Navigation

OGD19INF2 - Informatika 2

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title Informatika 2
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
OGD19INF2 mandatory 2 2L + 3E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
Prerequisite Form of prerequisites
Nema. /
Learning objectives
Osposobljavanje studenata da koriste programski sistem Matlab u rješavanju inženjerskih problema, projektuju i pišu programe u istom. Osposobljavanje studenata da koriste Excel i savladaju osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja kroz programski jezik Java.
Learning outcomes
Utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz programiranja potrebnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta geodetske struke.
Content
Uvod u programiranje. Algoritam i procedura – pojam. Program i programski jezici. Rješavanje problema primjenom računara. Programski sistem Matlab. Tipovi podataka. Učitavanje i prikaz podataka. Operatori i izrazi. Naredbe. Nizovi. Matrice. Linijska (sekvencijalna) struktura. Naredbe za selekciju. IF naredba. Višestruka selekcija. SWITCH naredba. Ponavljanje algoritamskih koraka. Brojački ciklus – naredba FOR. Uslovljeni ciklus – naredba WHILE. Međusobni odnosi ciklusa. 2D i 3D grafika. Programi i potprogrami. Rješavanje problema pomoću potprograma. Komentari. Formatiranje izlaza. Tok izvršenja skupa programskih jedinica. Rekurzija. Primjena Matlab-a u numeričkoj analizi. Obrada polinoma. Rješavanje nelinearnih jednačina. Ulazne i izlazne datoteke. Objektno-orijentisano programiranje. Programski jezik Java. Java API. Naredbe, izrazi i operatori. Grananja u programu. Višestruko grananje. Kontrola toka programa. Nizovi i kolekcije. Klase i objekti. Metode klase. Konstruktori. Nasljeđivanje. Kreiranje grafičkog interfejsa. Grafičke komponente.
Teaching Methods
Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Literature
  1. Ljubiša Preradović, MATLAB - principi i primjena, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2016. (Original title)
  2. Đorđe Stojisavljević, Praktikum iz programiranja, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2020. (Original title)
Evaluation and grading
Praktični ispit i usmeni ispit.
Specific remarks
Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.