Navigation

prof. dr Zoran Maličević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet - Katedra za ratarstvo i poljoprivrednu mehanizaciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Mehanizacija u poljoprivredi vanredni profesor October 28, 2021

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Influence of foliar fermented plant infusions on organically grown blackberry

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2021
  Autori Milutin Misimović, Nada Zavišić, Mirjana Žabić, and Zoran Maličević
  Volumen 67
  Broj 3
  Strana od 109
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?journal_id=220&id=3066

  Effects of different plant extracts on the mineral content of blackberry leaf (R. fruticosus) in organic production.

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2020
  Autori M. Misimović, Ž. Lakić, and Zoran Maličević
  Volumen 66
  Broj 1
  Strana od 143
  Strana do 151

  The significance of transversal distribution during the application of plant protection by boom sprayer.

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2020
  Autori Zoran Maličević, Ž. Lakić, M. Jugović, and D. Mitrović
  Volumen 66
  Broj 3
  Strana od 221
  Strana do 230

  The Influence of the Sprayer Control on the Increase in the Productivity of the Machine-Tractor Aggregate in the Protection of Orchards

  DOI 10.7251/AGREN1902085M
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2019
  Autori Zoran Maličević, Milan Jugović, Siniša Mitrić, and Dragoljub Mitrović
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 93
  Veb adresa https://agroznanje.com/kategorije/535/agro-knowledge-journal-vol-20-no-2-2019

  The Influence of the Sprayer Control on the Increase in the Productivity of the Machine-Tractor Aggregate in the Protection of Orchards.

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2019
  Autori Zoran Maličević, M. Jugović, S. Mitrić, and D. Mitrović
  Volumen 20
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 93

  Energy efficiency of direct input in the conventional production of corn, Mechanization in agriculture and conserving of the resources.

  Časopis International Scientific Journals of Scientific Technical Union of Mechanical Engineering "Industry 4.0"
  Godina 2019
  Autori M. Jugović and Zoran Maličević
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 3
  Strana do 6

  "PRODUCTIVITY OF TRANSPORT AGGREGATES IN HARVESTING CORN GRAINS"

  DOI 10.1707
  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2017
  Autori Borislav Railić, Zoran Maličević, Dragoljub Mitrovic, Ljiljana Drinić, and Stevan Trivkovic
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 167
  Strana do 174
  Veb adresa agricultforest.ac.me

  Productivity of transport aggregates in harvesting corn grains.

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2017
  Autori B. Railić, Zoran Maličević, D. Mitrović, Ljiljana Drinić, and S. Trivković
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 167
  Strana do 174

  Utvrđivanje vremena sušenja kukuruza primjenom tehnologije draeracije

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Borislav Railić and Zoran Maličević
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 519
  Strana do 530

  Analiza skladišnog prostora u RS u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Stevan Trivković, Borislav Railić, and Zoran Maličević
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 563
  Strana do 572

  Uticaj kalibracije atomizera savremene koncepcije na kvalitet aplikacije

  Časopis savremena poljoprivredna tehnika
  Godina 2014
  Autori Zoran Maličević, Jan Turan, Borislav Railić, and Dragoljub Mitrović
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 26

  Ekonomsko-ekološka analiza prednosti aplikacije pesticida kalibrisanim i precizno podešenim atomizerom

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2013
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, and Dijana Mihajlović
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 607
  Strana do 616

  THE IMPORTANCE OF CALIBRATION OF ATOMIZER AND MEASURES OF INCREASING EFFICIENCY ON APPLICATION IN YOUNG PLANTATIONS

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2013
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Dijana Mihajlović, and Mladen Babić
  Volumen 59
  Broj 2
  Strana od 117
  Strana do 125

  Contents of nickel, zinc, copper and lead in agricultural soils of the plains in the northwestern part of the Republic of Srpska

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2012
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Dragoja Radanović, Tihomir Predić, Mladen Babić, Sretenka Marković, and Zoran Maličević
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 123
  Strana do 134

  Ispitivanje tehnike za aplikaciju pesticida u cilju dobijanja GlobalGap standardau Republici Srpskoj

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2012
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Dijana Mihajlović, and Mladen Babić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 421
  Strana do 430

  Kontrola orošivača u cilju implementacije GlobalGap standarada

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2011
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Mladen Babić, and Dijana Mihajlović
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 183
  Strana do 190

  Redukovana aplikacija insekticida sa peristaltik pumpom kod zaštite uljane repice

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Nikola Đukić, and Aleksandar Sedlar
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 149
  Strana do 156

  Mjere poboljšanja efikasnosti orošivača u cilju primjene malih i srednjih normi pri orošavanju voćnjaka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Zoran Maličević, Borislav Railić, Siniša Mitrić, Mladen Babić, and Igor Marčeta
  Volumen 11
  Broj 4
  Strana od 141
  Strana do 148

  Aspekti isplativosti testiranja uređaja za zaštitu biljaka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2009
  Autori Borislav Railić, Zoran Maličević, Siniša Mitrić, Mladen Babić, and Igor Marčeta
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65

  Prve inspekcije orošivača u Srbiji

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Nikola Đukić, Aleksandar Sedlar, Rajko Bugarin, Borislav Railić, and Zoran Maličević
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 12

  Testiranje prskalica-potreba i obaveze

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2007
  Autori Nikola Đukić, Aleksandar Sedlar, Rajko Bugarin, Borislav Railić, and Zoran Maličević
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 78
  Veb adresa http://agroznanje.com/?sec=14

Radovi sa skupova

  Doziranje i određivanje norme utroška pesticida u voćarstvu

  Naučni skup XXIV savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem- Čačak 2019. god
  Publikacija Zbornik radova „XXIV savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Čačak 2019. god.“, svezak 2
  Godina 2019
  Autori Siniša Mitrić, Zoran Maličević, and Miljan Cvetković
  Strana od 581
  Strana do 586

  Sadržaji hroma i nikla u zemljištima donjeg dijela riječne doline Vrbasa

  Naučni skup International conference 16.YuCorr
  Godina 2014
  Autori Dijana Mihajlović, Svetlana Antić-Mladenović, Vaso Bojanić, and Zoran Maličević
  Strana od 294
  Strana do 300

Knjige

  „Načini gajenja i iskorišćavanje krmnih biljaka na oranicama“.

  Izdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Baljoj Luci
  ISBN 978-99938-93-67-7
  Godina 2021
  Autori Ž. Lakić and Zoran Maličević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 282

  Mehanizacija i oprema u stočarstvu

  Izdavač Univerzitet U Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-28-8
  Godina 2014
  Autori Dragoljub Mitrović, Borislav Railić, Zoran Maličević, and Milan Jugović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 345

  Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih mašina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-29-5
  Godina 2014
  Autori Dragoljub Mitrovic, Borislav Railić, Zoran Maličević, and Milan Jugovic
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 247

  Integralna proizvodnja voća i grožđa - opšte postavke

  Izdavač Naučno voćarsko društvo Republike Srpske i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN 978-99938-808-3-7
  Godina 2011
  Autori Gordana Đurić, Ivana Dulić Marković, Boris Pašalić, Ljubomir Radoš, Dimitrije Marković, Siniša Mitrić, Biljana Lolić, Zorica Đurić, Zoran Maličević, and Boris Tadić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 91