Navigation

prof. dr Predrag Miletić
redovni profesor

051/464-628
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organska hemija redovni profesor November 25, 2010

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ispitivanje mogućnosti i značaja iskorištavanja sporednih šumskih proizvoda kao prirodnih resursa

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Željka Marjanović-Balaban, Predrag Miletić, and Miroslav Drljača
  Strana od 53
  Strana do 66

  THE APPLICATION OF MICROWAVES IN ESSENTIAL OIL HYDRODISTILLATION PROCESSES

  Časopis CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Godina 2009
  Autori Predrag Miletić, Radoslav Grujić, and Željka Marjanović-Balaban
  Strana od 37
  Strana do 39

  Prilog proučavanju ekstrakcije eteričnog ulja iz drvnog zelenila četinara

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2005
  Autori Stanoje Šikanjić, Predrag Miletić, Rodoljub Oljača, Željka Marjanović-Balaban, and Milan Tešić
  Strana od 55
  Strana do 63

  Uticaj mikrotalasa na brzinu destilacije i prinos eteričnog ulja iz drvnog zelenila četinara

  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2005
  Autori Željka Marjanović-Balaban and Predrag Miletić
  Strana od 259
  Strana do 262

  Interakcijski odnosi ispitivanih sorti jabuke Jonagold i Greni smit, primjenjenih doza đubriva i različitih rokova primjene na ostvareni kalo

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2004
  Autori Rodoljub Oljača, Predrag Miletić, Marko Srdić, and Željka Marjanović-Balaban
  Strana od 67
  Strana do 73

  Četinari kao potencijalna sirovina za proizvodnju eteričnih ulja

  Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2004
  Autori Predrag Miletić, Željka Marjanović-Balaban, Rodoljub Oljača, and Radoslav Grujić
  Strana od 97
  Strana do 109

  Uticaj višestruke prerade sekundarnog polipropilena i mješavine sa polistirenom na mehanička svojstva

  Časopis Hemijska industrija
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić and Predrag Miletić
  Strana od 153
  Strana do 155

  Fizički simptomi koje uzrokuje rad sa videoterminalima

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 1998
  Autori Vaso Bojanić, Sandra Stojković, Predrag Miletić, J. Šetrajčić, and D. Raković
  Strana od 107
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  Application and recycling of polymeric materials

  Naučni skup IV International Congress "Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Faculty of Tehnology, Zvornik, University if East Sarajevo
  Godina 2015
  Autori Predrag Miletić, Željka Marjanović-Balaban, and Vesna Gojković
  Strana od 897
  Strana do 910

  Hemijski sastav i antioksidativne karakteristike eteričnog ulja četinara

  Naučni skup Peti međunarodni kongres"Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka
  Publikacija Naučni rad (Zbornik radova)
  Godina 2012
  Autori Željka Marjanović-Balaban, Radoslav Grujić, and Predrag Miletić
  Strana od 83
  Strana do 91

  Utvrđivanje hemijskog sastava eteričnog ulja četinara i ispitivanje mogućnosti njihove primjene u industriji

  Naučni skup Međunarodni naučni simpozijum agronoma "AGROSYM Jahorina 2011"
  Publikacija Originalni naučni rad (Zbornik radova)
  Godina 2011
  Autori Željka Marjanović-Balaban and Predrag Miletić
  Strana od 523
  Strana do 546

  Antimikrobna aktivnost eteričnog ulja smrče (Picea abies)

  Naučni skup VIII Simpozijum Savremene tehnologije i privredni razvoj, Leskovac, Republika Srbija
  Publikacija Naučni rad (Zbornik radova)
  Godina 2009
  Autori Predrag Miletić, Željka Marjanović-Balaban, and Vesna Kalaba
  Strana od 1
  Strana do 9

  Primjena mikrotalasne tehnike u procesu hidrodestilacije eteričnog ulja

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka
  Publikacija Originalni naučni rad (Zbornik radova)
  Godina 2008
  Autori Predrag Miletić and Željka Marjanović-Balaban
  Strana od 389
  Strana do 393

  Osnovni hemijski sastav mesa fazana.

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”, Banja Luka, BiH,
  Publikacija Zbornik radova Prvi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”, Banja Luka, BiH,
  Godina 2006
  Autori Željka Marjanović-Balaban, Predrag Miletić, and Slavica Grujić
  Strana od 329
  Strana do 334

  Mogućnost primjene polimernih materijala u rasadničkoj proizvodnji

  Naučni skup Perspektive razvoja šumarstva
  Publikacija Zbornik pozivnih referata i apstrakata
  Godina 2003
  Autori Predrag Miletić, Milan Mataruga, Željka Marjanović-Balaban, Rodoljub Oljača, V. Bojanić, and Z. Topić
  Strana od 148
  Strana do 149

  Prirodni resursi ekološke regije Krupa na Vrbasu

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Sažeci
  Godina 2001
  Autori Vaso Bojanić, Dragan Mikavica, Predrag Miletić, Željko Topić, and Nebojša Savić

  Valorizacija bentonita i kvarcnog pijeska iz jalovine rudnika lignita u Stanarima

  Naučni skup V Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Vaso Bojanić, Predrag Miletić, Petar Durman, V. Bijelić, Mihajlo Marković, and M. Dragić

Knjige

  Organska hemija

  Izdavač Šumarski fakultet, Univerzitet u Banja Luci
  ISBN 978-99938-56-35-1
  Godina 2016
  Autori Željka Marjanović-Balaban and Predrag Miletić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Opšta i neorganska hemija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99938-30-51-1
  Godina 2012
  Autori Predrag Miletić and Željka Marjanović-Balaban
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Hemija-zadaci i praktikum

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99900-00-00-2
  Godina 2004
  Autori Predrag Miletić, Radoslav Grujić, Vaso Bojanić, Željka Marjanović-Balaban, and Željko Topić
  Tip knjige osnovni udžbenik