Navigation

prof. dr Goran Stojanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za filozofiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Etika vanredni profesor November 25, 2021

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije prvog ciklusa

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Učestalost i prediktori onlajn i mješovitog kockanja mladih

  DOI 10.7251/RFFP2324169J
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2022
  Autori Draženko Jorgić and Goran Stojanović
  Broj 24
  Strana od 169
  Strana do 189
  Veb adresa https://radovi.ff.ues.rs.ba

  Aksiološka etika Nikolaja Hartmana

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2101085S
  Časopis Sineza
  Godina 2021
  Autori Goran Stojanović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 100
  Veb adresa https://sineza.ff.unibl.org/sineza/issue/archive

  The Ethical Legacy of Hippocrates

  DOI 10.5937/scriptamed51-28494
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2021
  Autori Goran Stojanović
  Volumen 51
  Broj 4
  Strana od 275
  Strana do 283
  Veb adresa http://scriptamedica.com/wp-content/uploads/2020/12/11-STOJANOVIĆ-FINAL.pdf

  Nastave etike i moralno vaspitanje učenika i studenata

  DOI 10.7251/NSK2002049S
  Časopis Naša škola
  Godina 2021
  Autori Goran Stojanović
  Volumen 26
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 75
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/NASK/issue/archive

  Idealna sfera i slojevita struktura bitka: ontološki status moralnih vrijednosti u filozofiji Nikolaja Hartmana

  DOI 10.7251/RFFP2022181S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2020
  Autori Goran Stojanović
  Broj 22
  Strana od 181
  Strana do 200
  Veb adresa https://ff.ues.rs.ba/arhiva-casopisa-radovi/

  Religijske osnove medicinske etike

  DOI https://doi.org/10.7251/SIN2001053S
  Časopis Sineza
  Godina 2020
  Autori Goran Stojanović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 72
  Veb adresa http://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/3

  Bioetički diskurs

  Časopis Zbornik radova Evropskog defendologija centra
  Godina 2014
  Autori Goran Stojanović
  Strana od 116
  Strana do 125
  Veb adresa http://www.defendologija.com/?cat=4

  Moralnost i misticizam (etička istraživanja morala i religije)

  DOI 10.7251/SOCSR1305067S
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2013
  Autori Goran Stojanović
  Broj 5
  Strana od 67
  Strana do 79

  Personalistička etika Maksa Šelera

  DOI 10.7251/RAD1302187S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Goran Stojanović
  Broj 18
  Strana od 187
  Strana do 202
  Veb adresa http://radoviff.org/casopis/arhiv/

Radovi sa skupova

  Problem zla u egzistencijalističkoj književnosti Fjodora Dostojevskog i Albera Kamija

  Naučni skup Pojam zla i njegove manifestacije
  Publikacija Srpski filozofski simpozijum SoFoS
  Godina 2022
  Autori Danijela Milinković, Goran Stojanović, and Mladen Milinković
  Strana od 121
  Strana do 141

  Kockanje srednjoškolaca i studenata: Učestalost, povezana ponašanja koja vode ka zavisnosti i porodične varijable od interesa

  Naučni skup Poremećaji u ponašanju djece i mladih
  Publikacija Poremećaji u ponašanju djece i mladih
  Godina 2022
  Autori Goran Stojanović, Mirjana Damjenić, and Draženko Jorgić
  Strana od 442
  Strana do 453

  Shvatanje čovjeka u Šelerovoj fundamentalnoj antropologiji

  Naučni skup Banjalučki Novembarski susreti
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2012
  Autori Goran Stojanović
  Strana od 385
  Strana do 399
  Veb adresa http://www.ffbl.edu.rs

Ostali radovi

  Doktorska disertacija: Utemeljenje moralnog suđenja u bioetici

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2016
  Autori Goran Stojanović
  Strana od 226

  Magistarska teza: Moralna filozofija Nikolaja Hartmana

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Goran Stojanović
  Strana od 190

  Moral i politika (skripta za studente)

  Godina 2010
  Autori Goran Stojanović

  Haiku poezija

  ISSN/ISBN 99938-34-25-4
  Godina 2004
  Autori Goran Stojanović
  Strana od 105
  Strana do 117

Knjige

  Bioetička teorija (utemeljenje moralnog suđenja u bioetici)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-38-58-8
  Godina 2021
  Autori Goran Stojanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 151

  FILOZOFIJA MORALA (hrestomatija tekstova o moralno-etičkim problemima)

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-46-5
  Godina 2014
  Autori Goran Stojanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 1204

Projekti

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head doc. Andjela Pepic
Participants Jelena Jandric, ma
prof. dr Smiljana Paras
doc. mr Sasa Karakas Sikanic
doc. dr Mihajlo Savic
prof. Drasko Gajic, ma
Milica Maric
Marko Sipka, ma
Ognjen Calic
Aleksandar Gacina
dr Dragan Dragomirovic
mr Dragana Radulovic
prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
prof. dr Goran Stojanovic
prof. dr Sinisa Lakic
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR