Navigation

prof. dr Sanja Radetić Lovrić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet - Katedra za psihologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna i organizacijska psihologija redovni profesor September 23, 2021

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osobine ličnosti i karakteristični obrazci kriminalnog ponašanja počinitelja ubistva u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/SIN2101101L
  Časopis Sineza
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Suzana Vujadinović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 101
  Strana do 116
  Veb adresa https://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/28

  Quality of life after traumatic loss and the role of social support - examining the psychological consequences of war twenty-five years later.

  DOI 10.5937/PSISTRA23-26448
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Aleksandra Pećanac
  Volumen XXIII
  Broj 2
  Strana od 121
  Strana do 140
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/psistra/issue/archive

  Razlikuju li se vaspitni stavovi roditelja djece koja igraju igre na sreću i koja ne igraju? (Does the Parental Rearing Styles of youths who play games of chance differentiate from those youths who do not play games of chance?).

  DOI 10.7251/ZCMZ2001306R
  Časopis Društvene devijacije
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Slađana Popović
  Volumen 5
  Strana od 306
  Strana do 317
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=901588

  Conspiracy mentality in post-conflict societies: relations with Ethos of Conflict and Readiness for Reconciliation

  DOI 10.5964/ejop.​v15i1.1695
  Časopis Europe's Journal of Psychology (EJOP)
  Godina 2019
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović, and Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 81
  Veb adresa https://ejop.psychopen.eu/index.php/ejop/article/view/1695

  Relations Between Big Five Personality Traits Model and Achievement Motive in Athletes (Relacion de la dimension de personalidad del modelo de los cinco grandes y la motivacion de logro en los deportistas).

  DOI 10.5937/fizkul1902222M
  Časopis Fizička kultura
  Godina 2019
  Autori Biljana Mirković and Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 73
  Broj 2
  Strana od 222
  Strana do 229
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=14897

  Stavovi osuđenika o uslovima života u zatvorskim ustanovama.

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Dejan Matijević, and Biljana Mirković
  Volumen 17
  Broj 5
  Strana od 252
  Strana do 268
  Veb adresa http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/158/158

  Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6)

  DOI 10.2298/PSI1603263S
  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević, and Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 49
  Broj 3
  Strana od 263
  Strana do 276
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0048-57051603263S

  Naučena bespomoćnost i religioznost mladih u tranzicijskim okolnostima života

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 10
  Strana od 329
  Strana do 347

  Socijalne vrijednosti mladih bez i sa toksikomanskim iskustvom

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 9
  Strana od 359
  Strana do 377

  Odnos indeksa SOPUS i deidealizacije roditelja u periodu rane adolescencije

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 281
  Strana do 301

Radovi sa skupova

  Children at risk and in contact with the courts and lax in BiH / Djeca u riziku i kontaktu sa sudovima i zakonodavstvom u BiH

  Naučni skup International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 68
  Strana do 69
  Veb adresa https://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Izazovi i problemi savjetovanja djece i mladih u školi

  Naučni skup VI Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije - Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  DOI 10.7251/ZCMZ0121082M
  Publikacija Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Godina 2021
  Autori Tatjana Marić and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 82
  Strana do 89

  Students who struggle with school discipline: The importance of distressful life events.

  Naučni skup Current Trends in Psychology/Savremeni trendovi u psihologiji/
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Ana Keleman, Lana Lugonja, and Siniša Subotić
  Strana od 226
  Strana do 226
  Veb adresa http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-541-9

  Psychometric validation of the ICAR Matrix Reasoning test.

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXVI scientific conference: Empirical studies in psychology
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Jovana Baošić, Anđela Velimir, Marija Malenčić, Bojana Mihajlović, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 59
  Strana do 63
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=59

  Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZB2001209S
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti 2019
  Godina 2019
  Autori Siniša Subotić and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 209
  Strana do 216
  Veb adresa https://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Djeca u medijskom prostoru: etika ili etiketa?

  Naučni skup VI Kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova VI Kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Olga Lola Ninković, and Sara Brković
  Strana od 15
  Strana do 28
  Veb adresa https://dprs.rs.ba/wp-content/uploads/2021/02/Zbornik-radova-VI-Kongres-psihologa-BiH.pdf

  Relationship between life stressors, depressiveness, and school achievement in late elementary and late high school students.

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV scientific conference: Empirical studies in psychology
  Godina 2019
  Autori Siniša Subotić, Sanja Radetić-Lovrić, Gajić Vladan, Golubović Aleksandar, and Dejan Sibinčić
  Strana od 64
  Strana do 67
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/10/proceedings_EIP_2019.pdf

  Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

  Naučni skup Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZB2001209S
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Siniša Subotić
  Strana od 209
  Strana do 2016
  Veb adresa https://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Does the Ethos of Conflict Structure Differ in Different Contexts? A Network Analysis.

