Navigation

Ivana Maksimović

Projekti

Primjena zeolita obogacenog mikro i makro nutrijentima u sprecavanju abiotickog stresa izazvanog susom

Project Number 1250104
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head dr Ivana Koleska
Participants dr Senad Murtic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Biljana Kiprovski
prof. dr Vida Todorovic
Jovana Micic
prof. dr Biljana Kukavica
doc. dr Dino Hasanagic
Ivana Maksimovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-02-01
End of the project 2022-04-12
Project value 24700.0 BAM

Evaluacija kvaliteta srijemusa, kao genetickogresursa, sa razlicitih lokaliteta u Republici Srpskoj

Project Number 1251503
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Institut za geneticke resurse
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants dr Ivana Koleska
doc. dr Mirela Kajkut Zeljkovic
Biljana Kiprovski
prof. dr Rodoljub Oljaca
Ivana Maksimovic
doc. dr Marina Antic
dr Senad Murtic
Nikolina Djekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2019-03-01
End of the project 2020-03-31
Project value 20305.0 BAM

Primjena citokinina u svrhu smanjenja posljedica stresa izazvanih zaslanjivanjem zemljisnog supstrata

Project Number 0830103
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Poljoprivredni fakultet
Head prof. dr Vida Todorovic
Participants dr Ivana Koleska
doc. dr Borut Bosancic
doc. dr Sanda Stanivukovic
Biljana Kiprovski
Ivana Maksimovic
Nikolina Djekic
Milan Borisev
dr Senad Murtic
prof. dr Svjetlana Zeljkovic
prof. dr Rodoljub Oljaca
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-31
End of the project 2018-03-20
Project value 23700.0 BAM