Navigation

News archive

Second Call

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini na Univerzitetu u Banjoj Luci u drugom upisnom roku Invitation for Applications for the Student Admission to the Study Programmes at the Fac...