Navigation

dr Senad Murtić

Projekti

Uticaj razlicitih svjetlosnih tretmana primjenom fotoselektivnih mreza na biohemijsko-fizioloske parametre gajenih biljaka

Project Number 1259097
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Dino Hasanagic
Participants prof. dr Tanja Maksimovic
Goran Banovic
Tanja Gostic, ma
doc. dr Ivan Samelak
dr Ljiljana Janjusevic
Bojana Kajkut
prof. dr Vida Todorovic
dr Senad Murtic
Nikolina Djekic, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-02-01
End of the project 2025-02-01
Project value 3500.0 BAM

Kontrolisanje kvaliteta svjetlosti i njen uticaj na rast i razvoj povrca primjenom fotoselektivnih mreza

Project Number 1250144
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants dr Lidija Milenkovic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
Nikolina Djekic, ma
dr Senad Murtic
dr Zoran Ilic
dr Djordje Moravcevic
Milan Sipka, ma
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-02-01
End of the project 2021-02-01
Project value 24000.0 BAM

Primjena alumosilikata razlicite granulacije u modulaciji nutritivnog rezima biljaka gajenih po organskim principima proizvodnje

Project Number 1251512
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head dr Ivana Koleska
Participants mr Dragana Radulovic
doc. dr Dino Hasanagic
dr Senad Murtic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-02-01
Project value 29000.0 BAM

Primjena zeolita obogacenog mikro i makro nutrijentima u sprecavanju abiotickog stresa izazvanog susom

Project Number 1250104
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head dr Ivana Koleska
Participants doc. dr Dino Hasanagic
Jovana Micic
Biljana Kiprovski
dr Senad Murtic
prof. dr Vida Todorovic
prof. dr Biljana Kukavica
Ivana Maksimovic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2022-04-12
Project value 24700.0 BAM

Evaluacija kvaliteta srijemusa, kao genetickogresursa, sa razlicitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Project Number 1251503
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants Biljana Kiprovski
doc. dr Marina Antic
Ivana Maksimovic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Nikolina Djekic
dr Ivana Koleska
dr Senad Murtic
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2020-03-31
Project value 20305.0 BAM

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljisnog supstrata

Project Number 0830103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants doc. dr Borut Bosancic
dr Senad Murtic
Nikolina Djekic
doc. dr Sanda Stanivukovic
dr Ivana Koleska
Milan Borisev
prof. dr Rodoljub Oljaca
Biljana Kiprovski
Ivana Maksimovic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-31
End of the project 2018-03-20
Project value 23700.0 BAM