Navigation

prof. dr Branislav Glišić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor October 29, 2008

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus) Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evaluation of enamel surface after bracket debonding and adhesive removal with six different methods

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH190305008A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović Radman, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Broj 00
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2020%20OnLine-First/0370-81792000008A.pdf

Projekti

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za odredjivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Project Number 1257019
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vladan Mirjanic
Participants prof. dr Adriana Arbutina
prof. dr Branislav Glisic
doc. dr Marijana Arapovic-Savic
dr Nenad Nedeljkovic
doc. mr Mirjana Umicevic-Davidovic
Ljiljana Josipovic
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM