Navigation

mr Sanja Krnetić

Laborant/viši laborant - II-31
Tehnološki fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  MFI zeoliti kao adsorbens kiselih i baznih primjesa u vodenom mediju

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Sanja Krnetić, Nedeljko Čegar, and Branko Škundrić
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/

Radovi sa skupova

  Karakteristike površine klinoptilolita u procesima adsorpcije

  Naučni skup IX Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali" proizvodnja-osobine-primjena
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Saša Zeljković, Zora Levi, Rada Petrović, Slavica Sladojević, and Sanja Krnetić
  Strana od 257
  Strana do 264

  Uticaj sastava i strukture zeolita na njegove adsorpcione karakteristike

  Naučni skup VII naučno stručni simpozij Metalni i nemetalni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Dragica Lazić, Sanja Krnetić, Suzana Vujasinović, and Saša Zeljković
  Strana od 423
  Strana do 428

  Analysis and Characterization of Some Ore Formations from the Area of the Republika Srpska

  Naučni skup XX International Serbian Symposium on Mineral Proceedings
  Publikacija Proceedings
  Godina 2006
  Autori Sanja Krnetić, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Slavica Sladojević, Branko Škundrić, and Nedeljko Čegar
  Strana od 308
  Strana do 315