Navigation

prof. dr Vlade Simović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 409
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za politikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politička teorija vanredni profesor March 26, 2020

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa Akademske studije trećeg ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evropska unija i Bosna i Hercegovina - prilog izučavanju politike u pluralnim društvima

  DOI DOI: 10.5937/spm82-45553
  Časopis Srpska politička misao / Serbian Political Thought
  Godina 2023
  Autori Vlade Simović and Željko Budimir
  Volumen 82
  Broj 4/2023
  Strana od 307
  Strana do 325
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/spm/issue/view/1729/118

  Evropske integracije Bosne i Hercegovine i logika konsocijalizma

  DOI 10.5937/socgod17-42077
  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2022
  Autori Vlade Simović
  Broj 17
  Strana od 49
  Strana do 64
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1840-1538/2022/1840-15382217049S.pdf

  Geopolitička orijentacija partija u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.5937/politeia0-44493
  Časopis POLITEIA
  Godina 2022
  Autori Vlade Simović and Ivan Zarić
  Strana od 33
  Strana do 50
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/373698870_Geopolitical_orientation_of_parties_in_Bosnia_and_Herzegovina

  Austrija i Bosna i Hercegovina u konsocijacijskoj teoriji i praksi

  DOI 10.7251/STED2201067S
  Časopis STED Journal
  Godina 2022
  Autori Vlade Simović and Ivan Ilić
  Volumen 16
  Broj 1/2022
  Strana od 67
  Strana do 82
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1047632

  Ideje globalizma u holivudskim sitkomima

  DOI 10.5937/politeia0-33923
  Časopis POLITEIA
  Godina 2021
  Autori Vlade Simović
  Volumen 11
  Broj 22
  Strana od 99
  Strana do 115
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2021/2232-96412122099S.pdf

  Socijalističke i socijaldemokratske partije u političkom sistemu Republike Srpske

  DOI 10.7251/DEFSR4721081S
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2021
  Autori Vlade Simović and Nikolina Babić
  Broj 47-48
  Strana od 81
  Strana do 113
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=996488

  Uticaj religije na nastanak i razvoj političkih partija u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.22182/pr.5912019.4
  Časopis Politička revija
  Godina 2019
  Autori Vlade Simović and Velizar Antić
  Volumen 59
  Broj 1/2019
  Strana od 59
  Strana do 76
  Veb adresa http://www.ips.ac.rs/rs/publications/uticaj-religije-na-nastanak-i-razvoj-politickih-partija-u-bosni-i-hercegovini/

  Uticaj međunarodnih aktera na unutrašnje uređenje, političke partije i procese u Bosni i Hercegovini od 1908. do 1995. godine

  DOI doi 10.7251/PR5217093S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Matej Savić and Vlade Simović
  Volumen XIV
  Broj 52
  Strana od 93
  Strana do 119

  Bosna i Hercegovina i Belgija: Nacionalne podjele i partijski karteli

  DOI 10.5937/pol1713114S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Vlade Simović
  Broj 13
  Strana od 114
  Strana do 127
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=592595

  Unutarpartijska demokratija u Srpskoj

  DOI 10.7251/POL1611095S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Vlade Simović
  Broj 11
  Strana od 95
  Strana do 118
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=594613

  Religijsko oblikovanje bošnjačke nacije

  DOI 10.7251/POL1408351S
  Časopis POLITEIA
  Godina 2014
  Autori Vlade Simović
  Broj 8
  Strana od 351
  Strana do 369
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=598800

  Kulturno-istorijski kontekst postdejtonske Bosne i Hercegovine kao ne/moguće države

  Časopis POLITEIA
  Godina 2011
  Autori Vlade Simović
  Broj 2
  Strana od 333
  Strana do 349
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=765244

Radovi sa skupova

  Nacionalno-partijska borba Srba u Bosni i Hercegovini (1910-2022)

  Naučni skup ISTORIJA političkih ideja kod Srba: zbornik radova
  Publikacija Zbornik radova "Istorija političkih ideja kod Srba"
  Godina 2024
  Autori Vlade Simović
  Strana od 139
  Strana do 177
  Veb adresa https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2024/978-86-6065-836-6

  Bosna i Hercegovina u "šok terapiji" neoliberalne tranzicije

  Naučni skup Naučni skup "Ekonomija postmoderne" (Ekonomski fakultet Banja Luka, 2022)
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Ekonomskog fakulteta 2022: "Ekonomija postmoderne" (Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci)
  Godina 2022
  Autori Vlade Simović
  Strana od 71
  Strana do 112
  Veb adresa https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/en/bib/137138433

  Začeci politike "meke moći" Rusije prema Bosni i Hercegovini na primjeru djelovanja Aleksandra Fjodoroviča Giljferdinga

  Naučni skup Zbornik radova sa naučnog skupa "Društvo i politika" - "Balkan i Istok: dominantni diskursi, interkulturalna komunikacija i (anti)globalizacija"
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Društvo i politika" - "Balkan i Istok: dominantni diskursi, interkulturalna komunikacija i (anti)globalizacija" (Fakultet političkih nauka Banja Luka, 2022)
  Godina 2022
  Autori Vlade Simović
  Strana od 7
  Strana do 28

  Diplomatska percepcija saradnje BiH sa NR Kinom: prvi uvidi i početak diplomatske saradnje

  Naučni skup 25 godina diplomatskih odnosa NR Kine i BiH
  Publikacija Fondacija za promociju i razvoj inicijative "Pojas i put", Istraživački centar
  Godina 2020
  Autori Anja Mudrenović and Vlade Simović
  Strana od 44
  Strana do 58

  Logika antikonsocijalizma i konstitucionalna jednostranost u Bosni i Hercegovini (1990-1995)

  Naučni skup Naučna konferencija "(Re)konstrukcija društvene stvarnosti"
  Publikacija Zbornik radova izloženih na konferenciji sa međunarodnim učešćem "(Re)konstrukcija društvene stvarnosti" (Banja Luka, 2017)
  Godina 2018
  Autori Vlade Simović
  Strana od 99
  Strana do 116

  Političke partije i etnofederalizam u Bosni i Hercegovini i Belgiji

  Naučni skup Naučni skup "Nauka i stvarnost"
  DOI 10.7251/TOMNIS1701411S
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Nauka i stvarnost" (Pale, 2017)
  Godina 2018
  Autori Vlade Simović
  Strana od 411
  Strana do 426

  Demokratija u višenacionalnim državama: slučaj Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Naučni skup "Politička kultura, dijalog i tolerancija", Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova "Politička kultura, dijalog i tolerancija" (Banja Luka, 2016)
  Godina 2016
  Autori Vlade Simović
  Strana od 27
  Strana do 47

  Političke partije u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini: analiza postdejtonskog političkog sistema (Zbornik radova)
  Publikacija Država, politika i društvo u Bosni i Hercegovini: analiza postdejtonskog političkog sistema (Zbornik radova), pp. , University Press Sarajevo i Magistrat izdanja Sarajevo, Sarajevo, Jul, 2011.
  Godina 2011
  Autori Vlade Simović
  Strana od 333
  Strana do 358

  Globalni mediji i demokratija

  Naučni skup Međunarodna konferencija "Ljudska prava i slobode"
  Publikacija Međunarodna konferencija "Ljudska prava i slobode" (Banja Luka, 2010)
  Godina 2010
  Autori Vlade Simović
  Strana od 286
  Strana do 301

Ostali radovi

  Učešće u radu okruglog stola pod nazivom Dejton juče, danas i sutra u organizaciji SOFPN Univerziteta u Banjoj Luci (22.11.2023.)

  Godina 2023
  Autori Vlade Simović

  Učešće u radu konferencije i zajedničko izlaganje sa doc. dr Draškom Gajićem na temu Neoliberalni hegemonizam i strani intervencionizam u Bosni i Hercegovini – X Međunarodna naučno-praktička konferencija pod nazivom Aktuelna pitanja regionalnih i međunarodnih istraživanja: savremeni društveno-ekonomski i politički razvoj zemalja Evrope i Azije Novosibirskog državnog tehničkog univerzitata (23.11.2023.)

