Navigation

mr Biljana Lakić
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za porodičnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Porodična medicina viši asistent February 24, 2022

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Beneficial Effects of Ursodeoxycholic Acid on Metabolic Parameters and Oxidative Stress in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Study

  DOI 10.1155/2024/4187796
  Časopis Journal of Diabetes Research
  Godina 2024
  Autori Biljana Lakić, Ranko Škrbić, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Milkica Grabež, Mirna Popović Šarić, Miloš Stojiljković, Ivan Soldatović, Zorica Janjetović, Anastasija Stokanović, Nataša Stojaković, and Momir Mikov
  Volumen 2024

  ASSOCIATION BETWEEN MICROVASCULAR COMPLICATIONS AND GLYCATED HEMOGLOBIN IN PATIENTS WITH DIABETES

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Biljana Lakić, Verica Petrović, Kosana Stanetić, and Suzana Savić
  Volumen 73
  Broj 9-10
  Strana od 277
  Strana do 283
  Veb adresa https://dlv.org.rs/casopis-medicinski-pregled/casopis-medicinski-pregled-arhiva/

  Ten-year risk assessment for type 2 diabetes mellitus using the Finnish Diabetes Risk Score in family medicine

  DOI 10.17392/1189-20
  Časopis MEDICINSKI GLASNIK
  Godina 2020
  Autori Suzana Savić, Saša Stanivuković, and Biljana Lakić
  Volumen 17
  Broj 2
  Strana od 517
  Strana do 522

  Detection of diabetic polyneuropathy in the family medicine clinics by using monofilament

  DOI 10.2298/VSP200226053L
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2020
  Autori Biljana Lakić, Verica Petrović, Maja Račić, and Kosana Stanetić
  Volumen Online First May
  Broj 00
  Strana od 53
  Strana do 53

  Detekcija periferne arterijske bolesti kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa u ambulanti porodične medicine

  DOI 10.7251/BII1902128L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Saša Turajlić, and Verica Petrović
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 135

  Attitudes and knowledge of physicians about psychoterapy

  Časopis MD - MEDICAL DATA
  Godina 2017
  Autori Mihaela Okuka, Biljana Lakić, and Maja Račić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 107
  Strana do 112

  Frequency of Risk Factors in Patients with Acute Myocardial Infarction.

  DOI doi:10.18575/msrs.sm.e.16.22
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Biljana Lakić and Maja Račić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 139

  Retrospective analysis of the role and performance of family medicine versus emergency medical services in the pre-hospital management of patients with AMI in Banja Luka

  DOI 10.5644/ama2006-124.151(original article)
  Časopis Acta Medica Academica
  Godina 2016
  Autori Biljana Lakić, Maja Račić, and Duško Vulić
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 10
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  Pneumonija/ Prikaz slučaja

  Naučni skup "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Publikacija "Stres i kako protiv njega?!" Konferencija 14. Dani porodične medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka i odabranih radova u cijelosti, ur. doc. dr Suzana Savić
  Godina 2019
  Autori Biljana Lakić, Suzana Savić, Gordana Tešanović, Verica Petrović, and Kosana Stanetić
  Strana od 19
  Strana do 23

  Komorbiditet dijabetes melitusa tipa 2 i arterijske hipertenzije u ambulanti porodične medicine

  Naučni skup DrugI međunarodnI kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Publikacija Zbornik radova drugog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Godina 2009
  Autori Biljana Lakić and Kecman Sanja
  Strana od 351
  Strana do 355

  Epidemiološke karakteristike dijabetes melitusa iz ugla porodičnog ljekara

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova drugog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport";
  Godina 2009
  Autori Biljana Lakić and Kecman Sanja
  Strana od 351
  Strana do 355

Knjige

  Terapija bola-Farmakoterapijski vodič u porodičnoj medicini

  Izdavač Udruženje kliničkih farmakologa Republike Srpske, Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
  ISBN 978-99976-752-2-4
  Godina 2019
  Autori Ranko Škrbić, Nataša Stojaković, Nataša Pilipović-Broćeta, and Biljana Lakić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 88