  Naučni skup 24th Ramiro and Zoran Bujas Days
  Publikacija A Network Analysis. 24th Ramiro and Zoran Bujas Days (Book of Abstracts).
  Godina 2019
  Autori Tijana Karić, Siniša Lakić, Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić, and Olivera Radović
  Strana od 96
  Strana do 96
  Veb adresa http://psihologija.ffzg.unizg.hr/en/drzb2019/program/book-of-abstracts

  Protection of mental health of children and youth in criminal procedure / Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih u krivičnom postupku

  Naučni skup International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 21
  Strana do ‚21
  Veb adresa https://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Podrška konzervativnim partijama izvire iz „vezujuće“ moralnosti i posredovana je ekstremističkom ideologijom.

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić, and Olivera Radović

  Struktura konfliktnog etosa srba iz Srbije, Republike Srpske i sa Kosova

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Tijana Karić, Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić, and Olivera Radović

  Teorije zavere u post-konfliktnim društvima: relacije sa konfliktnim etosom i spremnošću na pomirenje

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović, and Sanja Radetić-Lovrić

  Subjective views on the reconciliation in the Post-Yugoslav countries: role of the ethos of conflict

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 122
  Strana do 123
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2018/03/2018-KNJIGA-REZIMEA.pdf

  Jačanje profesionalnih kapaciteta za unapređenjem psihosocijane podrške djeci u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini: primjer dobre prakse

  Naučni skup Konferencija Viktimološkog društva Srbije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Olga Lola Ninković
  Strana od 34
  Strana do 35
  Veb adresa http://www.vds.rs/File/KnjigaApstrakata2017Final.pdf

  Primjena matrice za rano prepoznavanje faktora rizika kod djece u školama Republike Srpske

  Naučni skup Kongres psihologa Srbije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Branko Anđić, and Nina Ninković
  Strana od 125
  Strana do 126
  Veb adresa http://dps.org.rs/images/65_Naucno-strucni_skup_psihologa_Srbije_-_Knjiga_rezimea.pdf

  Motiv postignuća kod sportista: uticaj personalnih i demografskih karakteristika.

  Naučni skup Kongres psihologa BiH
  Publikacija Knjiga rezimea V Kongresa psihologa BiH
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Biljana Mirković
  Strana od 88
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.dpfbih.ba/zbornik

  Social attitudes and intergroup contact as determinants of readiness for reconciliation.

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Knjiga rezimea XXIII Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2017
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 123
  Strana do 124
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf

  (Im)moral foundations of intergroup conflict

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Knjiga rezime XXIII Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd (RS): Filozofski fakultet.
  Godina 2017
  Autori Janko Međedović, Boban Petrović, Olivera Radović, and Sanja Radetić Lovrić
  Strana od 135
  Strana do 136
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf

  Razlike u navođenju traumatskih iskustava iz djetinjstva između elektronskog i papir-olovka modaliteta anketiranja

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 85
  Strana do 85

  Psihološka podrška stanovništvu poplavljenih područja u Republici Srpskoj: primjer dobre prakse

  Naučni skup Znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Publikacija Knjiga rezimea Znanstveno-stručnog skupa Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Godina 2016
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Karakteristike psihološkog profila pacijenta nakon operacije diskurs hernije

  Naučni skup Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Publikacija 4. Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici: Sažeci
  Godina 2016
  Autori Dijana Đurić, Đorđe Čekrlija, and Sanja Radetić-Lovrić

  Razlika u povezanosti motivacije i agresivnosti između sportista i nesportista.

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Nataša Pivašević, Ognjen Tadić, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 340
  Strana do 348
  Veb adresa https://dprs.rs.ba/2021/06/24/zbornik-radova-sa-naucno-strucnog-skupa-otvoreni-dani-psihologije-banja-luka-2014/

  Preliminarna psihometrijska validacija prevoda Skale anksioznosti od socijalne interakcije

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  DOI COBIS.SR-ID 212423692
  Publikacija Tematski zbornik radova "Individualne razlike, obrazovanje i rad"
  Godina 2014
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 23
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.dps.org.rs/component/content/article/709-dani-primenjen-psihologije-27-2892013-nis

  Uloga socijalno-psiholoških konstrukata u objašnjenju pojave zavisnosti o drogama

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  DOI 159.9(063)(082)
  Publikacija Zbornik radova III kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 207
  Strana do 225
  Veb adresa http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f6e05fbb-d346-4437-9d6d-531c0ddb4874&articleId=399c6a00-8296-4779-aac7-7a2828d1deef

  Vremenski odnos stresora i prvog kontakta mladih sa drogama

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  DOI ISBN 978-86-7379-294-1
  Publikacija Komunikaicja i ljudsko iskustvo - tematski zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 317
  Strana do 337
  Veb adresa www.psihologijanis.rs

  Percepcija vlastite emocionalne regulacije i kontrole zavisnika i nezavisnika od droga.

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa Psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 77
  Strana do 93

  Socijalno-psihološke diskriminante zavisnika i nezavisnika od droga.

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  „Blažena bespomoćnost“ ili „mehanizam blaženog predaha“ i religijske orjentacije adolescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Branko Milosavljević, Sanja Radetić-Lovrić, and Siniša Lakić
  Strana od 177
  Strana do 192

  Samoživi arhiv neprijateljstva- tamna sijenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Vladimir Turjačanin, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalna kontrola kao prediktor socijalno neprihvatljivih ponašanja mladih

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  Publikacija Primjenjena psihologija – Društvo, porodica, ponašanje
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević and Sanja Radetić-Lovrić

  Faktorska struktura skale za ispitivanje bliskosti, dodira sa subkulturom toksikomana

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova Filozofskog fakulteta Banjaluka, Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 317
  Strana do 333

  Forenzička psihologija – veza sa drugim naukama, dileme i razlike u definisanju i njen razvoj.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti - Zbornik radova Filozofskog fakulteta Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 153
  Strana do 162

  Dvofaktorski model deidealizacije roditelja

  Naučni skup Interdisciplinarni pristup u nauci
  Publikacija Interdisciplinarni pristup u nauci: Rezimei
  Godina 2003
  Autori Đorđe Čekrlija and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 31
  Strana do 31

Ostali radovi

  Project: Improvement of the program of the Referral mechanism for supporting children and their families in the Republic of Srpska by strengthening cross-sectoral cooperation (2020-2021)

  Izdavač Društvo psihologa RS, UNICEF, Vlada Švicarske (SDC) i Švedska agencija za razvoj i saradnju (Sida), Republički pedagoški zavod Rep. Srpske, Društvo psihologa RS
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Researche project: „Researches on individual and social consequences of the Missing Issue and Ambiguous Loss faced by Families of Persons Missing as a Result of 1992 – 1995 Conflict in BiH“ (2019/20, The International Committee of the Red Cross (ICRC), u svojstvu istraživača-mentora u projektu.

  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: Istraživanje „Prevencija je pola zdravlj“„ u cilju jačanja kapaciteta vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji zloupotrebe opojnih droga“ (2021, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske), u svojstvu rukovodioca – istraživača u projektu

  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Lista za sistematizovanje nastavničkih opservacija (verzija br.2).

  Izdavač Društvo psihologa RS
  ISSN/ISBN 978-99976-924-1-2,
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Branko Anđić, Sanja Radetić Lovrić, Gordana Ružić, and Olga Lola Ninković

  Projekat: Zaštita mentalnog zdravlja vulnerabilnih kategorija stanovništva u doba KOVID-19 pandemije (2020)

  Izdavač Projekat mentalnog zdravlja u BiH u saradnji sa Asocijacija XY, Vlada Švedske i Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: Psihosocijalna podrška u vrijeme Kovid pandemije (2020-2021)

  Izdavač UNICEF, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, & Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: Dokumentarni film „Osmijeh ispod maske“ (2020): u režiji Branka Lazića, direktor projekta filma Sanja Radetić Lovrić

  Izdavač Produkcija: produkcija: Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=yzi3mo2O3I0&t=29s

  Dokumentarni film „Strah je zarazan“ (2020) u režiji Branka Lazića, direktor projekta filma Sanja Radetić Lovrić

  Izdavač produkcija: Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=cvHvSHqz0Mc&t=98s

  Radionice za izgradnju odnosa povjerenja i razumijevanja između roditelja i predškolske ustanove, str. 69 – 86. U: Cvijanović, N., str. 27-40. (Ur.): Program za unapređenje partnerstva sa porodicom – program odgovornog roditeljstva

  Vaspitanje djece u predškolskim ustanovama: uloga roditelja i vaspitača

  Socijalno-psihološki aspekti razvoja poremećaja ponašanja i emocija kod djece i adolescenata

  Izdavač Društvo psihologa RS.
  ISSN/ISBN 978-99976-732-9-9
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 27
  Strana do 59
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Podrska%20i%20tretman.pdf

  Projekat:„Podrška centru za socijalni rad Foča BHRI103“ u okviru edukativnog programa Prepoznavanje znakova i faktora rizika nasilničkog ponašanja kod mladih i uloga Centra za socijalni rad u njihovom rješavanju (2019)

  Izdavač International Organization for Migration/Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: „ Nisi sam“- psihosocijalna podrška djeci bez roditeljskog staranja (2019)

  Izdavač JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „ Rada Vranješević“, Grada Banja Luke, Društvo psihologa RS)
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Dokumentarno-edukativni film „Svi za jedno“ (2018) u režiji Branka Lazića, direktor projekta filma Sanja Radetić Lovrić

  Izdavač produkcija: Društvo psihologa RS
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=sUmayFvRwJk

  Project: Establishing a comprehensive system of identification of and support to children at risk in school of Republika Srpska (2018 – 2020)

  Izdavač Društvo psihologa RS, UNICEF, & Republički pedagoški zavod RS
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Jačanje preventivnog uticaja medija u suzbijanju pojave maloljetničkog prestupništva (2018-2019)

  Izdavač Razvojni programi ujedninjenih nacija - UNDP, Grada Banja Luka, Društvo psihologa RS)
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  3. Projekat: Edukativni program „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ namjenjenom studentima Univerziteta u Banjoj Luci (2017)

  Izdavač UNICEF BiH i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu),
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Naučno-istraživački projekat: Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika namjenjen stručnim službama škola - pilot faza istraživanja

  Izdavač Društvo psihologa RS, Republički pedagoški zavod, UNICEF i partneri
  Godina 2016
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Naučno-istraživački projekat: Socijalno-psihološke determinante međugrupnog pomirenja nakon dugotrajnih konflikata u post-jugoslovenskim zemljama, saradnik na projektu

  Izdavač Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
  Godina 2016
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Project: Institutional capacity strengthening psychosocial support to children and minors in criminal proceedings (2015 – 2017)

  Izdavač Društvo psihologa RS
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socioemotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH

  Godina 2015
  Autori Danijel Hopić, Mustafa Šuvalja, Belma Žiga, Miroslav Gavrić, and Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: telefon za psihološko savjetovanje

  Izdavač Društvo psihologa RS & Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalno neprihvatljiva ponašanja mladih u Republici Srpskoj: rizični faktori nastanka i mogućnost prevencije (2014)

  Godina 2014
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalizacija i zavisnost od PAS: socijalno-psihološki pristup resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji

  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Samoživi arhiv neprijateljstva - tamna sjenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99938-34-81-6
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Vladimir Turjačanin, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 175
  Strana do 192

  Vrijednosni prioriteti mladih deset godina nakon rata

  Izdavač Filozofski fakultet Beograd
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, and Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalno-psihološke diskriminante socijalizacije mladih

  Godina 2007
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Žene i muškarci u svijetu socijalne patologije

  Godina 2007
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Mladi i toksikomanije

Knjige

  Paradigme zavisnosti: socijalnopsihološki diskurs o drogama

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-98-53-3
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 236
  Veb adresa http://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/book/13

  Dijete u pravosudnom postupku : psihološki pristup

  Izdavač Društvo psihologa RS
  ISBN 978-99955-721-9-8
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić and Olga Lola Ninković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 303
  Veb adresa dprs.rs.ba

  Droga i socijalizacija mladih

  Izdavač Grafomark. Laktaši
  ISBN 978-99938-36-99-5
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Radionica kao model rada sa grupom u okviru vaspitno-obrazovnog sistema

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 271

  Kultura tolerancije prema svijetu socijalne patologije

  Izdavač Centar za socijalni i kulturni popravak, Banja Luka
  ISBN 978-99938-843-3-0
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 117

  Zavisnost od droga mladih: socijalno-psihološki pristup i istraživanja

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-57-21-8
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 251

  Mladi, socijalna kontrola i stranputice

  Izdavač Društvo psihologa Republike Srpske
  ISBN 99938-36-87-7
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 95

Projekti

Jacanje pedagosih i digitalnih kompetencija nastavnika

Project Number 1251322
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni obrazovni
Organizational unit Filozofski fakultet
Head prof. dr Sanja Radetic Lovric
Participants Zeljana Kovacevic
prof. dr Drazenko Jorgic
doc. dr Aleksandar Pajkanovic
doc. dr Mihajlo Savic
prof. dr Ivana Zecevic
prof. dr Srdjan Dusanic
Marko Acic
prof. dr Milica Drobac Pavicevic
Djordje Stojisavljevic, ma
Milana Damjenic, ma
prof. dr Sinisa Lakic
Business Partner UNICEF
Beginning of realization 2022-09-01
End of the project 2024-03-01
Project value 149815.0 BAM