  Godina 2023
  Autori Vlade Simović

  Učešće u radu konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom The Balkans and the East: Dominant discourses, intercultural communication and (anti)globalization u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Konfucijevog instituta iz Banja Luke (30.10.2022-01.10.2022.)

  Godina 2022
  Autori Vlade Simović

  Partokratija i sindikati u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Durieux, Zagreb (2022)
  Godina 2022
  Autori Vlade Simović and Filip Matić
  Strana od 177
  Strana do 200
  Veb adresa http://durieux.hr/wordpress/knjige/esejistika-publicistika/sindikati-izmedu-rada-kapitala/

  Predavač na temu Politike identiteta na Zapadnom Balkanu – IX Regionalna škola političke filozofije dr Zoran Đinđić organizovana u saradnji Fondacije dr Zoran Đinđić i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu (24.10.2021.-28.10.2021.)

  Godina 2021
  Autori Vlade Simović

  Učešće u radu konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom Power, politics and social science (100 years after Max Weber) u organizaciji Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (18.09.2020-19.09.2020.)

  Godina 2020
  Autori Vlade Simović

  Plaodaje za Republiku Srpsku – Nenad Kecmanović „Hronika nemoguće države“, Catena mundi, Beograd

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 2232-9641
  DOI 10.5937/politeia0-16125
  Godina 2017
  Autori Vlade Simović
  Strana od 147
  Strana do 151
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=613423

  Učešće u radu konferencije pod nazivom Javnost kao faktor demokratije u organizaciji Fondacije Fridrih Ebert Štiftung i Centra za međunarodne odnose (29.11.2016.)

  Godina 2016
  Autori Vlade Simović

  Učešće u radu konferencije pod nazivom Preustroj općine Travnik u gradsku zajednicu – razlozi, modeli, načini i primjeri dobre prakse u organizaciji Udruge za humani i održivi razvoj udruge „Klik“ i Instituta za društveno-politička istraživanja (09.04.2016.)

  Godina 2016
  Autori Vlade Simović

  Saradnik na knjizi Istorija Republike Srpske, autora Čedomira Antića i Nenada Kecmanovića

  ISSN/ISBN 978-86-919749-1-6
  Godina 2016
  Autori Vlade Simović

Knjige

  Narod, partije i demokratija u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-773-3-4
  Godina 2019
  Autori Vlade Simović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 357

  Prevarena demokratija: Ogled o parlamentarnim političkim partijama u Bosni i Hercegovini od 1990. do 1995. godine

  Izdavač Art print Banja Luka
  ISBN 978-99955-90-88-8
  Godina 2014
  Autori Vlade Simović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 174

Projekti

Medjunarodni poredak i srpsko nacionalno pitanje

Project Number 1251710
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head doc. dr Nina Sajic
Participants Sinisa Simikic
prof. dr Vlade Simovic
Olja Vidicevic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2024-03-01
End of the project 2025-03-31
Project value 4918.0 BAM

Istorija politickih ideja kod Srba

Project Number 1251704
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Djordje Vukovic
Participants prof. dr Vlade Simovic
Nikolina Babic
Business Partner AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUCNOISTRAZIVACKU DJELATNOST
Beginning of realization 2023-03-01
End of the project 2024-03-01
Project value 4918.0 BAM

Banjalucki filmski kamp - Film i identitet

Project Number 1251701
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni strucni (profesionalni)
Organizational unit Fakultet politickih nauka
Head prof. dr Nemanja Djukic
Participants prof. Goran Dujakovic, ma
mr Zeljko Saric
doc. dr Sasa Laketa
doc. mr Miodrag Manojlovic
Predrag Milidrag
prof. dr Tatjana Duronjic
Obrad Samardzic
Nenad Malesevic
Dusanka Slijepcevic, ma
Predrag Krstic
prof. dr Vlade Simovic
Divna Vuksanovic
Marjan Krivak
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2022-05-27
Project value 4500.0 BAM