluk kao metafora u romanu Gospođica Ive Andrića

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 12
  Strana od 41
  Strana do 56
  Veb adresa www.radoviff.org

  U međuvremenu

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2008
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 25
  Strana od 395
  Strana do 398
  Veb adresa artprint@blic.net

  Odbljesci i značenja Don Kihota u srpskoj književnosti

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2007
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 21-22
  Strana od 258
  Strana do 261
  Veb adresa artprint@blic.net

  Eseji o anglo-američkoj književnosti Zorana Paunovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 20
  Strana od 155
  Strana do 157
  Veb adresa artprint@blic.net

  Roman Semolj zemlja Mire Vuksanovića

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 18-19
  Strana od 216
  Strana do 218
  Veb adresa artprint@blic.net

  Krugovi rata, bola i pripovijedanja

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2005
  Autori Dragan Dragomirović
  Broj 17
  Strana od 188
  Strana do 191
  Veb adresa artprint@blic.net

Radovi sa skupova

  Petar Kočić kao (post)kolonijalni pisac - problem pristupa

  Naučni skup Naučni skup o Petru Kočiću
  DOI https://doi.org/10.18485/ai_kocic.2017.ch10
  Publikacija O Petru Kočiću: zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 159
  Strana do 179

  Postkolonijalna kritika ili postkolonijalna teorija – problem termina i discipline?

  Naučni skup Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive
  Publikacija Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive. Filološki fakultet u Beogradu - Zbornik
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 171
  Strana do 181
  Veb adresa http://www.fil.bg.ac.rs

  Teorija književnosti Dragiše Živkovića i savremena književna teorija

  Naučni skup Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković
  Publikacija Književni teoretičar, stilističar, istoričar i komparatista Dragiša Živković, Filološki fakultet u Beogradu - Zbornik sa međunarodne naučne konferencije
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 17
  Strana do 31
  Veb adresa www.fil.bg.ac.rs

Ostali radovi

  Despotizam, demokratija i bosanskohercegovačko društvo danas

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka i Friedrich Ebert Stiftung BiH
  ISSN/ISBN 978-99955-59-98-4
  Godina 2017
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 35
  Strana do 41

  Izborne aktivnosti u neizbornom periodu: Analiza dnevnih novina (online izdanja)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-83-0
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović and Marko Aćić
  Strana od 38
  Strana do 47

  Recenzija knjige Miljka Šindića "Književna Krajina 3"

  Izdavač Matica srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović

  Aleksandar Saša Grandić

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović

  Recenzija knjige Miljka Šindića "Književna Krajina 2"

  Izdavač Matica Srpska - Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović

  Studenti Filozofskog fakulteta

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-53-3
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović and Neđo Malešević
  Strana od 457
  Strana do 464

  "Studenti Filozofskog fakulteta"

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-53-3
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 457
  Strana do 464

  Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj br. 2

  Izdavač Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banjaluka
  ISSN/ISBN 2233-1468
  Godina 2012
  Autori Dragan Dragomirović

  Struktura priručnika iz teorije književnosti na srpskom jezičkom području (1892-2008)

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 1
  Strana do 185
  Veb adresa www.flf.unibl.org

  Roman Semolj zemlja Mire Vuksanovića

  Izdavač Beogradska knjiga
  ISSN/ISBN SBN 978-86-7590-277-5; ISBN 978-86-7590-274-4
  Godina 2011
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 542
  Strana do 543

  Recenzija knjige studentskih radova Vaseljena

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISSN/ISBN SBN 99938-34-52-1 (broš.) ISBN 978-99938-34-52-6
  Godina 2006
  Autori Dragan Dragomirović
  Strana od 111
  Strana do 114

Knjige

  Od teorije do književnosti (Priručnici iz teorije književnosti na srpskom jezičkom prostoru 1892-2010)

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjaluci
  ISBN 978-99955-59-48-9
  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 183

  O književnosti u BiH. Pogledi na srpsku literarnu tradiciju

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova u Republici Srpskoj, Banjaluka
  ISBN 978-99955-730-7-2
  Godina 2013
  Autori Dragan Dragomirović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 594

Umjetnički radovi

  Memento mori: panorama praznog prostora

  Izdavač Grafid, Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Tehnika Zbirka poezije
  Godina 2015
  Autori Dragan Dragomirović

Projekti

Unapredjenje upravljanja i rukovodjenja kroz poducavanje

Project Number 1251324
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Tamara Pribisev-Beleslin
Participants prof. dr Dragan Matic
prof. dr Sanja Partalo
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Drazenko Jorgic
doc. dr Dragan Partalo
prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
Zeljana Kovacevic
Business Partner EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Beginning of realization 2022-12-01
End of the project 2025-11-30
Project value 46165.0 BAM

Dobri potomci su dobri preci

Project Number 1251321
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Bosko Brankovic
Participants prof. dr Borivoje Milosevic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
prof. dr Slavisa Jenjic
prof. dr Srdjan Dusanic
Marko Acic
doc. dr Snjezana Kevic-Zrnic
Business Partner FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Beginning of realization 2022-09-01
End of the project 2022-12-21
Project value 1000.0 BAM

Implementacija i podrska u izradi politika iz oblasti nauke i inovacija na Zapadnom Balkanu

Project Number 1251318
Status Aktivan
Type of project Horizont Evropa
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Slavica Tutnjevic
Participants prof. dr Srdjan Dusanic
prof. dr Sinisa Lakic
dr Dragan Dragomirovic
Business Partner Evropska komisija
Beginning of realization 2022-03-01
End of the project 2026-03-31
Project value 276871.0 BAM

Srpski identitet u Bosni i Hercegovini

Project Number 1251314
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni obrazovni
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Bosko Brankovic
Participants Marko Acic
prof. dr Borivoje Milosevic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Slavisa Jenjic
doc. dr Snjezana Kevic-Zrnic
prof. dr Srdjan Dusanic
prof. dr Tanja Stankovic - Jankovic
Business Partner MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2021-06-01
End of the project 2021-11-08
Project value 2000.0 BAM

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants Aleksandar Gacina
Marko Sipka, ma
Ognjen Calic
doc. mr Sasa Karakas Sikanic
dr Dragan Dragomirovic
prof. dr Smiljana Paras
doc. dr Mihajlo Savic
prof. Drasko Gajic, ma
prof. dr Goran Stojanovic
prof. dr Sinisa Lakic
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
mr Dragana Radulovic
Jelena Jandric, ma
Milica Maric
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR