Navigation

Jovana Munjiza, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet - Katedra za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina i eksploataciju fluida
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Eksploatacija fluida viši asistent September 25, 2019

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Važnost testiranja nezacijevljene bušotine u gasnom ležištu

  Časopis GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
  Godina 2020
  Autori Sanel Nuhanović, Adnan Hodžič, Amir Sušić, and Jovana Munjiza
  Volumen 8
  Strana od 54
  Strana do 60

  Važnost testiranja nezacjevljene bušotine u naftnom ležištu

  Časopis GLASNIK RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
  Godina 2019
  Autori Jovana Munjiza, Adnan Hodžič, Sanel Nuhanović, and Zvonimir Bošković
  Strana od 9
  Strana do 17

  Economic analysis and calculation of drilling and blasting parameters for quarry ''Dobrnja'' near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2015.0713.035M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić, and Jovana Crnogorac
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 35
  Strana do 41

  DEFORMACIJE I PROPUSNOST CEMENTNOG KAMENA RAZLIČITOG SASTAVA U MEKIM DO SREDNJE TVRDIM FORMACIJAMA

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Sanel Nuhanović, and Jovana Crnogorac
  Strana od 22
  Strana do 32

  DEFORMACIJE I PROPUSNOST CEMENTNOG KAMENA RAZLIČITOG SASTAVA U TVRDIM FORMACIJAMA

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Sanel Nuhanović, and Jovana Crnogorac
  Strana od 12
  Strana do 21

  ODREĐIVANJE MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA CEMENTNOG KAMENA ZA TRAJNU NEPROPUSNOST CEMENTIRANOG MEĐUPROSTORA

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, Jovana Crnogorac, and Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 21

  Određivanje mehaničkih karakteristika cementnog kamena za trajnu nepropusnost cementiranog međuprostora

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, and Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 11

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, and Sanel Nuhanović
  Strana od 12
  Strana do 21

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u mekim do srednje tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek, and Sanel Nuhanović
  Strana od 22
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  ANALYSIS OF THE UNDERGROUND ROOMS STABILITY (LATERAL DRIFTS) AND CALCULATION OF THE LOADING OF SAFETY PILLARS IN UNDERGROUND MINE "BATURINKA"

  Naučni skup GEO-EXPO 2022
  DOI 10.35123/GEO-EXPO_2022
  Publikacija ZBORNIK RADOVA GEO-EXPO 2022
  Godina 2022
  Autori Duško Torbica, Dražana Tošić, Miodrag Čelebić, and Jovana Munjiza
  Strana od 83
  Strana do 90
  Veb adresa https://www.geotehnika.ba/Zbornici_radova/zb_2022.html

  POVEĆANJE PROPUSNOSTI REZERVOAR STIJENA UGLJOVODONIKA OBRADOM KOLEKTORA KISELINAMA

  Naučni skup II Rudarsko geoloski forum
  Godina 2016
  Autori Zvonimir Bošković, Jovana Crnogorac, and Ištvan Djerman
  Strana od 122
  Strana do 129

Projekti

Strukturna ispitivanja sa probama kompatibilnosti domacih ugljeva za proizvodnju grafen oksida metodom elektrohemijske eksfolijacije

Project Number 1259100
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Suzana Gotovac-Atlagic
Participants Jelena Vukalovic, ma
Sladjana Radivojevic
Jovana Munjiza, ma
Dragana Stevic, ma
doc. dr Ljiljana Tankosic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Beginning of realization 2024-07-01
End of the project 2025-07-01
Project value 3500.0 BAM