Navigation

Nebojša Mihajlica

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ispitivanje sadržaja aktivne supstance i degradacionih proizvoda/nečistoća u tabletama nimesulida primjenom reverzno-fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2013
  Autori Biljana Tubić, Irena Kasagić-Vujanović, Nebojša Mihajlica, Žarko Gagić, and Nataša Bubić-Pajić
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.farmacija.org/default.aspx?ID=pharmArchive&LN=SRL