Navigation

prof. dr Siniša Vidaković
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti - Katedra za istoriju i teorija likovnih umjetnosti
 • Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet - Katedra za istoriju i teoriju arhitekture i zaštitu graditeljskog nasljeđa
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija i teorija likovnih umjetnosti redovni profesor December 26, 2019

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa Akademske studije prvog ciklusa

Bibliografija

Radovi u časopisima

  "SLIKA U VREMENU IZVAN VREMENA"

  Časopis Nova Stvarnost
  Godina 2021
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen 155
  Broj 3 i 4
  Strana od 140
  Strana do 146
  Veb adresa www.uk-rs.org

  "Personalna sinteza temporalnih artističkih promišljanja u AB ovo prostoru"

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2021
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen 300
  Broj 73-74
  Strana od 152
  Strana do 159

  BAUHAUS U SVJETLU NOVOUSPOSTAVLJENIH ESTETIČKIH MATRICA I POGLEDA NA UMJETNOST XX VIJEKA

  Časopis Saznanje
  Godina 2020
  Autori Siniša Vidaković and Miroslav Malinović
  Volumen 2
  Strana od 263
  Strana do 276
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=941158

  Istrajnost stvaralačkog traganja u svjetlu novog poetskog realizma

  DOI 10.725/SVR1918294V
  Časopis SVAROG
  Godina 2019
  Autori Siniša Vidaković
  Broj 18
  Strana od 294
  Strana do 304
  Veb adresa www.svarog-nubl.com i www.nubl.org/svarog

  Sakralni prostori samostanskih crkvi arhitekte Ivana Štrausa u OFM Bosna Srebrena

  Časopis Bosna Franciscana
  Godina 2019
  Autori Miroslav Malinović and Siniša Vidaković
  Broj 50
  Strana od 75
  Strana do 94
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=771070

  Svetsko bijenale studenskog plakata-studija slučaja

  DOI 10.5937/ZbAkUm1907158V
  Časopis Zbornik radova Akademije umetnosti u Novom Sadu
  Godina 2019
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen VII
  Broj 7
  Strana od 158
  Strana do 169
  Veb adresa www.akademija.uns.ac.rs/publikacije/publikacije-8/

  LIKOVNE KOLONIJE U KULTURNIM SISTEMIMA BOSNE I HERCEGOVINE

  Časopis Saznanje Zbornik radova 7. međunarodnog naučno-stručnog skupa
  Godina 2018
  Autori Siniša Vidaković
  Strana od 705
  Strana do 718

  JOSIP VANCAŠ AND HIS ARCHITECTURE IN BANJA LUKA

  DOI 72.071.1(497.6Banja Luka):929 Vancaš J.
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Miroslav Malinović and Siniša Vidaković
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 16
  Strana do 26
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6055

  Lik Svetog Save kao ogledalo besmrtnog života i slave

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2016
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen XV
  Broj 57
  Strana od 130
  Strana do 146

  Herkulijanska kontrola podignute svijesti

  Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zenici
  Godina 2015
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen XIII
  Broj 13
  Strana od 231
  Strana do 235

  Četiri decenije prisustva na savremenoj likovnoj sceni

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2015
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen XIV
  Broj 53-54
  Strana od 384
  Strana do 413

  Budućnost je obilježena prošlošću ( ili sjećanje i zaborav )

  DOI 10.7251/AKT1530005V
  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2015
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen V
  Broj 30
  Strana od 67
  Strana do 90
  Veb adresa www.aktuelnosti.blc.edu.ba

  TRI PRIČE (O JEDNOJ STVARNOSTI)/ KOLAŽIRANI MISAONI PROSTOR

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2014
  Autori Novak Demonjić and Siniša Vidaković
  Volumen XIII
  Broj 51-52
  Strana od 371
  Strana do 392

  Specifičnosti secesijskog pokreta u arhitekturi Bosne i Hercegovine

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen XII
  Broj 47-48
  Strana od 293
  Strana do 307

  Kratak osvrt na savremenu crnogorsku skulpturu

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen XII
  Broj 47-48
  Strana od 287
  Strana do 293

  Ko to tamo gleda?

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen III
  Broj 9-10
  Strana od 179
  Strana do 189

Radovi sa skupova

  Refleksije Bauhausa na arhitekturu stambenih objekata u Banjoj Luci i njihova recentna degradacija / Reflections of the Bauhaus on the residential architecture in Banjaluka and its recent degradation

  Naučni skup Naučni simpozij Uticaj Bauhausa na savremenu arhitekturu i kulturu Bosne i Hercegovine / Scientific symposium The influence of the Bauhaus on contemporary architecture and culture of Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Naučni simpozij Uticaj Bauhausa na savremenu arhitekturu i kulturu Bosne i Hercegovine / Scientific symposium The influence of the Bauhaus on contemporary architecture and culture of Bosnia and Herzegovina ISBN 978-9926-8463-0-5
  Godina 2020
  Autori Miroslav Malinović and Siniša Vidaković
  Strana od 14
  Strana do 39

  Likovne kolonije u kulturalnim sistemima Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Obrazovanje, jezik, kultura : Tendencije i izazovi
  Publikacija SaZnanje, Zbornik radova 7. međunarodnog naučno.stručnog skupa
  Godina 2018
  Autori Siniša Vidaković
  Strana od 705
  Strana do 719

Ostali radovi

  Umoran od dodira, Uglješa Kojadinović (1936-1982) život i djelo - UREDNIK

  Izdavač Atlantik bb/Opština Srbac
  ISSN/ISBN 978-99955-38-78-1
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; za časopis AGGF 2014.

  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković

  Vibrantnost u prostoru polja

  Izdavač JU Muzej Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99956-28-66-9
  Godina 2021
  Autori Siniša Vidaković
  Strana od 5
  Strana do 6

  Recenzija; Za časopis AGG+, broj 8,

  Izdavač AGGF Banjaluka
  Godina 2020
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autor - Miroslav Malinović, „Samostani muških redova u Banjalučkoj biskupiji - Convents of male orders in the Diocese of Banja Luka “

  Izdavač AGGF i AIS Banjaluka
  Godina 2020
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Za časopis AGGF 2019.

  Izdavač Civil Engineering, and Geodesy (FACG) Banja Luka
  Godina 2019
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Grupa autora - RADOVAN KRAGULY – CONTEMPLATION

  Izdavač ANURS Banjaluka
  Godina 2019
  Autori Siniša Vidaković

  RECENZIJA RUKOPISA „LIKOVNA KULTURA“ ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

  Godina 2019
  Autori Siniša Vidaković

  RECENZIJE RUKOPISA „LIKOVNA KULTURA“ ZA DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, AD Istočno Novo Sarajevo
  Godina 2018
  Autori Siniša Vidaković

  RECENZIJA RUKOPISA PRIRUČNIKA ZA NASTAVNIKE RAZREDNE NASTAVE OD SRUGOG DO PETOG RAZREDA

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva AD, Istočno Novo Sarajevo
  Godina 2016
  Autori Siniša Vidaković

  RECENZIJA RUKOPISA PRIRUČNIKA ZA NASTAVNIKE RAZREDNE NASTAVE OD ŠESTOG DO DEVETOG RAZREDA

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, AD Istočno Novo Sarajevo
  Godina 2016
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Za časopis AGGF, 2015.

  Izdavač AGGF, Banjaluka
  Godina 2015
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Za časopis AGGF, 2014

  Izdavač AGGF, Banjaluka
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; “Srednjovjekovno nasljeđe na teritoriji opštine Cetinje“, (autori: Aleksandar Berkuljan i Ljiljana Zeković)

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autor: Božović Borka “Galerija HAOS kao specijalizovani izlagački prostor u starom i novom izdanju”

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autori: Crvenković Biljana, Jelena Todorović “Dvorska zbirka u Beogradu - otkrivanje zaboravljenog nasleđa“

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autor:Nenov Nikolay „Nasledstvoto na Dunavskite gradove“),

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autori: Debljović Ristić Nevena „KRITIČKI OSVRT NA MISE-EN-VALEUR SRPSKIH SREDNJOVEKOVNIH MANASTIRSKIH CELINA I NJIHOVU OBNOVU- TEŠKOĆE, RIZICI, MOGUĆNOSTI“

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autor: Bardžieva Trajkovska Donka „Pravoslavniot sistem na gradenje i restavracijata na vizantiskite crkvi“

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autor: Rutić Sanja „MEMORIAL COMPLEX OF SLOBODISTE-ONCE AND NOW“

  Izdavač Centralni institut za konzervaciju, Beograd
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Recenzija; Autor: Miroslav Malinović „THE ARCHITECTURE IN BANJALUKA DURING THE AUSTRO-HUNGARIAN RULE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA BETWEEN 1878 AND 1918“

  Izdavač AGGF, Banjaluka
  Godina 2014
  Autori Siniša Vidaković

  Doprinos čeških arhitekata

  Izdavač Česka beseda, udruženje Čeha grada Banjaluka
  Godina 2012
  Autori Siniša Vidaković, Ljubiša Preradović, Vladimir Blaha, Radmila Kolundžija, and Jakob Sadilek
  Strana od 113
  Strana do 129

  Zgrade Banskog dvora i Uprave u Banjaluci

  Izdavač Banski Dvor , Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Siniša Vidaković

Knjige

  CRTANJE I SLIKANJE za 1. razred srednjih stručnih škola, struka kultura i umjetnost, zanimanje tehničar dizajna grafike

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-733-5
  Godina 2023
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 90

  CRTANJE I SLIKANJE za 1.razred srednjih stručnih škola, struka tekstilstvo i kožarstvo,zanimanje tehničar modelar obuće

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d, Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 987-99955-1-730-4
  Godina 2023
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 118

  Likovna kultura za 8. razred osnovne škole

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva"a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-726-7
  Godina 2023
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 104

  25 godina Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-50-13-9
  Godina 2023
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 135

  Likovna kultura za 7. razred osnovne škole

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno NOvo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-657-4
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 106

  Likovna kultura za 6. razred osnovne škole

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavana sredstva" Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-606-2
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 134

  ISTORIJA UMJETNOSTI Za 1. razred srednjih škola, struka Ugostiteljstvo i turizam, zanimanje Turistički tehničar

  Izdavač JP"Zavod za udžbenike i nastavna sredstva"a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-614-7
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 216

  ISTORIJA UMJETNOSTI, za 2. razred srednjih škola, struka kultura i umjetnost, za zanimanja: likovni tehničar, tehničar dizajna grafike i tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

  Izdavač JP "zavod za udžbenike i nastavna sredstva" Istočno Noivo Sarajevo
  ISBN 978- 99955-1-627-7
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 94

  CRTANJE I SLIKANJE, Za 1. razred srednjih stručnih škola, struka kultura i umjetnost, zanimanje tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-667-3
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 121

  Umjetničko oblikovanje, Za 2. razred srednjih škola, struka ugostiteljstvo i turizam, zanimanja kuvar i poslastičar

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a. d. Istočno NOvo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-628-4
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 130

  Istorija umjetnosti za 2. razred srednje škole, struka ugostiteljstvo i turizam, zanimanje turistički tehničar

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno NOvo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-665-9
  Godina 2022
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 154

  TEORIJA FORME za 1. razred srednjih stručnih škola, zanimanje likovni tehničar, tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda i fotograf

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-591-1
  Godina 2021
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 153
  Veb adresa www.zunsrs.com

  ISTORIJA UMJETNOSTI za 1.razred srednjih škola,zanimanje likovni tehničar, tehničar dizajna grafike, tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

  Izdavač JP "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva"a.d. Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-592-8
  Godina 2021
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 130
  Veb adresa www.zunrs.com

  FEBOVI KLJUČEVI ZA ČITANJE MISLI

  Izdavač Nezavisni Univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99976-43-10-0
  Godina 2019
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 204

  Enciklopedija Republike Srpske, II tom

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2018
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučno-leksikografska i enciklopedijska publikacija
  Broj strana 759

  Irfan Handukić : monografija = Irfan Handukić : monograph

  Izdavač Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo
  ISBN 978-9958-029-02-8
  Godina 2017
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 667

  Enciklopedija Republike Srpske, I tom

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučno-leksikografska i enciklopedijska publikacija
  Broj strana 783

  Branislav Dobanovački : posle 44 godine = after 44 years

  Izdavač Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2016 ( Beograd : Službeni glasnik )
  ISBN COBISS.SR-ID 304589831
  Godina 2016
  Autori Vladimir MItrović, Irina Subotić, Siniša Vidaković, and Zagorka Radović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 132

  Knjiga ispod jastuka

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-97-46-7
  Godina 2016
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 304

  Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

  Izdavač AGF, Banja Luka; Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS, Banja Luka; Česka beseda
  ISBN 978-99955-667-8-4
  Godina 2012
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 138

  Level 2

  Izdavač BLC Banja LUka College i Besjeda
  ISBN 978-99938-1-182-4
  Godina 2012
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 164

  Arhitektura državnih javnih objekata u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1992.godine

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-667-3-9
  Godina 2011
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 336

  Novi vizuelni dijalog

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-84-6
  Godina 2009
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 224

  Arhitektura javnih objekata u Banjaluci (1918-1941)

  Izdavač Akademija umjetnosti RS Banja Luka
  ISBN 99938-27-00-2
  Godina 2006
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 252

Umjetnički radovi

  Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

  Izdavač Česka beseda, Udruženje Čeha grada Banjaluka i Ambasada Češke republike u BiH
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.11.2015. - 11.12.2015.
  Tehnika fotografije na papiru
  Godina 2015
  Autori Siniša Vidaković